งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจำแนกประเภท อุบัติเหตุของไอแอลโอ (ILO : International Labour Organization)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจำแนกประเภท อุบัติเหตุของไอแอลโอ (ILO : International Labour Organization)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจำแนกประเภท อุบัติเหตุของไอแอลโอ (ILO : International Labour Organization)

2 I. ประเภทของอุบัติเหตุจำแนก ตามชนิดของอุบัติเหตุ I. ประเภทของอุบัติเหตุจำแนก ตามชนิดของอุบัติเหตุ 1. การพลัดตกของคนงาน 2. การถูกวัสดุหล่นทับ 2. การถูกวัสดุหล่นทับ 3. การถูกชนเฉี่ยวกระแทก โดยวัสดุทุกชนิดยกเว้น 3. การถูกชนเฉี่ยวกระแทก โดยวัสดุทุกชนิดยกเว้น จากการหล่น จากการหล่น 4. การถูกหนีบหรือจับเข้าไว้ ระหว่างวัตถุ 2 ชิ้น 4. การถูกหนีบหรือจับเข้าไว้ ระหว่างวัตถุ 2 ชิ้น

3 5. การออกแรงเกินกำลัง 6. การสัมผัสกับอุณหภูมิสูงหรือต่ำเกินไป 7. การสัมผัสกับกระแสไฟฟ้า 8. การสัมผัสกับสารพิษหรือการรับการแผ่รังสีต่าง ๆ 9. อุบัติเหตุชนิดอื่น ๆ ที่มิได้เข้าชนิดตามที่ระบุไว้ ในข้อ 1 ถึงหัวข้อที่ 8 ในข้อ 1 ถึงหัวข้อที่ 8

4 II. ประเภทของอุบัติเหตุจำแนก ตามตัวการเกิดอุบัติเหตุ II. ประเภทของอุบัติเหตุจำแนก ตามตัวการเกิดอุบัติเหตุ 1. เครื่องจักรกล 1.1 เครื่องต้นกำลังต่าง ๆ ยกเว้นมอเตอร์ไฟฟ้า 1.1 เครื่องต้นกำลังต่าง ๆ ยกเว้นมอเตอร์ไฟฟ้า 1.2 อุปกรณ์ส่งถ่ายกำลังกล 1.2 อุปกรณ์ส่งถ่ายกำลังกล 1.3 เครื่องขึ้นรูปโลหะ 1.3 เครื่องขึ้นรูปโลหะ

5 1.4 เครื่องจักรกลงานไม้ 1.5 เครื่องจักรกลการเกษตร 1.6 เครื่องจักรกลเหมืองแร่ 1.7 เครื่องจักรกลอื่น ๆ ที่มิได้ ระบุเอาไว้ ในข้างต้น ในข้างต้น

6 2. วัสดุอุปกรณ์ในการขนถ่าย และยกวัสดุ 2.1 รถยกและเครื่องยก ต่าง ๆ 2.1 รถยกและเครื่องยก ต่าง ๆ 2.2 รถหรือล้อที่มีรางเลื่อน 2.2 รถหรือล้อที่มีรางเลื่อน 2.3 ล้อเลื่อนอื่น ๆ ที่ไม่ แล่นบนรางเลื่อน 2.3 ล้อเลื่อนอื่น ๆ ที่ไม่ แล่นบนรางเลื่อน 2.4 พาหนะขนส่งทาง อากาศ 2.4 พาหนะขนส่งทาง อากาศ 2.5 พาหนะขนส่งทางน้ำ 2.5 พาหนะขนส่งทางน้ำ 2.6 พาหนะขนส่งอื่น ๆ 2.6 พาหนะขนส่งอื่น ๆ

7 3. เครื่องจักรกลและ อุปกรณ์อื่น ๆ 3. เครื่องจักรกลและ อุปกรณ์อื่น ๆ 3.1 ภาชนะบรรจุความดัน สูง 3.1 ภาชนะบรรจุความดัน สูง 3.2 เตาหลอม เตาเผา เตา อบ ฯลฯ 3.2 เตาหลอม เตาเผา เตา อบ ฯลฯ 3.3 ระบบเครื่องทำความเย็น 3.3 ระบบเครื่องทำความเย็น 3.4 ระบบไฟฟ้าต่าง ๆ ที่ติดตั้ง ถาวรยกเว้น 3.4 ระบบไฟฟ้าต่าง ๆ ที่ติดตั้ง ถาวรยกเว้น เครื่องมือไฟฟ้า เครื่องมือไฟฟ้า

