งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คลื่น แม่เหล็กไฟฟ้า Electromagnetic Wave (EMW). ทบทวน สนามแม่เหล็กและ สนามไฟฟ้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คลื่น แม่เหล็กไฟฟ้า Electromagnetic Wave (EMW). ทบทวน สนามแม่เหล็กและ สนามไฟฟ้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คลื่น แม่เหล็กไฟฟ้า Electromagnetic Wave (EMW)

2 ทบทวน สนามแม่เหล็กและ สนามไฟฟ้า

3 อำนาจแม่เหล็ก เป็นอำนาจตามธรรมชาติ อย่างหนึ่ง วัตถุใดมีอำนาจแม่เหล็ก วัตถุนั้นจะ สามารถทำให้เกิดแรงดึงดูดต่อวัตถุที่มีอำนาจ แม่เหล็ก หรือ กับแท่งเหล็กได้ วัตถุที่มีอำนาจแม่เหล็ก เรียกว่า “ แท่งแม่เหล็ก ”

4 แท่งแม่เหล็กแต่ละแท่ง จะมี ขั้วแม่เหล็ก 2 ขั้ว คือ ขั้วเหนือ (N) และขั้วใต้ (S) N S

5 สนามแม่เหล็กจะแผ่ออกจากขั้วเหนือ โดยรอบ แล้ววนเข้าขั้วใต้

6

7

8

9

10

11

12

13 สนามไฟฟ้า

14 รอบประจุบวก มีสนามไฟฟ้าพุ่งออกใน แนวรัศมีโดยรอบ รอบประจุลบ มีสนามไฟฟ้าพุ่งเข้าในแนว รัศมีโดยรอบ

15

16

17

18

19

20

21

22

23 ลักษณะสำคัญของ EMW 1 ประกอบด้วยสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้า 2 ขนาดสนามแม่เหล็ก ขนาดสนามไฟฟ้า และทิศการเคลื่อนที่ จะตั้งฉากกันและกัน ตามกฎมือขวา ( วิธีเดียวกันกับการ cross vector )

24 3 ความเร็วของ EMW ในสุญญากาศเท่ากับ 4 แสดงตามปรากฏการณ์ของคลื่น ( สะท้อน หักเห แทรกสอด และ เลี้ยวเบน )

25 คลื่น EMW จะแพร่ออกจากแหล่งกำเนิด โดยรอบ เป็นทรงกลม

26

27 จินตนาการในแนวอื่นๆ ด้วย

28

29

30

31

32

33

34 จบตอน


ดาวน์โหลด ppt คลื่น แม่เหล็กไฟฟ้า Electromagnetic Wave (EMW). ทบทวน สนามแม่เหล็กและ สนามไฟฟ้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google