งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดาวเคราะห์แคระ (Dwarf planet) ดาวเคราะห์แคระ (Dwarf Planet) หมายถึงเทห์วัตถุ ที่มีสมบัติดังต่อไปนี้ครบถ้วน ( ก ) โคจรรอบดวงอาทิตย์ ( ข ) มีมวลมากพอที่จะแรงโน้มถ่วงของดาวสามารถ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดาวเคราะห์แคระ (Dwarf planet) ดาวเคราะห์แคระ (Dwarf Planet) หมายถึงเทห์วัตถุ ที่มีสมบัติดังต่อไปนี้ครบถ้วน ( ก ) โคจรรอบดวงอาทิตย์ ( ข ) มีมวลมากพอที่จะแรงโน้มถ่วงของดาวสามารถ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ดาวเคราะห์แคระ (Dwarf planet) ดาวเคราะห์แคระ (Dwarf Planet) หมายถึงเทห์วัตถุ ที่มีสมบัติดังต่อไปนี้ครบถ้วน ( ก ) โคจรรอบดวงอาทิตย์ ( ข ) มีมวลมากพอที่จะแรงโน้มถ่วงของดาวสามารถ เอาชนะความแข็งของเนื้อ ดาว ส่งผลให้ดาวอยู่ในสภาวะไฮโดรสแตติก (hydrostatic equilibrium; เช่น ทรงเกือบกลม ) ( ค ) ไม่สามารถกวาดเทห์วัตถุในบริเวณข้างเคียงไป ได้ ( ง ) ไม่ใช่ดวงจันทร์บริวารของดาวเคราะห์อื่นๆ

2 ดาวเคราะห์แคระที่พบ ในแถบไคเปอร์

3 ขนาดของดาวดาวเคราะห์แคระ เมื่อเปรียบเทียบกับโลก

4 วงโคจรของดาวเคราะห์แคระอีริส (2003UB313) เปรียบเทียบกับพลูโต


ดาวน์โหลด ppt ดาวเคราะห์แคระ (Dwarf planet) ดาวเคราะห์แคระ (Dwarf Planet) หมายถึงเทห์วัตถุ ที่มีสมบัติดังต่อไปนี้ครบถ้วน ( ก ) โคจรรอบดวงอาทิตย์ ( ข ) มีมวลมากพอที่จะแรงโน้มถ่วงของดาวสามารถ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google