8 3.5 เครื่องมือไฟฟ้าต่าง ๆ ที่ บันไดแบบต่าง ๆ 3.6 เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่ไม่ใช้ไฟฟ้า 3.7 บันไดและล้อเลื่อนทำ หน้า 3.8 โครงสร้างและนั่งร้าน 3.9 เครื่องจักรกลอื่น ๆ

9 4. วัสดุ สารและรังสี 4.1 วัตถุระเบิด 4.1 วัตถุระเบิด 4.2 ฝุ่นผง แก๊ส ของเหลว สารเคมีต่าง ๆ 4.2 ฝุ่นผง แก๊ส ของเหลว สารเคมีต่าง ๆ ยกเว้น วัตถุระเบิด ยกเว้น วัตถุระเบิด 4.3 วัตถุที่แตกกระจายลอย ไปในอากาศ 4.3 วัตถุที่แตกกระจายลอย ไปในอากาศ 4.4 รังสีและสารกำมันต ภาพรังสี 4.4 รังสีและสารกำมันต ภาพรังสี 4.5 สารอื่น ๆ ที่มิได้ระบุไว้ 4.5 สารอื่น ๆ ที่มิได้ระบุไว้

10 5. สภาพแวดล้อมในการทำงาน 5.1 ภายนอกอาคารโรงงาน 5.1 ภายนอกอาคารโรงงาน 5.2 ภายในอาคารโรงงาน 5.2 ภายในอาคารโรงงาน 5.3 ใต้ดิน 5.3 ใต้ดิน 6. ตัวการอันตรายอื่น ๆ 6.1 สัตว์มีอันตรายต่าง ๆ 6.1 สัตว์มีอันตรายต่าง ๆ 6.2 ตัวการอื่น ๆ ที่มิได้ระบุไว้ 6.2 ตัวการอื่น ๆ ที่มิได้ระบุไว้

11 III. ประเภทของอุบัติเหตุ จำแนกตามลักษณะของ III. ประเภทของอุบัติเหตุ จำแนกตามลักษณะของ ความบาดเจ็บ ความบาดเจ็บ 1. เกิดบาดแผล 1. เกิดบาดแผล 2. กระดูกเคลื่อน 2. กระดูกเคลื่อน 3. เคล็ดขัดยอก ฟกช้ำบวม 3. เคล็ดขัดยอก ฟกช้ำบวม 4. การกระทบกระเทือนและ บาดเจ็บภายใน 4. การกระทบกระเทือนและ บาดเจ็บภายใน 5. ถูกตัดหรือเฉือนเนื้อหรือ อวัยวะออกไป 5. ถูกตัดหรือเฉือนเนื้อหรือ อวัยวะออกไป

12 6. บาดแผลอื่น ๆ 6. บาดแผลอื่น ๆ 7. บาดแผลฉกรรจ์ 7. บาดแผลฉกรรจ์ 8. ถูกอัดกระแทกจนเละ 8. ถูกอัดกระแทกจนเละ 9. ถูกไฟไหม้ 9. ถูกไฟไหม้ 10. ถูกสารพิษอย่างแรง 11. แพ้สภาวะแวดล้อมในการทำงาน

13 12. การสลบหมดสติ 13. อันตรายจากกระแสไฟฟ้า 14. อันตรายจากสารกำมันตรังสี 15. ได้รับอันตรายผสมกันจาก หลายสาเหตุ 16. อันตรายอื่น ๆ ที่มิได้ระบุ เอาไว้

14 4. ประเภทของอุบัติเหตุจำแนกตาม จุดที่เกิดแก่ร่างกาย 1. ศรีษะ 2. คอ 2. คอ 3. ลำตัว 3. ลำตัว 4. แขนช่วงบน 4. แขนช่วงบน 5. แขนช่วงล่าง 5. แขนช่วงล่าง

15 6. ขาช่วงบน 7. ปลายขา ( ข้อเท้า, ฝ่า เท้า ) 8. ความบาดเจ็บทั่วไป 9. ความบาดเจ็บหลาย แห่งพร้อม ๆ กัน 10. จุดบาดเจ็บอื่น ๆ ที่ มิได้ระบุไว้

16 การคำนวณอัตรา การเกิดอุบัติเหตุ การคำนวณอัตรา การเกิดอุบัติเหตุ มาตรฐานเปรียบเทียบจำนวน ครั้งของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นต่อเวลา ทำงาน 1 ล้าน ชั่วโมง - คนงาน (man-hours of exposure) หน่วยที่ได้เรียก อัตรา ความถี่ของอุบัติเหตุ (Frequency rate), F อัตราความถี่ ของอุบัติเหตุ (Frequency rate, F) จำนวนครั้งของอุบัติเหตุ x 1,000,000 จำนวนชั่วโมง - คนงานทั้งหมด =

