งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำชี้แจง สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง วิชา โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำชี้แจง สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง วิชา โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำชี้แจง สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง วิชา โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ
เรื่อง ระบบสุริยะ ระดับช่วงชั้นที่ 4 1. บทเรียนเรื่องโลกดาราศาสตร์และอวกาศระดับช่วงชั้นที่ 4 นักเรียนสามารถศึกษาตามลำดับขั้น 2. ขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ที่ได้จัดองค์ความรู้ เกี่ยวกับเรื่องนี้ เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้และนำไปใช้ใน ชีวิตประจำวัน ผู้ผลิตมิได้มุ่งหวังทางการค้าใดๆทั้งสิ้น 3. ขอขอบคุณครูไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์ ผู้พัฒนาโปรแกรม สร้างแบบทดสอบ เข้าสู่บทเรียน

2 Next หน้าต่อไป

3 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. อธิบายความหมายระบบระบบสุริยะและองค์ประกอบ ของระบบสุริยะ (Solar System) 2. อธิบายลักษณะ องค์ประกอบของดาวเคราะห์ อุกกาบาต ดาวหางและ วัตถุน้ำแข็งไคเปอร์ Next

4 การดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้
1. นักเรียนศึกษาความรู้ เรื่อง ระบบสุริยะ(Solar System) 1.1 ระบบสุริยะ 1.2 ดวงอาทิตย์ 1.3 ดาวพุธ 1.4 ดาวศุกร์ 1.5 โลกและดวงจันทร์ 1.7 ดาวอังคาร 1.8 ดาวพฤหัสสบดี 1.9 ดาวเสาร์ 1.10 ดาวยูเรนัส 1.11 ดาวเนปจูน 1.12 ดาวพลูโต 1.13 อุกกาบาต 1.14 ดาวหาง 1.15 วัตถุน้ำแข็งไคเปอร์ 2. นักเรียนทำแบบทดสอบ เรื่องระบบสุริยะ(Solar System) แล้วบันทึกลงในแผ่นดิสก์และนำส่ง นักเรียนศึกษาเพิ่มเติม เอกสารเรื่อง ระบบสุริยะ Next

5 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt คำชี้แจง สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง วิชา โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google