งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อันดับความสว่างตัวอย่าง - 26.7 - 4.5 - 3.5 - 2.7 - 2.5 - 1.5 - 1.4 - 0.5 - 1 0 1 1.2 1.6 2.6 3 6 ดวงอาทิตย์ ดาวศุกร์เมื่อสว่างที่สุด ดาวศุกร์เมื่อริบหรี่ที่สุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อันดับความสว่างตัวอย่าง - 26.7 - 4.5 - 3.5 - 2.7 - 2.5 - 1.5 - 1.4 - 0.5 - 1 0 1 1.2 1.6 2.6 3 6 ดวงอาทิตย์ ดาวศุกร์เมื่อสว่างที่สุด ดาวศุกร์เมื่อริบหรี่ที่สุด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 อันดับความสว่างตัวอย่าง - 26.7 - 4.5 - 3.5 - 2.7 - 2.5 - 1.5 - 1.4 - 0.5 - 1 0 1 1.2 1.6 2.6 3 6 ดวงอาทิตย์ ดาวศุกร์เมื่อสว่างที่สุด ดาวศุกร์เมื่อริบหรี่ที่สุด ดาวอังคารเมื่อสว่าง ที่สุด ดาวพฤหัสบดีเมื่อสว่าง ที่สุด ดาวพุธเมื่อสว่างที่สุด ดาวซีรีอุส ดาวพฤหัสบดีเมื่อริบหรี่ ที่สุด ดาวเสาร์เมื่อสว่างที่สุด ดาวฤกษ์ประมาณ 20 ดวง ดาวเสาร์เมื่อริบหรี่ที่สุด ดาวอังคารเมื่อริบหรี่ ที่สุด ดาวพุธเมื่อริบหรี่ที่สุด ดาวฤกษ์ริบหรี่ที่สุด มองเห็นได้ในเมืองใหญ่ ดาวฤกษ์ริบหรี่ที่สุด มองเห็นได้ในชนบท

5

6

7


ดาวน์โหลด ppt อันดับความสว่างตัวอย่าง - 26.7 - 4.5 - 3.5 - 2.7 - 2.5 - 1.5 - 1.4 - 0.5 - 1 0 1 1.2 1.6 2.6 3 6 ดวงอาทิตย์ ดาวศุกร์เมื่อสว่างที่สุด ดาวศุกร์เมื่อริบหรี่ที่สุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google