งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความหมายของการกระจายผลิตภัณฑ์ในเชิงกายภาพ การกระจายผลิตภัณฑ์ในเชิงกายภาพ (Physical Distribution) หมายถึง “ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายตัวผลิตภัณฑ์จาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความหมายของการกระจายผลิตภัณฑ์ในเชิงกายภาพ การกระจายผลิตภัณฑ์ในเชิงกายภาพ (Physical Distribution) หมายถึง “ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายตัวผลิตภัณฑ์จาก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 ความหมายของการกระจายผลิตภัณฑ์ในเชิงกายภาพ การกระจายผลิตภัณฑ์ในเชิงกายภาพ (Physical Distribution) หมายถึง “ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายตัวผลิตภัณฑ์จาก ผู้ผลิตผ่านไปจนถึงมือผู้บริโภคให้ถูกต้องทั้งชนิดของผลิตภัณฑ์ ปริมาณ สถานที่ ในเวลาที่เหมาะสม เพื่อเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ประกอบด้วย 5 กิจกรรม 1. การบริหารการขนส่งผลิตภัณฑ์ 2. การจัดการด้านคลังสินค้า 3. การควบคุมสินค้าคงคลัง 5. การเคลื่อนย้ายสินค้า 4. การดำเนินการสั่งซื้อ

4 1. การบริหารการขนส่งผลิตภัณฑ์ การขนส่งทางถนน รวดเร็ว ยืดหยุ่นสูง ข้อจำกัดในปริมาณการขนส่งต่อเที่ยว การขนส่งทางถนน รวดเร็ว ยืดหยุ่นสูง ข้อจำกัดในปริมาณการขนส่งต่อเที่ยว การขนส่งทางรถไฟ เหมาะกับสินค้าที่มีขนาดใหญ่ น้ำหนักมาก ยืดหยุ่นต่ำ การขนส่งทางรถไฟ เหมาะกับสินค้าที่มีขนาดใหญ่ น้ำหนักมาก ยืดหยุ่นต่ำ การขนส่งทางน้ำ ค่าใช้จ่ายต่ำ ข้อจำกัดในเส้นทาง สินค้าเสียหายง่าย การขนส่งทางน้ำ ค่าใช้จ่ายต่ำ ข้อจำกัดในเส้นทาง สินค้าเสียหายง่าย การขนส่งทางอากาศ รวดเร็ว ค่าใช้จ่ายสูง เหมาะกับสินค้าที่มีราคาสูง การขนส่งทางอากาศ รวดเร็ว ค่าใช้จ่ายสูง เหมาะกับสินค้าที่มีราคาสูง การขนส่งทางท่อ เหมาะกับการขนส่งของเหลว รวดเร็วและปลอดภัย การขนส่งทางท่อ เหมาะกับการขนส่งของเหลว รวดเร็วและปลอดภัย

5 กิจกรรมหลักที่เกี่ยวข้องกับการกระจายผลิตภัณฑ์ทางกายภาพอื่นๆ 4. การดำเนินการด้านคำสั่งซื้อ (Order Processing) 5. การเคลื่อนย้ายสินค้า (Materials Handing) 2. การจัดการด้านคลังสินค้า (Warehousing) 3. การควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory Control)

6 2. การจัดการเรื่องคลังสินค้า จำนวนคลังสินค้า การเลือกที่ตั้ง การเลือกประเภท คลังสินค้า -Public Warehouses -Private Warehouses

7 3. การควบคุมสินค้าคงคลัง Inventory Costs Ordering Costs Opportunity Cost Service Level

8 4. กระบวนการด้านการสั่งซื้อ Manual - เอกสาร - การตรวจนับสินค้า - โทรศัพท์ / Fax Automatic -EDI (Electronic Data Interchange) -Bar Code -Internet

9 5. การเคลื่อนย้ายสินค้า แรงคน รถ และ เครื่อง ทุ่นแรงง่ายๆ Container รถยก สายพาน ลำเลียง พาเล็ท ระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ


ดาวน์โหลด ppt ความหมายของการกระจายผลิตภัณฑ์ในเชิงกายภาพ การกระจายผลิตภัณฑ์ในเชิงกายภาพ (Physical Distribution) หมายถึง “ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายตัวผลิตภัณฑ์จาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google