งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. สาขา 1 จ. เพชรบูรณ์ 2. สาขา 2 จ. เพชรบูรณ์ 3. สาขาบ้านสวน 2 วังน้อย อยุธยา 4. สาขาบ้านสวน 3 วังน้อย อยุธยา 5. สาขาท่าพระ จ. ขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. สาขา 1 จ. เพชรบูรณ์ 2. สาขา 2 จ. เพชรบูรณ์ 3. สาขาบ้านสวน 2 วังน้อย อยุธยา 4. สาขาบ้านสวน 3 วังน้อย อยุธยา 5. สาขาท่าพระ จ. ขอนแก่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 1. สาขา 1 จ. เพชรบูรณ์ 2. สาขา 2 จ. เพชรบูรณ์ 3. สาขาบ้านสวน 2 วังน้อย อยุธยา 4. สาขาบ้านสวน 3 วังน้อย อยุธยา 5. สาขาท่าพระ จ. ขอนแก่น 6. สาขาบ้านสำราญ จ. ขอนแก่น ปัจจุบัน มี 6 สาขา

11 นโยบายการขยายสาขา แบ่งเป็น 2 ลักษณะ • บริษัทฯ ลงทุน เอง • ระบบแฟรนไชส์

12 • เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าถึงผลิตภัณฑ์ “ สด จากไร่ ได้สุขภาพ ” อย่างสะดวกและ ง่ายขึ้น และประทับใจในการบริการและ ความพึงพอใจ • ไร่กำนันจุลจึงได้เกิดแนวคิด ที่จะเปิด ร้าน แฟรนไชส์ เพื่อให้ลูกค้าทั่วประเทศ และกลุ่ม AEC ปี 2014 สู่ระบบแฟรนไชส์ (Franchise) ร้านไร่กำนันจุล

13 จากเกษตรกร มืออาชีพ สู่ธุรกิจค้าปลีก ในมือ คุณ

14 • เข้าสู่กระบวนการคัดเลือก โดย ทีมงานผู้ทรงคุณวุฒิ • เข้าอบรมการบริหารจัดการร้าน • เริ่มบริหารร้านแฟรนไชส์ ขั้นตอนการเป็นเจ้าของแฟรนไชส์

15 คุณสมบัติของผู้ ลงทุน • บริหารร้านด้วยตนเอง พร้อมกับมี บุคลากรที่มีความสามารถ • สามารถปฏิบัติได้ตามหลักเกณฑ์ และมาตรฐานของบริษัทฯ อย่าง เคร่งครัด • มีความพร้อมในการลงทุน • มีใจรักในงานบริการ

16 • ใบสมัคร พร้อมรูปถ่าย และ สำเนาบัตรประชาชน • สำเนาทะเบียน • สำเนา Statement ย้อนหลัง 3 เดือน หรือ สำเนาบัญชีเงินฝากประจำ ย้อนหลัง 6 เดือน • ใบรับรองแพทย์ ( ยื่นก่อนเข้า อบรม ) หลักฐานการสมัคร

17 วางแผน การตลาด ส่งเสริม การขาย เทคโนโลยี ระบบ สารสนเทศ ระบบการ จัดการ ระบบการ ขนส่ง ดูแลให้ คำปรึกษา และ Know How สิทธิ ประโยชน์ ระบบการจัดการ

18 • การให้ความรู้ และเทคนิคการ บริหารการจัดการหน้าร้าน โดยให้ การอบรมทั้งภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ • แนะนำให้คำปรึกษา แก้ปัญหาต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอหรือแล้วแต่กรณีที่ ได้รับการร้องขอ • การช่วยตรวจสอบมาตรฐานร้านค้า ในด้านต่าง ๆ • การแนะนำความรู้และเทคนิคที่ ได้รับการพัฒนาขึ้นใหม่ เพื่อการ ปรับปรุงร้านให้ดีขึ้น • อื่น ๆ การสนับสนุนจากทาง บริษัท

19 อุปกรณ์การขายทุก รายการ 400,000 ฿ การตกแต่งภายในและ ภายนอก 70,000 ฿ ค่าดำเนินการอื่นๆ 30,000 ฿ เงินทุนหมุนเวียน 300,000 ฿ Total 800,000 ฿ งบ ลงทุน * ระยะเวลาคืนทุน 1-2 ปี แล้วแต่ทำเล

20 รูปแบบร้าน แฟรน ไชส์

21 รูปแบบการจัดร้าน แฟรนไชส์

22

23 Q : ทำเลที่ตั้ง ควรเลือกอย่างไร A : เนื่องจากสินค้าเหมาะที่จะเป็นของฝาก ควรเป็น จุดที่คนเดินทางแล้วต้องแวะเช่น จุดพักรถที่คน นิยม ปั๊มปตท. แหล่งท่องเที่ยว Q : ต้องอยู่ดูแลร้านด้วยตนเองหรือไม่ A : อยู่ที่การบริหารค่ะ ช่วงแรกต้องให้เวลาเยอะ หน่อย หากลูกน้องเข้าใจงาน ก็ค่อย ๆ ห่างได้คะ Q : การสนับสนุนบริษัท ฯ มีอะไรบ้าง A : จำหน่ายสินค้าให้ในราคาพิเศษ ดูแลให้ คำปรึกษา จัดอบรมให้ความรู้ การบริหารงานหน้าร้าน การขาย คำถามยอดฮิต

24 Q : สนใจทำธุรกิจกับไร่กำนันจุลต้องทำอย่างไร A : สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ www.chulthai.com หรือโทรติดต่อ www.chulthai.com 08-9961-9697 สนใจสมัครเข้าเป็นแฟรน ไชส์ กรอกใบสมัคร แล้ว Fax มาที่ 056-771-411 หรือ Email: r.sirikrai@gmail.com Q : ระยะเวลาคืนทุน A : 1-2 ปี แล้วแต่ทำเล Q : ปัจจุบันร้านแฟรนไชส์ของไร่กำนันจุลมีกี่ สาขา A : มีทั้งหมด 7 สาขา คำถามยอดฮิต


ดาวน์โหลด ppt 1. สาขา 1 จ. เพชรบูรณ์ 2. สาขา 2 จ. เพชรบูรณ์ 3. สาขาบ้านสวน 2 วังน้อย อยุธยา 4. สาขาบ้านสวน 3 วังน้อย อยุธยา 5. สาขาท่าพระ จ. ขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google