งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระดาษที่ใช้ในการพิมพ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระดาษที่ใช้ในการพิมพ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระดาษที่ใช้ในการพิมพ์

2 กระดาษเป็นวัสดุหลักในการพิมพ์

3 ต้องเลือกกระดาษนี้ให้เหมาะสมกับประเภทงาน หรือระบบการพิมพ์

4 การเลือกกระดาษจะส่งผลต่อต้นทุนการผลิต และคุณภาพสิ่งพิมพ์

5 ความหมายของกระดาษ

6 ส่วนเส้นใย และ ส่วนไม่ใช่เส้นใย
เส้นใยยาว ได้จาก ไม้เนื้ออ่อน เช่น สน

7 ส่วนเส้นใย และ ส่วนไม่ใช่เส้นใย
เส้นใยสั้น ได้จากไม้เนื้อแข็ง เช่น ยูคาลิปตัส

8 คุณลักษณะของกระดาษ

9 เกรนกระดาษ

10 วิธีทดสอบเกรนกระดาษ

11 วิธีทดสอบเกรนกระดาษ

12 น้ำหนักกระดาษ

13 ความหนาปึกกระดาษ

14 ความทึบแสง

15 สีของกระดาษ

16 การตกแต่งผิวหน้ากระดาษ

17 ประเภทกระดาษที่ใช้ในการพิมพ์

18 ประเภทกระดาษที่ใช้ในการพิมพ์

19 ประเภทกระดาษที่ใช้ในการพิมพ์

20 ประเภทกระดาษที่ใช้ในการพิมพ์

21 สมบัติโดยทั่วไปของกระดาษพิมพ์
การคงสภาพเชิงมิติ สภาพโก่งงอ ความแข็งแรงต่อแรงดันทะลุ ความแข็งแรงต่อแรงดึง ความทนแรงพับ ความต้านแรงฉีก ฯลฯ

22 ขนาดกระดาษมาตรฐานสากล

23

24

25

26

27

28

29 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กระดาษที่ใช้ในการพิมพ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google