งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการช่องทางการตลาด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการช่องทางการตลาด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการช่องทางการตลาด
บทที่ 13 การจัดการช่องทางการตลาด ธุรกิจบริการ

2 การบริการ (SERVICE) คือ
การบริการ คืออะไร ??? การบริการ (SERVICE) คือ “กิจกรรมหรือผลประโยชน์ที่นำเสนอให้ผู้ใช้บริการ เพื่อให้ได้รับความพึงพอใจจากกิจกรรมหรือผลประโยชน์นั้น”

3 1. ลักษณะของบริการตามเกณฑ์ทั่วไป 1.2 บริการส่วนควบหรือบริการส่วนเพิ่ม
1.1 ผลิตภัณฑ์บริการ 1.2 บริการส่วนควบหรือบริการส่วนเพิ่ม

4 ตามเกณฑ์ความแตกต่างจากสินค้า
2. ลักษณะของบริการ ตามเกณฑ์ความแตกต่างจากสินค้า ลูกค้าไม่สามารถเป็นเจ้าของบริการได้ บริการไม่สามารถจับต้องได้ การมีส่วนร่วมของลูกค้าในกระบวนการให้บริการ บุคลากรเป็นส่วนหนึ่งของการผลิตบริการ การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานให้สม่ำเสมอทำได้ยาก บริการเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยากในการประเมินคุณภาพ บริการไม่สามารถเก็บไว้ได้ เวลาเป็นปัจจัยสำคัญของคุณภาพบริการ บริการมีช่องทางการตลาดที่แตกต่างจากสินค้า

5 องค์ประกอบที่มีตัวตน
องค์ประกอบที่มีตัวตนและไม่มีตัวตนในสินค้าและบริการ สูง ต่ำ องค์ประกอบที่ไม่มีตัวตน องค์ประกอบที่มีตัวตน น้ำตาลทราย เครื่องดื่ม เสื้อสั่งตัด ดีวีดี, ซีวีดีให้เช่า ร้านอาหารจานด่วน สายการบิน การสร้างสรรค์โฆษณา ที่ปรึกษา การสอน

6 การประเมินคุณภาพของสินค้าและบริการ
ลักษณะทางกายภาพและประโยชน์ ความเชื่อและประสบการณ์ ความน่าเชื่อถือและไว้วางใจ ง่าย ยาก สินค้าที่ดีที่สุด บริการที่ยอดเยิ่ยม เสื้อผ้า เฟอร์นิเจอร์ อาหาร ภัตตาคาร หนังสือ ตรวจรักษาโรค ตัด ดัดผม บันเทิง/สันทนาการ ศัลยกรรมตกแต่ง บริหารการลงทุน ที่ปรึกษา การศึกษา

7 ประเภทบริการแบ่งตามกระบวนการด้านบริการ
กระบวนการเกี่ยวกับบุคคล - การตรวจรักษาโรค - ศัลยกรรม - กายภาพบำบัด - เสริมสวย - บริการสถานที่ออกกำลังกาย - โรงแรม / ที่พัก - ภัตตาคาร - การขนส่งผู้โดยสาร กระบวนการเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของ - การซักรีด - บริการทำความสะอาด - การซ่อมบำรุง - การขนส่งสินค้า - บริการคลังสินค้า - บริการรับจัดสวน - บริการรักษาสัตว์ - บริการรับเลี้ยงและฝึกสุนัข กระบวนการเกี่ยวกับการกระตุ้นทางความคิด - การศึกษา - บริการโทรศัพท์ - บริการด้านข่าวสาร - บริการบันเทิง - การสร้างสรรค์งานโฆษณา - การให้คำปรึกษาทางการบริหาร - บริการด้านจิตบำบัด กระบวนการเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร - บริการฐานข้อมูล - การประมวลผลข้อมูล - บริการทางกฎหมาย - การให้คำปรึกษาระบบ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - บริการสำรวจและวิจัย - บริการจัดทำบัญชี - บริการธนาคาร - การประกันภัย

8 ประเภทบริการแบ่งตามลักษณะของธุรกิจ
บริการศึกษาและภาษา บริการความงาม แฟชั่นและสุขภาพ บริการรักษาพยาบาล บริการการเงินและประกันภัย บริการพักผ่อน บันเทิงและท่องเที่ยว บริการสื่อสาร และขนส่ง บริการให้คำปรึกษา แนะนำและวิจัย บริการออกแบบ ก่อสร้างและซ่อมบำรุง บริการทำความสะอาดและรักษาความปลอดภัย บริการสารธารณะของหน่วยงานรัฐบาล

9 องค์ประกอบของการจัดการบริการ
องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ สถานที่ ไซเบอร์สเปซและเวลา กระบวนการ ผลผลิตและคุณภาพ บุคคล การส่งเสริมการตลาดและการให้การศึกษาลูกค้า หลักฐานทางกายภาพ ราคาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของผู้ใช้บริการ

10 การจัดการช่องทางการตลาด
ธุรกิจบริการ ผู้ให้บริการ ช่องทางการจำหน่ายทางอ้อม ช่องทางการจำหน่ายทางตรง คนกลาง (ตัวแทน นายหน้า และแฟรนไชซี) ผู้ใช้บริการ โครงสร้างช่องทางการจำหน่ายบริการทางตรงและทางอ้อม

11 3. ลูกค้าและบริการใช้เครื่องมือ เป็นตัวกลางในการให้บริการ
การส่งมอบบริการ 1. ลูกค้าไปหาบริการ 2. บริการไปหาลูกค้า 3. ลูกค้าและบริการใช้เครื่องมือ เป็นตัวกลางในการให้บริการ

12 กลยุทธ์ช่องทางการตลาดธุรกิจบริการ กลยุทธ์การใช้พนักงาน
@ กลยุทธ์การใช้พนักงาน กลยุทธ์การใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ @ กลยุทธ์การใช้คนกลาง @

13 THANK YOU FOR YOUR ATTENTION


ดาวน์โหลด ppt การจัดการช่องทางการตลาด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google