งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

SVOA COMPANY Function บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด ( มหาชน ) หรือ SVOA ก่อตั้งขึ้นในปี พ. ศ. 2525 โดยเริ่ม ดำเนินธุรกิจด้านคอมพิวเตอร์จากบริษัทเล็กๆ จนเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำที่ดำเนินธุรกิจด้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "SVOA COMPANY Function บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด ( มหาชน ) หรือ SVOA ก่อตั้งขึ้นในปี พ. ศ. 2525 โดยเริ่ม ดำเนินธุรกิจด้านคอมพิวเตอร์จากบริษัทเล็กๆ จนเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำที่ดำเนินธุรกิจด้าน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 SVOA COMPANY

3 Function บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด ( มหาชน ) หรือ SVOA ก่อตั้งขึ้นในปี พ. ศ. 2525 โดยเริ่ม ดำเนินธุรกิจด้านคอมพิวเตอร์จากบริษัทเล็กๆ จนเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำที่ดำเนินธุรกิจด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจรของ ประเทศไทย ด้วยอุดมการณ์และความมุ่งมั่น ที่จะเป็นแบบอย่างบริษัทของคนไทยที่ ดำเนินธุรกิจเพื่อสังคมไทย

4 Processes พัฒนาวงการเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาโปรแกรมภาษาไทย และตัวอักษรไทยที่ใช้ในคอมพิวเตอร์ส่วน บุคคล การพัฒนาระบบแฟรนไชส์ร้านค้าปลีก จำหน่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงาน อัตโนมัติขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดย ปัจจุบันได้พัฒนารูปแบบของร้านให้เป็น ศูนย์บริการภายใต้ชื่อ " ไอที คลีนิก " ที่ ให้บริการตรวจซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ในระดับมาตรฐานสากล พร้อม จัดตั้งศูนย์เอสวีโอเอเพื่อเป็นศูนย์กลางใน การกระจายสินค้าและบริการสู่ระดับภูมิภาค ทั่วประเทศ SVOA

5 Oganization SVOA แบ่งโครงสร้างธุรกิจออกเป็น 4 กลุ่ม หลักได้แก่ 1. กลุ่มธุรกิจช่องทางการจำหน่าย (IT Distribution Strategic Business Unit) 2. กลุ่มธุรกิจที่ปรึกษาและวางระบบคอมพิวเตอร์ (Systems Integration Strategic Business Unit) 3. กลุ่มธุรกิจโครงการไอที (IT Project Strategic Business Unit) 4. ไอที ซูเปอร์สโตร์ (IT Super Store)

6 Product Hardware และอุปกรณ์เกี่ยวกับ Computer Software Computer bandname

7 Services 1. Warranty Service คือ บริการซ่อมฟรี สำหรับเครื่องที่อยู่ในประกันของผลิตภัณฑ์ & SVOA ตามมาตรฐาน 2. Carry-in Service คือ บริการและรับ ปรึกษาการซ่อมเครื่องให้กับลูกค้า 3. Onsite Service คือ บริการซ่อมเครื่อง นอกสถานที่ 4. Fast Service คือ บริการซ่อมด่วนภายใน ไม่เกิน 3 ชั่วโมงรอรับกลับได้ทันที

8 Customers หน่วยงานต่างๆ บริษัทห้างร้าน และบุคคลที่ สนใจและดำเนินการนำเสนอสินค้าตรงต่อ องค์กรขนาดกลางและใหญ่ตลอดจน สถาบันการเงินการธนาคาร องค์กรรัฐ รัฐวิสาหกิจและสถาบันการศึกษาเป็นต้น

9 Suppliers โรงงานที่ผลิตอุปกรณ์อิเล็คทรอนิค Hardware และ Software ต่างๆเป็นผู้จัดส่ง วัตถุดิบในการผลิตสินค้า

10 Compettors บริษัท Computer ต่างๆ เช่น Laser

11 Future direction พัฒนาผลิตภัณฑ์และดำเนินธุรกิจด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจรของ ประเทศไทย ด้วยอุดมการณ์และความมุ่งมั่น ที่จะเป็นแบบอย่างบริษัทของคนไทยที่ ดำเนินธุรกิจเพื่อสังคมไทย


ดาวน์โหลด ppt SVOA COMPANY Function บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด ( มหาชน ) หรือ SVOA ก่อตั้งขึ้นในปี พ. ศ. 2525 โดยเริ่ม ดำเนินธุรกิจด้านคอมพิวเตอร์จากบริษัทเล็กๆ จนเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำที่ดำเนินธุรกิจด้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google