งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย นาย ณัฐวุฒิ อยู่เกษ โปรแกรมวิชา ดนตรี 541121829 เสนอ อาจารย์ ยุทธนา พันธ์มี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย นาย ณัฐวุฒิ อยู่เกษ โปรแกรมวิชา ดนตรี 541121829 เสนอ อาจารย์ ยุทธนา พันธ์มี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดทำโดย นาย ณัฐวุฒิ อยู่เกษ โปรแกรมวิชา ดนตรี 541121829 เสนอ อาจารย์ ยุทธนา พันธ์มี

2

3

4 ในช่วงสถานการณ์อุทกภัยขณะนี้ ศูนย์เทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ เนคเทค หน่วยวิจัยเทคโนโลยีไร้สายจากสำนักงาน พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5 วิจัยและพัฒนา " เรือไทยประดิษฐ์ช่วยชาติ " โดยเป็นเรือที่ทำขึ้นมาจากวัสดุที่หาได้ง่าย ราคาไม่ แพง สามารถประกอบใช้งานได้เอง และสามารถ ประยุกต์ให้เหมาะสมกับวัสดุที่มีอยู่และหาได้ใกล้ตัว บรรทุกน้ำหนักได้ 250 กิโลกรัม บังคับทิศทางได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการทดสอบในทะเลที่มีคลื่น แรง และในบึงน้ำจืดแล้ว จึงมีความปลอดภัยที่จะ นำไปใช้งานจริง

6 สำหรับวัสดุที่ใช้ในการประกอบ เรือดังกล่าว ประกอบด้วย 1. ไม้ 1.5 x 3 ยาว 10 เมตร จำนวน 2 ท่อน 300 บาท 2. ท่อ PVC ขนาด 4 นิ้ว ยาว 6 เมตร 600 บาท 3. ฝาครอบท่อพีวีซี 4 นิ้ว จำนวน 4 ชิ้น 400 บาท 4. อ่างผสมปูนขนาดใหญ่ 2 ใบ 1,400 บาท

7 5. เชือกไนลอน ขนาด 0.8 มม. 50 เมตร 170 บาท 6. ตะปู ขนาด 3 นิ้ว จำนวน 28 ตัว 25 บาท 7. กาวประสานท่อ 15 บาท 8. ด้ามไม้ จำนวน 2 ชิ้น 40 บาท 9. ถาดปาดปูนพลาสติก 2 ชิ้น 40 บาท รวมเป็น เงิน 2,990 บาท

8

9 โดย มีขั้นตอนทำดังนี้ ประกอบไม้เป็นโครงเรือ ขนาดเท่ากับอ่างผสมปูน ผูกด้วยเชือกให้แน่น เจาะรู ขอบอ่างผสมปูน ยึดกับไม้ที่ทำเป็นโครง แล้วใช้เชือก ไนลอนผูกให้แน่น จากนั้นประกอบท่อพีวีซีเพื่อใช้เป็น ทุ่นพยุงเรือทาด้วยกาวประสานท่อเพื่อ ป้องกันน้ำเข้า แล้วประกอบทุ่นพยุงเข้ากับโครงเรือที่เตรียมไว้ ยึดให้ แน่น จะได้เรือที่ใช้งานได้ นอกจากนี้ ยังสามารถ ประยุกต์ใช้อุปกรณ์ที่อยู่ใกล้ตัวได้อีกด้วย


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย นาย ณัฐวุฒิ อยู่เกษ โปรแกรมวิชา ดนตรี 541121829 เสนอ อาจารย์ ยุทธนา พันธ์มี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google