งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบที่จะเกิดขึ้นใหม่ทาง ช้างเผือกคือ......... Lighter System………

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบที่จะเกิดขึ้นใหม่ทาง ช้างเผือกคือ......... Lighter System………"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบที่จะเกิดขึ้นใหม่ทาง ช้างเผือกคือ......... Lighter System………

2 สาเหตุที่กลุ่มของฉันคิดว่าจะเกิดระบบ ไลท์เตอร์เพราะ......... ทฤษฎีเนบิวลาเป็นแนวความคิดของคานท์และลา ปลาซได้รวบรวมทฤษฎีที่ดีที่สุด ฮอยล์เสนอว่าแรกเริ่ม มีก้อนก๊าซและฝุ่นหมุนรอบตัวเองและยุบตัวลงที่ใจ กลางเกิดดวงอาทิตย์ขึ้น ฝุ่นก๊าซที่เหลือจะแผ่แบนเป็น วงแหวนล้อมรอบโดยมีสนามแม่เหล็กเป็นเครื่อง เชื่อมโยง ต่อมาเม็ดฝุ่นก่อตัวและใหญ่ขึ้นเรื่อยๆในวง แหวน กลายเป็นดาวเคราะห์ที่โคจรรอบดวงอาทิตย์ เพราะฉะนั้นกลุ่มของเราจึงคิดว่าน่าจะมีโอกาสเกิด ระบบต่าง ๆ ขึ้นในจักรวาลได้อีกมากมาย แต่ต้องอาศัย อุณหภูมิ ความดัน และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมอีก ครั้งหนึ่ง

3 วัตถุต่าง ๆ ใน Lighter System…. เริ่มจากศูนย์กลางของระบบ ต้องเป็น ดาวฤกษ์ที่มีพลังงานความร้อน เพื่อที่จะให้พลังงานแสงและพลังงาน ความร้อนต่อวัตถุต่าง ๆ ในระบบ ต้องประกอบด้วยดาวบริวาร คือ ดาว เคราะห์ ดาวเคราะห์น้อย อุกกาบาต ดาวหาง

4 ดาวฤกษ์ ศูนย์กลางของ ระบบ ดาวฤกษ์จะมีสีม่วงออกคราม เพราะว่าเป็น ดาวฤกษ์ที่เกิดใหม่ และมีพลังงานความร้อน มากกว่าดวงอาทิตย์

5 ดาวบริวารต่าง ๆ ใน Lighter system……

6 จากรูปภาพจะเห็นได้ว่าดาวเคราะห์ต่าง ๆ จะมีลักษณะที่ไม่ น่าจะมีสิ่งมีชีวิตอยู่เพราะเพิ่งเกิดใหม่ และ ดาวฤกษ์ยังมี พลังงานมหาศาลทำให้สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ อยู่ไม่ได้ และต้องมีการ วิวัฒนาการอีกต่อไป...............................................................


ดาวน์โหลด ppt ระบบที่จะเกิดขึ้นใหม่ทาง ช้างเผือกคือ......... Lighter System………

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google