งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูศรีวรรณ ปานสง่า ภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ ของท้องถิ่นภาคเหนือ ภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ ของท้องถิ่นภาคเหนือ ผู้สอน อ. ศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูศรีวรรณ ปานสง่า ภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ ของท้องถิ่นภาคเหนือ ภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ ของท้องถิ่นภาคเหนือ ผู้สอน อ. ศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ ของท้องถิ่นภาคเหนือ ภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ ของท้องถิ่นภาคเหนือ ผู้สอน อ. ศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล ผู้สอน อ. ศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล

2 ครูศรีวรรณ ปานสง่า รู้และเข้าใจภูมิปัญญา ท้องถิ่น ในแต่ละภูมิภาค รู้และเข้าใจภูมิปัญญา ท้องถิ่น ในแต่ละภูมิภาค ผลการเรียนรู้ที่ คาดหวัง

3 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ลักษณะ ภาษาไทย ความสำคัญ อาหารไทย นาฏศิลป์ไทย มวยไทย เรือนไทย วิธีอนุรักษ์ ดนตรีไทย

4 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ภาคเห นือ ล้านนา ภาษิต ( กำบะ เก่า ) ล้านนา ภาษิต ( กำบะ เก่า ) พืชผัก พื้นบ้าน พืชผัก พื้นบ้าน ภูมิ ปัญญา ด้าน สุขภาพ อนามัย ภูมิ ปัญญา ด้าน สุขภาพ อนามัย - สุขภาพ อนามัย - ศาสนา - เศรษฐกิจ - สิ่งแวดล้อม - ศิลปะ ความงาม

5 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ภาคเหนือ - การแอ่วสาว - การเลี้ยงขันโตก - การผูกข้อมือ

6 ครูศรีวรรณ ปานสง่า - การทานโคม - การลอยโคม - พิธีปอยน้อยหรือปอยลูกแก้ว http://www.ezytrip.com/webboard/i mages/10000/01600/01512.jpg www.ddt.th.gs/web- d/dt/0000002936YVSKK.jpg

7 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น อาหาร ไทย ดน ตรี นาฏศิ ลป์ เรือน ไทย

8 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ภาคใต้ อาชีพ ผัก พื้นบ้าน พิธีรักษา โรค

9 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ภาคใต้ 1. การแห่ผ้าขึ้นธาตุ 2. การชักพระ 3. การทำบุญสารทเดือนสิบ 4. การให้ทานไฟ


ดาวน์โหลด ppt ครูศรีวรรณ ปานสง่า ภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ ของท้องถิ่นภาคเหนือ ภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ ของท้องถิ่นภาคเหนือ ผู้สอน อ. ศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google