งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Clouds & Radiation. ดวงดาวในระบบสุริยะ จากในสุด ดาวพุธ ดาวศุกร์ โลก ดาวอังคาร ดาวพฤหัส ดาวเสาร์ ดาวยูเรนัส ดาวเนปจูน ดาวพลูโต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Clouds & Radiation. ดวงดาวในระบบสุริยะ จากในสุด ดาวพุธ ดาวศุกร์ โลก ดาวอังคาร ดาวพฤหัส ดาวเสาร์ ดาวยูเรนัส ดาวเนปจูน ดาวพลูโต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Clouds & Radiation

2 ดวงดาวในระบบสุริยะ จากในสุด ดาวพุธ ดาวศุกร์ โลก ดาวอังคาร ดาวพฤหัส ดาวเสาร์ ดาวยูเรนัส ดาวเนปจูน ดาวพลูโต

3 แกนหมุนของดาวต่างๆใน ระบบสุริยะ

4

5 ปริมาณเมฆ ให้กำหนดเส้นทแยงยาว 28 กิโลเมตร แล้วนับเมฆที่มีขนาดเส้นทแยง ยาว 5 กิโลเมตร จำนวนก้อนเมฆไม่พื้นที่ จะเรียกว่าเมฆน้อย แต่ถ้าเต็มเรียกว่าเมฆ มาก เมฆที่อุ่นกว่า 260 K จะเป็นเมฆที่เปียก และเป็นเม็ดขนาด 10 microns แล้วเมฆที่ เย็นกว่าจะเป็นเมฆน้ำแข็ง ลักษณะเป็น crystals ขนาด 30 microns ลักษณะต่างๆของเมฆ

6 วงจรชีวิตของเมฆ

7 Balloon ถูก ปล่อย ไปชั้น เมฆ โดยบรรจุ digital camera และ xerogel micrometeorit e collector

8

9 ชั้นบรรยากาศของโลก

10

11

12

13

14

15

16

17

18 Reflect 100

19 Reflect 50

20

21

22 ขนาด (um) และ profile BACKSCATTER ที่ ระดับความสูงต่างๆ

23 ALBEDO = การสะกลับของรังสี อาทิตย์สู่อวกาศ

24 รังสีคลื่นสั้นจากดวง อาทิตย์ส่วนมากจะถูก เมฆสะท้อนกลับ ออกไปเรียกว่า ”cloud albedo” รังสีคลื่นยาวที่ออกจาก โลกถูกซับโดยเมฆและ สะท้อนกลับ บางส่วนทะลุ ผ่านก้อนเมฆออกไป เรียกว่า ”cloud greenhouse forcing” Short wave & Long wave Radiation

25

26 High Clouds เมฆที่อยู่สูงส่วนมากจะเป็นน้ำเข็ง จะซับ รังสีที่มาจากโลกและสะท้อนกลับบางส่วน ปล่อยรังสีคลื่นยาวออกไป

27 Low Clouds เมฆที่อยู่ต่ำจะหนากว่าเมฆที่อยู่สูง มัก สะท้อนรังสีอาทิตย์ short wave ส่วนมาก กลับออกไป และปล่อยรังสีคลื่นยาวจาก โลกออกไป

28 Deep Convective Clouds เมฆที่มีความหนาเป็นกิโลเมตรและมักจะ ลอยที่ระดับความสูง 10 km (33,000 feet) จะ เป็นตัวรังสีไม่ให้ผ่านไปทั้งจากดวงอาทิตย์และ โลก

29 Annual average net radiation คือ ความแตกต่างระหว่าง solar radiation ที่เข้ามาแล้วดูดซับด้วย โลก และ infrared radiation จาก โลกที่ออกไป ปกติจะเป็น positive at low latitudes (increases in heating ส้ม, แดง, และชมพู ตามลำดับ ) and negative at high latitudes (increases in cooling เขียว และน้ำเงิน ตามลำดับ ) Annual average net cloud radiation forcing (bottom) คือผลกระทบ 2 ส่วน (1) greenhouse heating by clouds (or positive forcing)-- clouds trap heat coming from Earth's surface that would otherwise be lost to space, and (2) cooling by clouds (or negative forcing)--clouds reflect incoming solar radiation back to space. The relatively large areas where cooling is the greatest are represented by colors that range from yellow to green to blue. In some areas, the effect of the clouds is to produce some warming as shown by colors that range from orange to red to pink.

30 ทำไม ท้องฟ้าจึงสี ฟ้า ดวงอาทิตย์อยู่ สูง เราทิศ เดียวกับแสง อีกทั้งสีฟ้า กระเจิงแสง (scatter) ได้ มากกว่าสีอื่น และได้ทุกทาง เพราะสีฟ้ามี ความยาวคลื่น สั้น ใช้เวลาใน การเคลื่อนที่ สั้นกว่าสีอื่น ทำให้มองเห็น แสงสีฟ้ามาก ครั้งกว่าสีอื่น

31 ทำไมท้องฟ้าจึงสีแดงเวลา ใกล้ลับขอบฟ้า ดวงอาทิตย์อยู่กว่าท้องฟ้า แสงต้องวิ่งผ่านสิ่งต่างๆ แสงสีฟ้าที่ กระเจิงก็จะไปติดสิ่งต่างๆ แต่แสงสีแดงเหลือง มีความยาวคลื่น มากกว่า ก็สามารถทะลุผ่านมาได้ จึงมองเห็นเพียงสีแดงและเหลือง

32 เมื่อดวงอาทิตย์ไม่ ยอมตกดิน เป็นสัญญาณหนึ่งของ global warming เวลา กลางคืนสั้นลง สาเหตุคือเมฆชั้น Troposphere บาง และเมฆที่อยู่ชั้นสูงมีฝุ่นมากทำให้เกิด ควบแน่นเป็นน้ำแข็ง

33 The end


ดาวน์โหลด ppt Clouds & Radiation. ดวงดาวในระบบสุริยะ จากในสุด ดาวพุธ ดาวศุกร์ โลก ดาวอังคาร ดาวพฤหัส ดาวเสาร์ ดาวยูเรนัส ดาวเนปจูน ดาวพลูโต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google