งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การกระจายผลิตภัณฑ์ในเชิงกายภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การกระจายผลิตภัณฑ์ในเชิงกายภาพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การกระจายผลิตภัณฑ์ในเชิงกายภาพ
หลักการตลาด บทที่ 12 การกระจายผลิตภัณฑ์ในเชิงกายภาพ

2 ความหมายของการกระจายผลิตภัณฑ์ในเชิงกายภาพ
การกระจายผลิตภัณฑ์ในเชิงกายภาพ (Physical Distribution) หมายถึง “กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายตัวผลิตภัณฑ์จาก ผู้ผลิตผ่านไปจนถึงมือผู้บริโภคให้ถูกต้องทั้งชนิดของผลิตภัณฑ์ ปริมาณ สถานที่ ในเวลาที่เหมาะสม เพื่อเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ประกอบด้วย 5 กิจกรรม 1. การบริหารการขนส่งผลิตภัณฑ์ 2. การจัดการด้านคลังสินค้า 3. การควบคุมสินค้าคงคลัง 4. การดำเนินการสั่งซื้อ 5. การเคลื่อนย้ายสินค้า

3 1. การบริหารการขนส่งผลิตภัณฑ์
การขนส่งทางถนน รวดเร็ว ยืดหยุ่นสูง ข้อจำกัดในปริมาณการขนส่งต่อเที่ยว การขนส่งทางรถไฟ เหมาะกับสินค้าที่มีขนาดใหญ่ น้ำหนักมาก ยืดหยุ่นต่ำ การขนส่งทางน้ำ ค่าใช้จ่ายต่ำ ข้อจำกัดในเส้นทาง สินค้าเสียหายง่าย การขนส่งทางอากาศ รวดเร็ว ค่าใช้จ่ายสูง เหมาะกับสินค้าที่มีราคาสูง การขนส่งทางท่อ เหมาะกับการขนส่งของเหลว รวดเร็วและปลอดภัย

4 กิจกรรมหลักที่เกี่ยวข้องกับการกระจายผลิตภัณฑ์ทางกายภาพอื่นๆ
2. การจัดการด้านคลังสินค้า (Warehousing) 3. การควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory Control) 4. การดำเนินการด้านคำสั่งซื้อ (Order Processing) 5. การเคลื่อนย้ายสินค้า (Materials Handing)

5 2. การจัดการเรื่องคลังสินค้า
จำนวนคลังสินค้า การเลือกที่ตั้ง การเลือกประเภทคลังสินค้า Public Warehouses Private Warehouses

6 3. การควบคุมสินค้าคงคลัง
Inventory Costs Ordering Costs Opportunity Cost Service Level

7 4. กระบวนการด้านการสั่งซื้อ
Manual เอกสาร การตรวจนับสินค้า โทรศัพท์/ Fax Automatic EDI (Electronic Data Interchange) Bar Code Internet

8 5. การเคลื่อนย้ายสินค้า
แรงคน รถ และ เครื่องทุ่นแรงง่ายๆ Container รถยก สายพานลำเลียง พาเล็ท ระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ


ดาวน์โหลด ppt การกระจายผลิตภัณฑ์ในเชิงกายภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google