งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงงาน 中国剪纸 การตัดกระดาษแบบจีน โดย ครูญานี โรงเรียนนครพนม วิทยาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงงาน 中国剪纸 การตัดกระดาษแบบจีน โดย ครูญานี โรงเรียนนครพนม วิทยาคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงงาน 中国剪纸 การตัดกระดาษแบบจีน โดย ครูญานี โรงเรียนนครพนม วิทยาคม

2 ที่มา 来源 กระดาษตัดลายจีน 剪纸 ( เจี๋ยนจื่อ ) เป็น ศิลปะพื้นบ้านอันเป็นที่นิยมยิ่งอย่างหนึ่งในประเทศ จีนศิลปะการตัดกระดาษมักใช้ในพิธีทางศาสนา และ ใช้ในการประดับตกแต่ง สร้างสรรค์งานศิลปะต่างๆ ในการเรียนการสอนภาษาจีนนอกจากจะเรียนรู้ ทางด้านการใช้ภาษาจีนแล้ว เรายังจำเป็นเรียนรู้ถึง ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของเจ้าของ ภาษา ดังนั้นกลุ่มของข้าพเจ้าจึงขอนำเสนอ โครงงานการตัดกระดาษจีนซึ่งเป็นหนึ่งในศิลปะ แขนงหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของจีนโดยสะท้อนถึง วัฒนธรรมจีนในอดีตอีกด้วย

3 เรื่องราวในกระดาษตัดลาย จีน เนื้อหาของกระดาษตัดมีมากมาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ท้องถิ่น แต่เนื่องจากสภาพสังคมจีนยังเป็นสังคม เกษตรกรรม โดยภาพรวมของเนื้อหาเรื่องราวใน กระดาษตัดจึงมีทั้งที่เกี่ยวกับการเกษตรเช่น ภาพพืชผักผลไม้ ไม้ดอก สัตว์ แมลง การเลี้ยง สัตว์ วิถีชีวิตชาวบ้านเช่นการทอ การเก็บเกี่ยว และ เกี่ยวข้องกับงานศพ งานมงคล ละคร นิยายปรัมปรา และนิทานพื้นบ้าน รวมไปถึงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ สัญลักษณ์ประจำเผ่าพันธุ์ การกราบไหว้บูชาและการมี ลูกหลานสืบสกุล เป็นต้น ภาพกระดาษตัดเหล่านี้บ่ง บอกถึงความมุ่งมาตรปรารถนา ความหวัง ความรู้สึกนึก คิด และความเข้าใจชีวทัศน์ที่แท้จริงของชาวจีน

4 รูปแบบของกระดาษตัด กระดาษตัดมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า " กระดาษแกะ " หรือ " กระดาษตัดลาย " หรือ " ลายประดับหน้าต่าง " ศิลปะการตัดกระดาษ แบ่งเป็น 2 ชนิดใหญ่ๆ คือ กระดาษตัดสีเดียว ส่วนมากมักใช้กระดาษสีแดงเป็นหลัก อีกชนิดหนึ่งคือกระดาษตัดย้อมสี คือ ใช้สีหลากสีแต่งเติมขึ้นให้เกิดสีสันสวยงาม วิธีการตัดกระดาษ การตัดกระดาษไม่ได้ใช้เครื่องจักร แต่เป็นงาน ฝีมือที่ทำจากมือ ซึ่งวิธีทำหลัก ๆ มีอยู่ 2 วิธี คือ ใช้ กรรไกรตัด และ ใช้มีดตัด วิธีการใช้กรรไกรตัด หลังจากตัดเสร็จแล้ว จะนำ กระดาษมาซ้อนกันหลายๆ แผ่น ( ไม่เกิน 8 แผ่น ) แล้ว จึงตกแต่งด้วยมีดอีกครั้งให้เรียบร้อย ส่วนการใช้มีดตัดนั้น จะต้องนำกระดาษที่จะตัดมา ซ้อนๆกันก่อน แล้ววางลงบนดินน้ำมันหรือไขที่มีความ อ่อนนุ่ม แล้วจึงค่อยใช้มีดเล็กมาเริ่มต้นตัด ซึ่งวิธีใช้มีด ตัดจะสะดวกกว่าใช้กรรไกรตัดเล็กน้อย เนื่องจากตัดแค่ รอบเดียว

5 ขั้นตอนการตัด กระดาษ วิธีและขั้นตอนการตัดกระดาษลายจีน อุปกรณ์ 1. กระดาษแก้ว หรือ กระดาษว่าว 2. มีด ( คัตเตอร์ ) หรือกรรไกร 3. แผ่นยางรองตัด 4. เทปกาว 2 หน้า 5. แบบลายจีน วิธีการตัดกระดาษและขั้นตอน 1. เลือกแบบลายจีน 2. วางแผ่นลายลงกระดาษแกล้วหรือ กระดาษวาว 3. ติดเทปกาวสองหน้าเพื่อกันความ เคลื่อน 4. ตัดลายที่อยู่ตรงกลางลายที่เป็นลาย เล็กๆก่อนลายใหญ่

6 สรุป ภาพรวม ศิลปะการตัดกระดาษ เป็นศิลปะ พื้นบ้านอันเป็นที่นิยมยิ่งอย่างหนึ่งใน ประเทศจีนใช้ในการประดับตกแต่ง สร้างสรรค์งานศิลปะต่างๆ ปัจจุบันนี้ ศิลปะการตัดกระดาษใช้ มากที่สุดในงานประดับตกแต่ง เช่น กำแพง ประตู - หน้าต่าง เสาบ้าน กระจก และโคมไฟ เป็นต้น

7 อ้างอิง http://www.manager.co.th/China/V iewNews.aspx?NewsID=9500000 047596http://www.manager.co.th/China/V iewNews.aspx?NewsID=9500000 047596 http://elibrary.nfe.go.th/izone_acti vity_inside.php?id=32&lang=thhttp://elibrary.nfe.go.th/izone_acti vity_inside.php?id=32&lang=th http://www.liantianhong.com/html/ chuantong/jianzhi/201203/17_947 14.htmlhttp://www.liantianhong.com/html/ chuantong/jianzhi/201203/17_947 14.html


ดาวน์โหลด ppt โครงงาน 中国剪纸 การตัดกระดาษแบบจีน โดย ครูญานี โรงเรียนนครพนม วิทยาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google