งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาหารเสริมพืช สูตรนาโน เร่งการเติบโต เพิ่มผลผลิต ปรับสภาพดิน ลดต้นทุน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาหารเสริมพืช สูตรนาโน เร่งการเติบโต เพิ่มผลผลิต ปรับสภาพดิน ลดต้นทุน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อาหารเสริมพืช สูตรนาโน เร่งการเติบโต เพิ่มผลผลิต ปรับสภาพดิน ลดต้นทุน

2 อาหารเสริมพืช ฮีโร่ พืชโตไว ให้ผลใหญ่ เร่งราก เร่งแป้ง เร่งน้ำตาล เร่งหน่อ ดึงช่อ เสริมภูมิ ต้านทาน ไม่เป็นอันตรายต่อชีวิต และ สิ่งแวดล้อม เหมาะกับพืชผักทุกชนิดทั้ง พืชสวน พืชไร่ ไม้ผล นาข้าว พืชลงหัว ไม้ ดอกไม้ประดับ

3 ส่วนประกอบของอาหารเสริมพืช ฮี โร่ ธาตุอาหารหลัก : โพแทสเซียม ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส ธาตุอาหารรอง : แคลเซียม แมกนีเซียม ธาตุอาการเสริม : กำมะถัน เหล็ก แมงกานีส สังกะสี โบรอน คอปเปอร์ คลอรีน โมลิบดีนัม และธาตุอาหารอื่นๆ

4 คุณสมบัติเด่นของอาหารเสริมพืช ฮี โร่ 1. วัตถุดิบนำเข้ามาจากประเทศ แคนาดา มีคุณภาพและมาตรฐาน ได้ผ่านการวิจัยโดย ให้สารอาหารพืชทางใบและทดลองใช้ในแปลง พื้นทราย ซึ่งปรากฏว่าแม้จะปลูกในพื้นทรายที่ ไม่อุ้มน้ำ และมีธาตุอาหารน้อย พืชก็สามารถ เจริญเติบโตได้ดี แสดงให้เห็นว่าอาหารเสริมพืช “ ฮีโร่ ” สามารถให้อาหารพืชทางใบได้ผลจริง

5 2. ใช้นวัตกรรมนาโนในการผลิต “ โดยปกติแล้วพืชจะใช้รากในการดูดซึม อาหารเพียงแค่ 20% เท่านั้น อีก 80% พืชจะดูดซึมสารอาหารทาง ใบ " “ ฮีโร่ ” จึงใช้เทคโนโลยีนาโนที่ทำให้สารอาหาร มีอนุภาคเล็ก สามารถถูกดูดซึมสู่พืชทางใบโดย วิธีฉีดพ่นได้อย่างรวดเร็ว เข้าถึงได้อย่างตรงจุด ทำให้พืชได้รับสารอาหารอย่างเต็มที่

6 3. คุณสมบัติเป็นด่าง ละลายน้ำและแลกเปลี่ยนประจุได้ ทำให้ สามารถดูดซับแร่ธาตุได้ดี 4. คุณสมบัติเป็นสารคีเลต ผสมน้ำราดโคนต้นจะช่วยฟื้นฟูและปรับสภาพ ดิน ทำให้ดินเหนียวคลายตัวออก ส่วนดินทราย จะช่วยอุ้มน้ำ ทำให้โครงสร้างของดินแข็งแรง ทนทานช่วยให้ดินโปร่ง ร่วนซุย น้ำและอากาศ ถ่ายเทได้สะดวก รากพืชแผ่ขยายได้ง่าย

7 5. อาหารเสริมพืชแบบออร์แกนิค ไม่มีสารเคมีตกค้าง จึงมั่นใจได้ว่าปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อพืช สุขภาพเกษตรกรและ ผู้บริโภค รวมทั้งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 6. ฮีโร่ 1 ซอง สามารถ ใช้ได้มากที่สุดถึง 60 ไร่ 1 ซองมีปริมาณ 25 กรัม สามารถใช้ผสมน้ำ ได้ 100-500 ลิตร / ซอง ใช้ฉีดพ่นได้กับ พื้นที่ 20-60 ไร่

8 วิธีใช้อาหารเสริมพืช ฮีโร่ ผสมอาหารเสริมพืช ฮีโร่ ในน้ำแล้วฉีดพ่นทางใบ ละลายอาหารเสริมพืช ฮีโร่ ลงในน้ำแล้วแช่เมล็ด พืชก่อนนำไปปลูก จะช่วยเสริมภูมิต้านทานเชื้อ โรคให้กับเมล็ดพืช หรือละลายน้ำคลุกกับปุ๋ยเม็ดด จะช่วยให้เม็ดปุ๋ยสลายตัวช้า

9 แปลงทดสอบก่อนใช้อาหารเสริมพืช ฮีโร่

10 แปลงทดสอบหลังใช้อาหารเสริมพืช ฮีโร่ 14 วัน

11 นาข้าวก่อนและหลังใช้อาหารเสริม พืช ฮีโร่ 14 วัน

12


ดาวน์โหลด ppt อาหารเสริมพืช สูตรนาโน เร่งการเติบโต เพิ่มผลผลิต ปรับสภาพดิน ลดต้นทุน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google