งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดาวเคราะห์แคระ (Dwarf planet)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดาวเคราะห์แคระ (Dwarf planet)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ดาวเคราะห์แคระ (Dwarf planet)
ดาวเคราะห์แคระ (Dwarf Planet) หมายถึงเทห์วัตถุที่มีสมบัติดังต่อไปนี้ครบถ้วน (ก) โคจรรอบดวงอาทิตย์ (ข) มีมวลมากพอที่จะแรงโน้มถ่วงของดาวสามารถเอาชนะความแข็งของเนื้อ ดาว ส่งผลให้ดาวอยู่ในสภาวะไฮโดรสแตติก (hydrostatic equilibrium; เช่น ทรงเกือบกลม) (ค) ไม่สามารถกวาดเทห์วัตถุในบริเวณข้างเคียงไปได้ (ง) ไม่ใช่ดวงจันทร์บริวารของดาวเคราะห์อื่นๆ

2 ดาวเคราะห์แคระที่พบในแถบไคเปอร์

3 ขนาดของดาวดาวเคราะห์แคระ เมื่อเปรียบเทียบกับโลก

4 วงโคจรของดาวเคราะห์แคระอีริส (2003UB313) เปรียบเทียบกับพลูโต


ดาวน์โหลด ppt ดาวเคราะห์แคระ (Dwarf planet)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google