งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา วิทยาศาสตร์ วิชา วิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบ สุริยะ นางสาวอัยลีซาห์ มะดิง ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านกูบังบาเดาะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา วิทยาศาสตร์ วิชา วิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบ สุริยะ นางสาวอัยลีซาห์ มะดิง ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านกูบังบาเดาะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา วิทยาศาสตร์ วิชา วิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบ สุริยะ นางสาวอัยลีซาห์ มะดิง ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านกูบังบาเดาะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปัตตานี เขต 2

2 รายชื่อสมาชิกในกลุ่ม นางสาวอัยลีซาห์ มะดิง นางเจะอามีเนาะ สิเดะ นางฟารีดา โต๊ะมีนา นางมูไฮณี โตะแด

3 จุดประสงค์ของบทเรียน เพื่อให้นักเรียนเข้าใจในเนื้อหาเรื่องระบบ สุริยะ มีความสนุกสนานระหว่างเรียน

4 ระบบสุริยะ ระบบสุริยะ ประกอบด้วย ดวง อาทิตย์เป็นศูนย์กลาง และมี บริวารโคจรอยู่โดยรอบ ส่วนดาว ตกหรือผีพุ่งใต้ อุกกาบาต อาจ เกิดมาจากดาวหาง ดาวเคราะห์ น้อย หรือวัตถุขนาดเล็กอื่นๆ สาระสำ คัญ

5 ระบบสุริยะ ระบบสุริยะ คือ ระบบที่ประกอบด้วยกลุ่ม ดวงดาว และวัตถุต่างๆที่หมุนอยู่ในวงโคจร ภายใต้แรงดึงดูดของดาวฤกษ์ ดวงอาทิตย์ เป็นวัตถุทรงกลมใหญ่ เป็นดาว ฤกษ์ดวงหนึ่ง หมุนรอบตัวเองหนึ่งรอบ ใช้เวลา 25- 35 วัน

6 ดาวเคราะห์ ดาวเคราะห์ หมายถึง ดาวที่ไม่มีแสง สว่างในตัวเอง แต่เราสามารถมองเห็นได้ เพราะแสงสะท้อนจากดวงอาทิตย์ ดาว เคราะห์จะเคลื่อนที่ได้อยู่ตลอดเวลา

7 ดาวเคราะห์วงใน - ดาวเคราะห์ วงนอก ดาวเคราะห์วงใน เป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ ระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์ มีอยู่ 2 ดวง คือ ดาวพุธ ดาวศุกร์ ดาวเคราะห์วงนอก เป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่าง จากดวงอาทิตย์มากกว่าโลก มีทั้งหมด 5 ดวง ดาวอังคาร ดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร์ ดาวยูเรนัส ดาวเนปจูน

8 โลกเป็นศูนย์กลางของ ระบบสุริยะ ใช่ ไม่ใช่ 30

9 ใช่ ดาวพลูโตเป็นดาวเคราะห์ใช่ หรือไม่ 30 ไม่ใช่

10 ดาวเคราะห์ดวงใดอยู่ใกล้โลก มากที่สุด 30 ดาวพุธ ดาวอังคาร ดาวศุกร์ ดาวพฤหัสบดี

11 ดาวเคราะห์ดวงใดมีขนาดใกล้เคียง โลกมากที่สุด 30 ดาวเนปจูน ดาวอังคาร ดาวพุธ ดาวศุกร์

12 ดาวเคราะห์ดวงใดที่ไม่มีวง แหวน 30 ดาวอังคาร ดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร์ ดาวยูเรนัส

13 เรียงลำดับดาวเคราะห์ โดยเริ่มจากดาวดวงที่ ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดนะคะ 30

14 จงเติมคำตามรูปที่กำหนด 30

15 ดาว เครา ะห์ ขนาดเส้น ผ่าน ศูนย์กล าง ( กิโลเม ตร ) ระยะทาง จาก ดวง อาทิตย์ ( กิโลเม ตร ) ระยะเวลาที่ โคจรรอบ ดวง อาทิตย์ 1 รอบ จำนวน ดวง จันทร์ ที่เป็น บริวาร ( ดวง ) พุธ ศุกร์ โลก อังคาร พฤหัสบดี เสาร์ ยูเรนัส เนปจูน 4,878 12,104 12,756 6,792 141,700 120,000 50,800 48,600 57,900,0 00 108,100, 000 149,500, 000 227,800, 000 778,000, 000 1,427,00 0,000 2,869,00 0,000 4,497,00 0,000 88 วัน 225. วัน 365 ¼ วัน 687. วัน 12. ปี 29 ½ ปี 84 ปี 165 ปี - 1 2 17 23 15 8 ลักษณะของดาวเคราะห์แต่ละดวง

16 ดวงจันทร์ของโลก ดวงจันทร์เป็นบริวารของโลก โดยโคจร ไปทางเดียวกับการหมุนรอบตัวเองของ โลก ดวงจันทร์โคจรรอบโลกใช้เวลา ประมาณ 30 วัน

17 ดาวเคราะห์น้อยและดาวหาง ดาวเคราะห์น้อย เป็นวัตถุจำพวกหินหรือ โลหะที่โคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นวงรี ดาวหางเป็นวัตถุท้องฟ้าไม่มีแสงในตัวเอง ซึ่งเมื่อดาวหาง หลุดเข้ามาในโลก สะเก็ดของดาวหางที่เหลือจากการ เผาไหม้ เรียกว่า อุกกาบาต

18 ดาวเคราะห์แต่ละดวงมีดวงจันทร์เป็น บริวารเท่าไรนะ 30

19 ดาวหาง โลก ดวงจันทร์ อุกกาบาต ดวงอาทิตย์ ให้นักเรียนจับคู่ให้ตรงกับภาพ 30

20

21 ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูล เรื่อง ระบบสุริยะ จากแหล่งความรู้ต่างๆ แล้ววาดภาพ ระบายสี

22 ดูคะแนนสิได้เท่าไรกันคะ


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา วิทยาศาสตร์ วิชา วิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบ สุริยะ นางสาวอัยลีซาห์ มะดิง ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านกูบังบาเดาะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google