17 หรือ หรือ N x 1,000,000 N x 1,000,000 (m-h) โดย ที่ N = จำนวนครั้งของ อุบัติเหตุ (m-h) = จำนวน ชั่วโมง – คนงานทั้งหมด ในช่วงเวลาที่ คำนวณ ในช่วงเวลาที่ คำนวณ F=

18 ตัวอย่าง โรงงานแห่งหนึ่งมีคนงาน 500 คน ทำงานปีละ 50 สัปดาห์ และสัปดาห์ละ 48 ชั่วโมง และมีการ ขาดงานของคนงานทั้งสิ้น 5 % เนื่องจากเจ็บป่วย และธุรกิจส่วนตัวในเวลา 1 ปี มี อุบัติเหตุเกิดขึ้น 60 ครั้ง จะมีความถี่ของอุบัติเหตุเป็นเท่าใด

19 จำนวน m - h ใน 1 ปี = 500 x 50 x 48 = 1,200,000 ชั่วโมง - คนงาน... มีการขาดงาน 5 % = 1,200,000 - 0.05 (1,200,000)... จำนวน (m - h) จริง = 1,200,000 - 60,000... (m - h) = 1,140,000 ชั่วโมง - คนงาน... (m - h) = 1,140,000 ชั่วโมง - คนงาน วิธีการ คำนวณ

20 60 x 1,000,000 1,140,00 0 1,140,00 0 คำตอบ F = 52.63 ครั้ง / หนึ่ง ล้านชั่วโมงคนงาน F = 52.63 ครั้ง / หนึ่ง ล้านชั่วโมงคนงาน = จะได้ F

21 ค่าความร้ายแรงของอุบัติเหตุ = จำนวนวันทำงานที่ สูญเสีย x 1,000,000 = จำนวนวันทำงานที่ สูญเสีย x 1,000,000 จำนวนชั่วโมง - คนงานทั้งหมด จำนวนชั่วโมง - คนงานทั้งหมด (Severity rate ; S) หรื อ DL x 1,000,000 DL x 1,000,000 (m - h) (m - h) โดยที่ DL = จำนวนวันทำงานที่ สูญเสีย (No. of days lost) โดยที่ DL = จำนวนวันทำงานที่ สูญเสีย (No. of days lost) = S

22 ตัวอย่าง จากตัวอย่างข้างต้น หาก สำรวจพบว่า ในจำนวนอุบัติเหตุ 60 ครั้ง ในปีนั้นคิดเป็นเวลา สูญเสียทั้งสิ้น 1,720 วัน จะคิด เป็นค่าความร้ายแรงของอุบัติเหตุ เป็นเท่าใด

23 (m -h) คำตอบ แทนค่า S = แทนค่า S = 1,140, 000 = 1,508 วัน 1,720 x 1,000,000 วิธีคำนวณ จาก S = DL x 1,000,000

24 ตัวอย่าง จากตัวอย่างที่ (1) และ (2) หากว่าในจำนวน อุบัติเหตุ 60 ครั้ง มีการ ตายเพิ่มขึ้นอีก 1 ราย จะมีค่าความร้ายแรงของ อุบัติเหตุเป็น เท่าใด จากตัวอย่างที่ (1) และ (2) หากว่าในจำนวน อุบัติเหตุ 60 ครั้ง มีการ ตายเพิ่มขึ้นอีก 1 ราย จะมีค่าความร้ายแรงของ อุบัติเหตุเป็น เท่าใด

25 วิธีคำนวณ วิธีคำนวณ จากตัวอย่าง (2) จำนวนวันทำงานสูญเสีย = 1,720 วัน จากตัวอย่าง (2) จำนวนวันทำงานสูญเสีย = 1,720 วัน การตาย 1 รายถือว่ามีจำนวนวันทำงานสูญเสีย = 6,000 วัน การตาย 1 รายถือว่ามีจำนวนวันทำงานสูญเสีย = 6,000 วัน ดังนั้น คิดเป็นจำนวนวันทำงานสูญเสียรวม = 7,720 วัน ดังนั้น คิดเป็นจำนวนวันทำงานสูญเสียรวม = 7,720 วัน 7,720 x 1,000,000 7,720 x 1,000,000 1,140, 000 ดังนั้น ค่า S = = 6,772 วัน = 6,772 วัน

26 สรุป เราพบว่าเมื่อมีการ เสียชีวิตเกิดขึ้นค่า S จะ เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นเป็นอย่าง มาก ขณะที่ค่า F มีความเปลี่ยนแปลงเพียง เล็กน้อยเท่านั้น


ดาวน์โหลด ppt การจำแนกประเภท อุบัติเหตุของไอแอลโอ (ILO : International Labour Organization)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google