งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 3 ( ต่อ ) ชนิดของวัสดุ ( วัสดุผสม ). เป็นวัสดุที่มีหลายเฟส โดยแต่ละเฟสที่ นำมาประกอบจะแสดงสมบัติที่สำคัญของตัว มันเอง เพื่อให้ได้สมบัติที่ดีมากขึ้นกว่าเดิม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 3 ( ต่อ ) ชนิดของวัสดุ ( วัสดุผสม ). เป็นวัสดุที่มีหลายเฟส โดยแต่ละเฟสที่ นำมาประกอบจะแสดงสมบัติที่สำคัญของตัว มันเอง เพื่อให้ได้สมบัติที่ดีมากขึ้นกว่าเดิม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 3 ( ต่อ ) ชนิดของวัสดุ ( วัสดุผสม )

2 เป็นวัสดุที่มีหลายเฟส โดยแต่ละเฟสที่ นำมาประกอบจะแสดงสมบัติที่สำคัญของตัว มันเอง เพื่อให้ได้สมบัติที่ดีมากขึ้นกว่าเดิม และมีสมบัติที่หลากหลายมากกว่าเดิม วัสดุหลายเฟสที่สร้างขึ้น มีสปก. เฟสที่ แตกต่างทางเคมี และแยกออกจากกันอย่าง เห็นได้ชัด ซึ่งจะเห็นรอยต่อระหว่างเฟส เกิดเองตามธรรมชาติ : ไม้ กระดูก วัสดุผสม (Composites)

3 วัสดุผสม & เฟส เนื้อพื้น (matrix) ซึ่งอยู่ด้วยกันอย่ งต่อเนื่องและ ล้อมรอบเฟสอีกเฟส หนึ่งเอาไว้ เฟสที่กระจาย (dispersed phase) หรือตัวเสริมแรง (reinforcement)

4 สมบัติของวัสดุผสมที่ได้จะเป็น ฟังก์ชันหรือขึ้นกับสมบัติของ สารตั้งต้น ปริมาณสารตั้งต้น รูปทรง ขนาดของอนุภาคของ สารตั้งต้น การกระจายตัว (distribution) และ การเรียง ตัว (orientation)

5 การจัดเรียงตัวของวัสดุผสม การจัดเรียงตัวของวัสดุผสม (Connectivity) Ten different connectivity patterns of diphasic materials

6 วัสดุผสมประกอบด้วย กลุ่ม หลัก 3 กลุ่ม วัสดุผสมเสริมแรงด้วย อนุภาค วัสดุผสมเสริมแรงด้วยเส้น ใย วัสดุผสมโครงสร้าง วัสดุผสมประกอบด้วย กลุ่ม หลัก 3 กลุ่ม วัสดุผสมเสริมแรงด้วย อนุภาค วัสดุผสมเสริมแรงด้วยเส้น ใย วัสดุผสมโครงสร้าง

7 1. Particle -reinforced composites เฟสอนุภาคจะมีความแข็งและมอดูลัสความ ยืดหยุ่นสูงกว่า matrix phase อนุภาคเสริมแรง จะเนี่ยวรั้งหรือยับยั้งการ เคลื่อนที่ของ matrix phase ในบริเวณที่อยู่ ใกล้อนุภาคนั้น แข็งแรงมากน้อยแค่ไหน ขึ้นอยู่กับการยึด เหนี่ยวที่แข็งแรงตรงบริเวณรอยต่อระหว่าง เนื้อพื้นกับอนุภาค อนุภาคละเอียดมีเส้นผ่านศูนย์กลาง ~ 0.01- 0.1  m (10-100 nm) ความแข็งแรงขึ้นอยู่กับ dispersed &matrix phase ในระดับโมเลกุล อนุภาคขนาดเล็กที่กระจายตัวจะช่วยยับยั้ง การเคลื่อนที่ของ dislocation ตย. Cermet, concrete, carbon black

