งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระดาษที่ใช้ใน การพิมพ์. กระดาษเป็นวัสดุหลัก ในการพิมพ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระดาษที่ใช้ใน การพิมพ์. กระดาษเป็นวัสดุหลัก ในการพิมพ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระดาษที่ใช้ใน การพิมพ์

2 กระดาษเป็นวัสดุหลัก ในการพิมพ์

3 ต้องเลือกกระดาษนี้ให้ เหมาะสมกับประเภทงาน หรือระบบการพิมพ์

4 การเลือกกระดาษจะส่งผล ต่อต้นทุนการผลิต และคุณภาพสิ่งพิมพ์

5 ความหมายของ กระดาษ

6 ส่วนเส้นใย และ ส่วน ไม่ใช่เส้นใย เส้นใยยาว ได้จาก ไม้เนื้ออ่อน เช่น สน

7 ส่วนเส้นใย และ ส่วน ไม่ใช่เส้นใย เส้นใยสั้น ได้ จากไม้เนื้อแข็ง เช่น ยูคาลิปตัส

8 คุณลักษณะ ของกระดาษ

9 เกรนกระดาษ

10 วิธีทดสอบเกรน กระดาษ

11

12 น้ำหนักกระดาษ

13 ความหนาปึก กระดาษ

14 ความทึบแสง

15 สีของกระดาษ

16 การตกแต่ง ผิวหน้ากระดาษ

17 ประเภทกระดาษที่ ใช้ในการพิมพ์

18

19

20

21 สมบัติโดยทั่วไปของ กระดาษพิมพ์ การคงสภาพเชิงมิติ สภาพโก่งงอ ความแข็งแรงต่อแรงดันทะลุ ความแข็งแรงต่อแรงดึง ความทนแรงพับ ความต้านแรงฉีก ฯลฯ

22 ขนาดกระดาษ มาตรฐานสากล

23

24

25

26

27

28

29 จบการ นำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กระดาษที่ใช้ใน การพิมพ์. กระดาษเป็นวัสดุหลัก ในการพิมพ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google