งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

F UEL CELL คืออะไร... เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ผลิต กระแสไฟฟ้าโดยอาศัยปฏิกิริยา ไฟฟ้าเคมี ซึ่งลักษณะการทำงาน คล้ายกับแบตเตอรี่ แต่มีข้อดีกว่า แบตเตอรี่ตรงที่สามารถผลิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "F UEL CELL คืออะไร... เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ผลิต กระแสไฟฟ้าโดยอาศัยปฏิกิริยา ไฟฟ้าเคมี ซึ่งลักษณะการทำงาน คล้ายกับแบตเตอรี่ แต่มีข้อดีกว่า แบตเตอรี่ตรงที่สามารถผลิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 F UEL CELL คืออะไร... เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ผลิต กระแสไฟฟ้าโดยอาศัยปฏิกิริยา ไฟฟ้าเคมี ซึ่งลักษณะการทำงาน คล้ายกับแบตเตอรี่ แต่มีข้อดีกว่า แบตเตอรี่ตรงที่สามารถผลิต กระแสไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องตราบ เท่าที่มีการป้อนเชื้อเพลิงในรูปของ ก๊าซเข้าไปในเซลล์เชื้อเพลิงอย่าง สม่ำเสมอ

3 ชนิดของ F UEL CELL Fuel Cell มีอยู่ด้วยกัน 5 ชนิด แยกตาม ประเภทของตัวนำไฟฟ้า ประกอบด้วย Polymer Electrolyte (PEFC) ซึ่งเหมาะกับการใช้ใน รถยนต์ และสถานที่ที่ไม่ต้องการปริมาณไฟฟ้า สูงมาก Alcaline (AFC) ซึ่งถูกนำไปใช้กับการทดลองทาง วิทยาศาสตร์ของ NASA Phosphoric Acid (PAFC) ซึ่งกำลังใช้อยู่ใน กระทรวงกลาโหมสหรัฐ Molten Carbonate (MCFC) Solid Oxide (SOFC, Ceramics) เหมาะกับการผลิต ไฟฟ้าปริมาณมาก

4 การทำงานของ F UEL CELL ประเภทที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย และ มีความนิยมมากที่สุดคือ ประเภท Proton exchange membrane เซลล์เชื้อเพลิงจะแบ่ง โครงสร้างออกเป็น 4 ส่วนใหญ่ๆ

5 หลักการทำงานของ Fuel Cell ชนิด PEMFC

6

7 F UEL CELL กับการอนุรักษ์พลังงาน และ สิ่งแวดล้อม การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ( แสดงในรูป ของคาร์บอน ) จากยานพาหนะที่ใช้การ สันดาปภายในด้วยน้ำมันเบนซิน เปรียบเทียบกับยานพาหนะที่ใช้เซลล์ เชื้อเพลิงเป็นแหล่งของพลังงาน

8 F UEL CELL กับการอนุรักษ์พลังงาน และ สิ่งแวดล้อม ยานยนต์ Fuel Cells จะช่วยลดไอเสีย อันตรายและการใช้พลังงานที่สิ้นเปลืองลง ได้ Fuel Cells เป็นตัวให้พลังงานแก่รถยนต์ ทำให้ไอเสียที่ปล่อยออกมามีเพียงเล็กน้อย หรือแทบไม่มีเลย นอกจากนี้ Fuel Cells ยัง ใช้เป็นเครื่องผลิตพลังงานให้กับบ้านเรือน และโรงงาน อุตสาหกรรมได้ โดยที่ไม่มี ควันปล่อยออกมา ลดปริมาณไอเสียที่ปล่อย สู่อากาศ ซึ่งสาร ที่เป็นมลพิษที่ปล่อยออกมาจากเครื่องยนต์

9 ประโยชน์ของรถยนต์เซลล์ เชื้อเพลิงไฮโดรเจน ไม่มีการปล่อยสารพิษ ไฮโดรเจนมีอยู่ทั่วไปจึงเป็นแหล่ง พลังงานได้อย่างดี เชลล์เชื้อเพลิงมีขนาดเล็กและน้ำหนัก เบา เชลล์เชื้อเพลิงมีประสิทธิภาพดีกว่ารถ ปกติถึง 3 เท่า สามารถใช้เดินทางในระยะไกลโดยไม่ ต้องแวะเติมเชื้อเพลิง การเติมไฮโดรเจนใช้เวลาน้อยกว่าการ ชาร์จแบตเตอรี่มาก