8 http://www.greenwood1993.com/images/column_1244520749/particle_board2.jpghttp://www.greenwood1993.com/images/column_1244520749/particle_board2.jpg 24/6/11 http://www.efunda.com/formulae/solid_mechanics/composites/images/CM_Particle.gifhttp://www.efunda.com/formulae/solid_mechanics/composites/images/CM_Particle.gif 24/6/11 http://www.strath.ac.uk/media/departments/eee/cue/research/modellingandadvancedsoftware/intmodfig1-360x306.jpghttp://www.strath.ac.uk/media/departments/eee/cue/research/modellingandadvancedsoftware/intmodfig1-360x306.jpg 24/6/11

9 2. Fiber -reinforced composites สมบัติของวัสดุผสมจะขึ้นอยู่กับ สมบัติของเส้นใย ความสามารถในการส่งผ่านแรงกระทำระหว่าง fiber/matrix และการเรียงตัวของเส้นใย อนุภาคเสริมแรง จะเนี่ยวรั้งหรือยับยั้งการเคลื่อนที่ ของ matrix phase ในบริเวณที่อยู่ใกล้อนุภาคนั้น http://info.lu.farmingdale.edu/depts/met/met205/fiberorient.JPG http://info.lu.farmingdale.edu/depts/met/met205/fiberorient.JPG

10 http://ibegham.com/wiki/img/wiki_up/Why-Composites.jpghttp://ibegham.com/wiki/img/wiki_up/Why-Composites.jpg 24/6/11

11 หน้าที่ของ Matrix phase ประสานกับเส้นใยอย่างดี ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการถ่าย โอนแรงไปสู่เส้นใย ป้องกันเส้นใยไม่ให้เกิดความ เสียหายที่ผิว ป้องกันการขยายตัวของรอยแตก จากเส้นใยหนึ่งไปยังเส้นใยหนึ่ง หน้าที่ของ Matrix phase ประสานกับเส้นใยอย่างดี ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการถ่าย โอนแรงไปสู่เส้นใย ป้องกันเส้นใยไม่ให้เกิดความ เสียหายที่ผิว ป้องกันการขยายตัวของรอยแตก จากเส้นใยหนึ่งไปยังเส้นใยหนึ่ง

12 http://info.lu.farmingdale.edu/depts/met/met205/particlerc.JPGhttp://info.lu.farmingdale.edu/depts/met/met205/particlerc.JPG 24/6/11

13 Fiber –glass (E-glass) แก้วขึ้นรูปเป็นเส้นใย มีเส้นผ่านศูนย์กลาง ประมาณ 3-20  m นิยมใช้ : ขึ้นรูปง่าย หาวัตถุดิบง่าย แข็งแรงสูง เฉี่อยต่อปฏิกิริยาเคมี ใช้ในโครงตัวถังยานยนต์และเรือ ท่อ พลาสติก ถังภาชนะบรรจุวัสดุปูพื้นทาง อุตสาหกรรม Fiber –glass (E-glass) แก้วขึ้นรูปเป็นเส้นใย มีเส้นผ่านศูนย์กลาง ประมาณ 3-20  m นิยมใช้ : ขึ้นรูปง่าย หาวัตถุดิบง่าย แข็งแรงสูง เฉี่อยต่อปฏิกิริยาเคมี ใช้ในโครงตัวถังยานยนต์และเรือ ท่อ พลาสติก ถังภาชนะบรรจุวัสดุปูพื้นทาง อุตสาหกรรม Polymer Matrix Composites

14 Carbon Fiber แข็งแรงสูง ( ที่อุณหภูมิสูง ) ทนต่อความชื้น สารเคมี ตัวทำละลาย กรด - ด่างได้ดี ราคาไม่แพง ใช้ในอุปกรณ์กีฬา ถังอัดความดัน โครงสร้าง เครื่องบิน http://www.modbargains.com/images/Products/Power%20Slot/Carbon_Fiber_Fabric_Twill_2x2.jpg Carbon Fiber แข็งแรงสูง ( ที่อุณหภูมิสูง ) ทนต่อความชื้น สารเคมี ตัวทำละลาย กรด - ด่างได้ดี ราคาไม่แพง ใช้ในอุปกรณ์กีฬา ถังอัดความดัน โครงสร้าง เครื่องบิน http://www.modbargains.com/images/Products/Power%20Slot/Carbon_Fiber_Fabric_Twill_2x2.jpg

