งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาหารเสริมพืช สูตรนาโน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาหารเสริมพืช สูตรนาโน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อาหารเสริมพืช สูตรนาโน
เร่งการเติบโต เพิ่มผลผลิต ปรับสภาพดิน ลดต้นทุน

2 อาหารเสริมพืช ฮีโร่ พืชโตไว ให้ผลใหญ่ เร่งราก เร่งแป้ง เร่งน้ำตาล เร่งหน่อ ดึงช่อ เสริมภูมิต้านทาน ไม่เป็นอันตรายต่อชีวิต และ สิ่งแวดล้อม เหมาะกับพืชผักทุกชนิดทั้ง พืชสวน พืชไร่ ไม้ผล นาข้าว พืชลงหัว ไม้ดอกไม้ประดับ

3 ส่วนประกอบของอาหารเสริมพืช ฮีโร่
ธาตุอาหารหลัก : โพแทสเซียม ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส ธาตุอาหารรอง : แคลเซียม แมกนีเซียม ธาตุอาการเสริม : กำมะถัน เหล็ก แมงกานีส สังกะสี โบรอน คอปเปอร์ คลอรีน โมลิบดีนัม และธาตุอาหารอื่นๆ

4 คุณสมบัติเด่นของอาหารเสริมพืช ฮีโร่
1. วัตถุดิบนำเข้ามาจากประเทศแคนาดา มีคุณภาพและมาตรฐาน ได้ผ่านการวิจัยโดยให้สารอาหารพืชทางใบ และทดลองใช้ในแปลงพื้นทราย ซึ่งปรากฏว่าแม้จะปลูกในพื้นทรายที่ ไม่อุ้มน้ำ และมีธาตุอาหารน้อย พืชก็สามารถเจริญเติบโตได้ดี แสดงให้ เห็นว่าอาหารเสริมพืช “ฮีโร่” สามารถให้อาหารพืชทางใบได้ผลจริง

5 2. ใช้นวัตกรรมนาโนในการผลิต
“โดยปกติแล้วพืชจะใช้รากในการดูดซึมอาหารเพียงแค่ 20% เท่านั้น อีก 80% พืชจะดูดซึมสารอาหารทางใบ" “ฮีโร่” จึงใช้เทคโนโลยีนาโนที่ทำให้สารอาหาร มีอนุภาคเล็ก สามารถถูกดูดซึมสู่พืชทางใบโดย วิธีฉีดพ่นได้อย่างรวดเร็ว เข้าถึงได้อย่างตรงจุด ทำให้พืชได้รับสารอาหารอย่างเต็มที่

6 4. คุณสมบัติเป็นสารคีเลต
3. คุณสมบัติเป็นด่าง ละลายน้ำและแลกเปลี่ยนประจุได้ ทำให้สามารถดูดซับแร่ธาตุได้ดี 4. คุณสมบัติเป็นสารคีเลต ผสมน้ำราดโคนต้นจะช่วยฟื้นฟูและปรับสภาพดิน ทำให้ดินเหนียว คลายตัวออก ส่วนดินทรายจะช่วยอุ้มน้ำ ทำให้โครงสร้างของดิน แข็งแรงทนทานช่วยให้ดินโปร่ง ร่วนซุย น้ำและอากาศถ่ายเทได้สะดวก รากพืชแผ่ขยายได้ง่าย

7 5. อาหารเสริมพืชแบบออร์แกนิค
ไม่มีสารเคมีตกค้าง จึงมั่นใจได้ว่าปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อพืช สุขภาพเกษตรกรและผู้บริโภค รวมทั้งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 6. ฮีโร่ 1 ซอง สามารถใช้ได้มากที่สุดถึง 60 ไร่ 1 ซองมีปริมาณ 25 กรัม สามารถใช้ผสมน้ำได้ ลิตร/ซอง ใช้ฉีดพ่นได้กับพื้นที่ ไร่

8 วิธีใช้อาหารเสริมพืช ฮีโร่
ผสมอาหารเสริมพืช ฮีโร่ ในน้ำแล้วฉีดพ่นทางใบ ละลายอาหารเสริมพืช ฮีโร่ ลงในน้ำแล้วแช่เมล็ดพืชก่อนนำไปปลูก จะช่วย เสริมภูมิต้านทานเชื้อโรคให้กับเมล็ดพืช หรือละลายน้ำคลุกกับปุ๋ยเม็ดดจะ ช่วยให้เม็ดปุ๋ยสลายตัวช้า

9 แปลงทดสอบก่อนใช้อาหารเสริมพืช ฮีโร่

10 แปลงทดสอบหลังใช้อาหารเสริมพืช ฮีโร่ 14 วัน

11 นาข้าวก่อนและหลังใช้อาหารเสริมพืช ฮีโร่ 14 วัน

12


ดาวน์โหลด ppt อาหารเสริมพืช สูตรนาโน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google