งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำชี้แจง สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง วิชา โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ เรื่อง ระบบสุริยะ ระดับช่วงชั้นที่ 4 1. บทเรียนเรื่องโลกดาราศาสตร์และอวกาศระดับช่วงชั้นที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำชี้แจง สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง วิชา โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ เรื่อง ระบบสุริยะ ระดับช่วงชั้นที่ 4 1. บทเรียนเรื่องโลกดาราศาสตร์และอวกาศระดับช่วงชั้นที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำชี้แจง สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง วิชา โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ เรื่อง ระบบสุริยะ ระดับช่วงชั้นที่ 4 1. บทเรียนเรื่องโลกดาราศาสตร์และอวกาศระดับช่วงชั้นที่ 4 นักเรียนสามารถศึกษาตามลำดับขั้น 2. ขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ที่ได้จัดองค์ความรู้ เกี่ยวกับเรื่องนี้ เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้และนำไปใช้ใน ชีวิตประจำวัน ผู้ผลิตมิได้มุ่งหวังทางการค้าใดๆทั้งสิ้น 3. ขอขอบคุณครูไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์ ผู้พัฒนาโปรแกรม สร้างแบบทดสอบ เข้าสู่บทเรียน

2 หน้า ต่อไป Next

3 1. อธิบายความหมายระบบระบบสุริยะและองค์ประกอบ ของระบบสุริยะ (Solar System) ของระบบสุริยะ (Solar System) 2. อธิบายลักษณะ องค์ประกอบของดาวเคราะห์ อุกกาบาต ดาวหางและ วัตถุน้ำแข็งไคเปอร์ ดาวหางและ วัตถุน้ำแข็งไคเปอร์ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง Next

4 การดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ 1. นักเรียนศึกษาความรู้ เรื่อง ระบบสุริยะ (Solar System) Next 2. นักเรียนทำแบบทดสอบ เรื่องระบบสุริยะ (Solar System)ระบบสุริยะ แล้วบันทึกลงในแผ่นดิสก์และนำส่ง 1.1 ระบบสุริยะ ระบบสุริยะ 1.2 ดวงอาทิตย์ ดวงอาทิตย์ 1.3 ดาวพุธ ดาวพุธ 1.4 ดาวศุกร์ ดาวศุกร์ 1.5 โลกและดวงจันทร์ โลกดวงจันทร์ 1.7 ดาวอังคาร ดาวอังคาร 1.8 ดาวพฤหัสสบดี ดาวพฤหัสสบดี 1.10 ดาวยูเรนัส ดาวยูเรนัส 1.9 ดาวเสาร์ ดาวเสาร์ 1.11 ดาวเนปจูน ดาวเนปจูน 1.12 ดาวพลูโต ดาวพลูโต 1.13 อุกกาบาต อุกกาบาต 1.14 ดาวหาง ดาวหาง 1.15 วัตถุน้ำแข็งไคเปอร์ วัตถุน้ำแข็งไคเปอร์ นักเรียนศึกษาเพิ่มเติม เอกสารเรื่อง ระบบสุริยะ ระบบสุริยะ

5


ดาวน์โหลด ppt คำชี้แจง สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง วิชา โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ เรื่อง ระบบสุริยะ ระดับช่วงชั้นที่ 4 1. บทเรียนเรื่องโลกดาราศาสตร์และอวกาศระดับช่วงชั้นที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google