10 ประโยชน์ด้าน พลังงาน สิ่งแวดล้อม และ เศรษฐกิจระดับชาติ ลดการนำเข้าน้ำมัน ช่วยลดการขาด ดุลการค้า ทำให้เศรษฐกิจ การเมือง และการทหารดีขึ้น ช่วยยกระดับการขนส่งและมีผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อมน้อย ช่วยสร้างงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ และเพิ่มการแข่งขันในอุตสาหกรรม

11 ข้อเสีย 1. เซลล์เชื้อเพลิงไม่สามารถเก็บพลังงานได้ เหมือนกับแบตเตอรี่ 2. ในปัจจุบันเซลล์เชื้อเพลิงยังมีราคาสูงมากเมื่อ เปรียบเทียบกับเครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน 3. จากหลักการอนุรักษ์พลังงานทำให้ประสิทธิภาพ ของเซลล์เชื้อเพลิงอาจถูกจำกัดโดยการผลิต พลังงานในขั้นแรก 4. fuel cell ไม่ใช่แหล่งกำเนิดพลังงานแต่เป็น วิธีการบรรจุพลังงานรูปแบบหนึ่งเท่านั้น ( เช่นเดียวกับ battery) ถึงเราจะใช้ fuel cell เรา คงยังต้องหาพลังงานมาป้อนที่โรงงานอยู่ดี ดังนั้น fuel cell ไม่อยู่ในฐานะ " พลังงานทางเลือก “ 5. เซลล์เชื้อเพลิงยังไม่เป็นที่นิยมใช้ทั่วไปอย่าง แบตเตอรี่เพราะต้นทุนการผลิตอุปกรณ์ในครั้งแรก สูง

12 ปัญหาอุปสรรค / แนวทางการ แก้ไข ขั้นตอนการผลิตก๊าซไฮโดรเจนซึ่งใช้ พลังงานมาก การผลิตไฮโดรเจน จำเป็นต้องใช้วัตถุดิบที่มีไฮโดรเจน เช่น น้ำ หรือ เชื้อเพลิงอื่นๆ ไฮโดรเจนเป็นก๊าซที่มีน้ำหนักเบา การ บรรจุไฮโดรเจนควรบรรจุให้พอเพียง กับการใช้งาน

13 การเตรียมการหากจะนำ F UEL CELL มาใช้ประโยชน์ การผลิตไฮโดรเจน โดยนำก๊าซที่มี ปริมาณ ไฮโดรเจน ( H 2 ) สูง จะต้องใช้ พลังงานสูง มลภาวะที่ปล่อยออกไปก็ คือโรงไฟฟ้าแทน จะต้องมีการจัดการ เกี่ยวกับมลภาวะที่จะเกิดจากโรงไฟฟ้า การจัดเก็บไฮโดรเจนเพื่อป้องกัน อันตรายจากการรั่วไหลของไฮโดรเจน ทั้งที่สถานีจ่ายไฮโดรเจนจะต้องเปิด หลังคาโล่งเพื่อให้ไฮโดรเจนลอยขึ้นสู่ อากาศได้รวดเร็วเมื่อมีการรั่วไหล และ ถังเก็บในอุปกรณ์ที่ใช้ไฮโดรเจนกับ เซลล์เชื้อเพลิงให้มีความปลอดภัยมาก ที่สุด

14 การนำ F UEL CELL ไปใช้ประโยชน์ รถยนต์พลังงานเซลล์เชื้อเพลิง แหล่งพลังงานพกพา ( Portable Power) เครื่องผลิตไฟฟ้าภายในบ้าน ( Home Power Generation) เครื่องผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่ ( Large Power Generation)

15 ตัวอย่างที่ใช้ F UEL CELL รถโดยสาร Fuel cell

16 ฮอนด้า FCX โตโยต้า FCHv

17 เครื่องบินพลังไฮโดรเจน....

18 แท่นชาร์ต โทรศัพท์มือถือ

19 Fuel cell Bike “Hydrocycle”


ดาวน์โหลด ppt F UEL CELL คืออะไร... เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ผลิต กระแสไฟฟ้าโดยอาศัยปฏิกิริยา ไฟฟ้าเคมี ซึ่งลักษณะการทำงาน คล้ายกับแบตเตอรี่ แต่มีข้อดีกว่า แบตเตอรี่ตรงที่สามารถผลิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google