งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้สอน อ.ศรีวรรณ ปานสง่า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้สอน อ.ศรีวรรณ ปานสง่า"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้สอน อ.ศรีวรรณ ปานสง่า
ภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ ของท้องถิ่นภาคเหนือ ผู้สอน อ.ศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล

2 รู้และเข้าใจภูมิปัญญา ท้องถิ่น ในแต่ละภูมิภาค
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง รู้และเข้าใจภูมิปัญญา ท้องถิ่น ในแต่ละภูมิภาค

3 ลักษณะ ความสำคัญ วิธีอนุรักษ์ ภาษาไทย อาหารไทย ดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทย
มวยไทย เรือนไทย

4 ภาคเหนือ ภูมิปัญญา ล้านนาภาษิต พืชผัก ด้านสุขภาพ ( กำบะเก่า ) พื้นบ้าน
อนามัย - สุขภาพ อนามัย - ศาสนา - เศรษฐกิจ - สิ่งแวดล้อม - ศิลปะ ความงาม

5 ภาคเหนือ - การแอ่วสาว - การเลี้ยงขันโตก - การผูกข้อมือ

6 - พิธีปอยน้อยหรือปอยลูกแก้ว
- การทานโคม - การลอยโคม - พิธีปอยน้อยหรือปอยลูกแก้ว

7 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ดนตรี อาหารไทย นาฏศิลป์ เรือนไทย

8 ภาคใต้ ผักพื้นบ้าน อาชีพ พิธีรักษาโรค

9 ภาคใต้ 1. การแห่ผ้าขึ้นธาตุ 2. การชักพระ 3. การทำบุญสารทเดือนสิบ
4. การให้ทานไฟ


ดาวน์โหลด ppt ผู้สอน อ.ศรีวรรณ ปานสง่า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google