งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นาย ณัฐวุฒิ อยู่เกษ โปรแกรมวิชา ดนตรี เสนอ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นาย ณัฐวุฒิ อยู่เกษ โปรแกรมวิชา ดนตรี เสนอ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นาย ณัฐวุฒิ อยู่เกษ โปรแกรมวิชา ดนตรี 541121829 เสนอ
จัดทำโดย นาย ณัฐวุฒิ อยู่เกษ โปรแกรมวิชา ดนตรี เสนอ อาจารย์ ยุทธนา พันธ์มี

2 เรื่อง ผุดไอเดีย "เรือประดิษฐ์" กู้วิกฤติน้ำท่วม
เรื่อง ผุดไอเดีย "เรือประดิษฐ์" กู้วิกฤติน้ำท่วม

3            

4 ในช่วงสถานการณ์อุทกภัยขณะนี้ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ เนคเทค หน่วยวิจัยเทคโนโลยีไร้สายจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5 วิจัยและพัฒนา "เรือไทยประดิษฐ์ช่วยชาติ" โดยเป็นเรือที่ทำขึ้นมาจากวัสดุที่หาได้ง่าย ราคาไม่แพง สามารถประกอบใช้งานได้เอง และสามารถประยุกต์ให้เหมาะสมกับวัสดุที่มีอยู่และหาได้ใกล้ตัว บรรทุกน้ำหนักได้ 250 กิโลกรัม บังคับทิศทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการทดสอบในทะเลที่มีคลื่นแรง และในบึงน้ำจืดแล้ว จึงมีความปลอดภัยที่จะนำไปใช้งานจริง

6 สำหรับวัสดุที่ใช้ในการประกอบ เรือดังกล่าว ประกอบด้วย 1. ไม้ 1
สำหรับวัสดุที่ใช้ในการประกอบ เรือดังกล่าว ประกอบด้วย 1. ไม้ 1.5 x 3 ยาว 10 เมตร จำนวน 2 ท่อน 300 บาท  2.ท่อ PVC ขนาด 4 นิ้ว ยาว 6 เมตร 600 บาท 3.ฝาครอบท่อพีวีซี 4 นิ้ว จำนวน 4 ชิ้น 400 บาท  4.อ่างผสมปูนขนาดใหญ่ 2 ใบ 1,400 บาท 

7 5. เชือกไนลอน ขนาด 0. 8 มม. 50 เมตร 170 บาท 6
5.เชือกไนลอน ขนาด 0.8 มม. 50 เมตร 170 บาท  6.ตะปู ขนาด 3 นิ้ว จำนวน 28 ตัว  25 บาท 7.กาวประสานท่อ 15 บาท 8.ด้ามไม้ จำนวน 2 ชิ้น  40 บาท 9.ถาดปาดปูนพลาสติก 2 ชิ้น 40 บาท รวมเป็นเงิน 2,990  บาท

8

9 โดย มีขั้นตอนทำดังนี้ ประกอบไม้เป็นโครงเรือขนาดเท่ากับอ่างผสมปูน ผูกด้วยเชือกให้แน่น เจาะรูขอบอ่างผสมปูน ยึดกับไม้ที่ทำเป็นโครง แล้วใช้เชือกไนลอนผูกให้แน่น จากนั้นประกอบท่อพีวีซีเพื่อใช้เป็นทุ่นพยุงเรือทาด้วยกาวประสานท่อเพื่อ ป้องกันน้ำเข้า แล้วประกอบทุ่นพยุงเข้ากับโครงเรือที่เตรียมไว้ ยึดให้แน่น จะได้เรือที่ใช้งานได้ นอกจากนี้ ยังสามารถประยุกต์ใช้อุปกรณ์ที่อยู่ใกล้ตัวได้อีกด้วย


ดาวน์โหลด ppt นาย ณัฐวุฒิ อยู่เกษ โปรแกรมวิชา ดนตรี เสนอ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google