งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สังเกต ดวงดาว. ดวงดาวใกล้ตัว ดูสารคดี ระบบสุริยะ ดูสารคดี ระบบสุริยะ  w&feature=related

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สังเกต ดวงดาว. ดวงดาวใกล้ตัว ดูสารคดี ระบบสุริยะ ดูสารคดี ระบบสุริยะ  w&feature=related"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สังเกต ดวงดาว

2 ดวงดาวใกล้ตัว ดูสารคดี ระบบสุริยะ ดูสารคดี ระบบสุริยะ  http://www.youtube.com/watch?v=_TKpyUUqc9 w&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=_TKpyUUqc9 w&feature=related  http://www.youtube.com/watch?v=YPjuOH1G4 wk&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=YPjuOH1G4 wk&feature=related  http://www.youtube.com/watch?v=SdUhMM- h6Ao&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=SdUhMM- h6Ao&feature=related  http://www.youtube.com/watch?v=nt7M7Sx- PM4&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=nt7M7Sx- PM4&feature=related ดวง อาทิตย์ โลก ดวง จันทร์

3 ดวงดาวในระบบสุริยะ จักรวาล

4

5 ดวงอาทิตย์  ดวงอาทิตย์เป็น ดาวฤกษ์ที่อยู่ที่ ศูนย์กลางของ ระบบสุริยะซึ่งถือ กำเนิดขึ้นมากว่า 4.6 พันล้านปี ดวง อาทิตย์มีมวล มากกว่ามวลรวม ของดาวเคราะห์ ทั้งหมดในระบบ สุริยะ  ตำแหน่งของ ดวงอาทิตย์ใน ดาราจักรทาง ช้างเผือก

6  ดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์ขนาดเล็กเมื่อเทียบกับ ดาวฤกษ์อื่นๆ บนฟ้า แต่เนื่องจากดวงอาทิตย์ เป็นดาวฤกษ์ที่อยู่ใกล้โลกที่สุด เราจึง สังเกตเห็นดวงอาทิตย์มีขนาดใหญ่

7 การสังเกตดวงอาทิตย์  ต้องไม่สังเกตการณ์ดวงอาทิตย์ ด้วยตาเปล่าโดยตรง เนื่องจาก อาจทำให้ตาบอดได้ โดยเฉพาะ อย่างยิ่ง ต้องไม่ดุด้วยกล้องสองตา หรือ กล้องโทรทรรศน์ เป็นอันขาด ในการสังเกตการณ์ ดวงอาทิตย์ต้องใช้ กล้องโทรทรรศน์ชนิดพิเศษ เท่านั้น

8 ดูสารคดีเกี่ยวกับดวง อาทิตย์ เพลงพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่ง  http://www.youtube.com/watch?v=L4b0lJH5- M0&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=L4b0lJH5- M0&feature=relatedดูการ์ตูนสารคดีกำเนิดสวงอาทิตย์  http://www.youtube.com/watch?v=kt2NmbV Bw38 http://www.youtube.com/watch?v=kt2NmbV Bw38

9 ดาวโลก  โลกอยู่ห่างจาก ดวงอาทิตย์เป็น ลำดับที่ 3 และมี ขนาดใหญ่เป็น อันดับที่ 5 ใน บรรดาดาว เคราะห์ทั้งหมด ในระบบสุริยะ

10 ขนาดของโลกกับดาว เคราะห์ดวงอื่น

11 โลกโคจรรอบดวง อาทิตย์ ใช้เวลา 1 ปี = 365 วัน

12 โลกหมุนรอบตัวเอง ใช้ เวลา 1 วัน

13 กลางวัน และกลางคืน

14 แกนโลกเอียง

15 ดูสารคดีเกี่ยวกับโลก สารคดีกำเนิดโลก ( ตอน 1)  http://www.youtube.com/watch?v=swC2EgC0BT0&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=swC2EgC0BT0&feature=related  http://www.youtube.com/watch?v=yHVN1Q5-PqQ&feature=relmfu http://www.youtube.com/watch?v=yHVN1Q5-PqQ&feature=relmfu  http://www.youtube.com/watch?v=Bg_GZXX0sfo&feature=relmfu http://www.youtube.com/watch?v=Bg_GZXX0sfo&feature=relmfu  http://www.youtube.com/watch?v=XdMkJPT5TJk&feature=relmfu http://www.youtube.com/watch?v=XdMkJPT5TJk&feature=relmfu สารคดีกำเนิดโลก ( ตอน 2)  http://www.youtube.com/watch?v=jpDyHZ3aqHg&feature=relmfu http://www.youtube.com/watch?v=jpDyHZ3aqHg&feature=relmfu  http://www.youtube.com/watch?v=UzAdUgFdQsg&feature=relmfu http://www.youtube.com/watch?v=UzAdUgFdQsg&feature=relmfu  http://www.youtube.com/watch?v=EAQupq9PxjA&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=EAQupq9PxjA&feature=related  http://www.youtube.com/watch?v=h94CSZcVOMA&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=h94CSZcVOMA&feature=related

16 บริวารของโลก ( ดวง จันทร์ )  ดวงจันทร์เป็นบริวารดวงเดียวของโลก มีพื้นผิว ที่เป็นของเข็ง เต็มไปด้วยหลุมอุกกาบาต มากมาย แสงจันทร์ที่เรามองเห็นนั้นเป็น แสงอาทิตย์ที่สะท้อนจากพื้นผิวดวงจันทร์ ในขณะที่ดวงจันทร์โคจรรอบโลกเราจะมองเห็น ดวงจันทร์ในลักษณะที่เปลี่ยนไป ตามปริมาณ ของบริเวณที่ได้รับแสงและบริเวณด้านมืดที่หัน หน้าเข้าหาโลก เรียกว่า ข้างขึ้นข้างแรม

17 ดวงจันทร์ โลก ดวงจันทร์โคจรรอบโลกใช้เวลา

18 ดวงจันทร์โคจรรอบ โลก ใช้เวลา 1 เดือน = 30 วัน ข้างขึ้ น ข้างแ รม

19 มนุษย์เดินทางไปบน ดวงจันทร์

20 สารคดี กำเนิดวงจันทร์  http://www.youtube.com/watch?v=rzIw8JkpDXs http://www.youtube.com/watch?v=rzIw8JkpDXs  http://www.youtube.com/watch?v=pEQxI5R_dNE&feature=relmfu http://www.youtube.com/watch?v=pEQxI5R_dNE&feature=relmfu  http://www.youtube.com/watch?v=NsCuVmK5w-g http://www.youtube.com/watch?v=NsCuVmK5w-g  http://www.youtube.com/watch?v=_CMj54w-9z8&feature=relmfu http://www.youtube.com/watch?v=_CMj54w-9z8&feature=relmfu  http://www.youtube.com/watch?v=ldKpOdYPd2U&feature=relmfu http://www.youtube.com/watch?v=ldKpOdYPd2U&feature=relmfu สารคดี ดวงจันทร์ของเรา สารคดี ดวงจันทร์ บริวารของเรา ดูสารคดีเกี่ยวกับดวง จันทร์

21 เว็บไซต์อ้างอิง  http://www.space.com http://www.space.com  http://thaigoodview.com/ http://thaigoodview.com/  http://solarsystem.nasa.gov http://solarsystem.nasa.gov  http://www.youtube.com/ http://www.youtube.com/


ดาวน์โหลด ppt สังเกต ดวงดาว. ดวงดาวใกล้ตัว ดูสารคดี ระบบสุริยะ ดูสารคดี ระบบสุริยะ  w&feature=related

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google