15 Aramid Fiber แข็งแรงกว่าโลหะ ทางการค้า : Kevlar, Nomex ทนต่อการเผาไหม้ มีเสถียรภาพที่ อุณหภูมิสูง เส้นใยเหนียว ดัดโค้งได้ดี ใช้ในผลิตภัณฑ์กันกระสุน อุปกรณ์กีฬา ยางรถ เชือก โครงจรวด http://www.made-in-china.com/image/2f0j00kMvaSmTPCGzKM/Aramid-Fiber-Fabrics.jpghttp://www.made-in-china.com/image/2f0j00kMvaSmTPCGzKM/Aramid-Fiber-Fabrics.jpg www.hisupplier.com/products- 1665-Organic-Acid www.hisupplier.com/products- 1665-Organic-Acid Aramid Fiber แข็งแรงกว่าโลหะ ทางการค้า : Kevlar, Nomex ทนต่อการเผาไหม้ มีเสถียรภาพที่ อุณหภูมิสูง เส้นใยเหนียว ดัดโค้งได้ดี ใช้ในผลิตภัณฑ์กันกระสุน อุปกรณ์กีฬา ยางรถ เชือก โครงจรวด http://www.made-in-china.com/image/2f0j00kMvaSmTPCGzKM/Aramid-Fiber-Fabrics.jpghttp://www.made-in-china.com/image/2f0j00kMvaSmTPCGzKM/Aramid-Fiber-Fabrics.jpg www.hisupplier.com/products- 1665-Organic-Acid www.hisupplier.com/products- 1665-Organic-Acid

16 ใช้เส้นใยที่แตกต่างกันมากกว่า 2 ชนิด ในเมทริกซ์ชนิดเดียวกัน สมบัติโดยรวมดีกว่าวัสดุผสมที่มีเส้น ใยเพียงชนิดเดียว ตย. C-fiber + fiber-glass + Resin polymer ได้วัสดุที่แข็งแรงสูงขึ้น แกร่งมากขึ้น ต้านทานต่อการกระแทกสูงขึ้น ต้นทุนต่ำ ใช้กับโครงสร้างสำหรับการขนส่งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ที่ต้องการน้ำหนักเบา อุปกรณ์กีฬา ใช้เส้นใยที่แตกต่างกันมากกว่า 2 ชนิด ในเมทริกซ์ชนิดเดียวกัน สมบัติโดยรวมดีกว่าวัสดุผสมที่มีเส้น ใยเพียงชนิดเดียว ตย. C-fiber + fiber-glass + Resin polymer ได้วัสดุที่แข็งแรงสูงขึ้น แกร่งมากขึ้น ต้านทานต่อการกระแทกสูงขึ้น ต้นทุนต่ำ ใช้กับโครงสร้างสำหรับการขนส่งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ที่ต้องการน้ำหนักเบา อุปกรณ์กีฬา

17 http://www.scielo.br/img/revistas/mr/v9n3/31782f2.gifhttp://www.scielo.br/img/revistas/mr/v9n3/31782f2.gif 24/6/11

18 http://www.ndt-ed.org/EducationResources/CommunityCollege/Materials/Graphics/Composites.jpghttp://www.ndt-ed.org/EducationResources/CommunityCollege/Materials/Graphics/Composites.jpg 24/6/11 http://cdn3.explainthatstuff.com/smart-car-composite-materials.jpghttp://cdn3.explainthatstuff.com/smart-car-composite-materials.jpg 24/6/11


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 3 ( ต่อ ) ชนิดของวัสดุ ( วัสดุผสม ). เป็นวัสดุที่มีหลายเฟส โดยแต่ละเฟสที่ นำมาประกอบจะแสดงสมบัติที่สำคัญของตัว มันเอง เพื่อให้ได้สมบัติที่ดีมากขึ้นกว่าเดิม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google