งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Product and Price ครั้งที่ 8.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Product and Price ครั้งที่ 8."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Product and Price ครั้งที่ 8

2 กลยุทธ์วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์

3 วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ ยอดขายและกำไร ระยะเวลา ยอดขาย กำไร ขั้นแนะนำ
ขั้นเจริญเติบโต ขั้นเติบโตเต็มที่ ขั้นตกต่ำ

4 ขั้นแนะนำ การเจริญเติบโตช้า ผลิตภัณฑ์เริ่มแนะนำในตลาด
มีค่าใช้จ่ายมากในขณะที่ยอดขายต่ำ

5 ขั้นเจริญเติบโต ยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
มีการปรับตัวด้านกำไรอย่างมาก

6 ขั้นเจริญเติบโตเต็มที่
ยอดขายเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง ได้กำไรสูงสุดและเริ่มลดลง ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากการต่อสู้กับคู่แข่งขัน

7 ขั้นตกต่ำ ยอดขายลดลง กำไรลดลง

8 ลักษณะของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์มีอายุจำกัด ผลิตภัณฑ์มียอดขายแตกต่างกันในแต่ละขั้น กำไรจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงในขั้นตอนต่างๆ ในแต่ละขั้นใช้กลยุทธ์การตลาดต่างกัน มีรูปร่างเป็นเส้นโค้งตัว s

9 วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ที่เจริญเติบโต ลดลงและคงที่
ยอดขาย เวลา

10 วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นๆ ลงๆ
ยอดขาย วงจรแรก วงจรใหม่ เวลา

11 วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์หยักๆเหมือนเปลือกหอย
ยอดขาย เวลา

12 วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับรูปแบบ
ยอดขาย เวลา

13 วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับแฟชั่น
ยอดขาย เวลา

14 วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับความเห่อ
ยอดขาย เวลา

15 วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ที่เข้าสู่ต่างประเทศ
ผู้ผลิตส่งออกผลิตภัณฑ์ ขั้นเริ่มต้นการผลิตที่ต่างประเทศ การผลิตในต่างประเทศเริ่มมีการแข่งขัน การแข่งขันในการนำเข้าเกิดขึ้น

16 ขั้นแนะนำและกลยุทธ์การตลาด
ลักษณะลูกค้าเป้าหมาย : กลุ่มผู้บุกเบิก ผลิตภัณฑ์ : ลักษณะพื้นฐาน ราคา : มีแนวโน้มสูง การจัดจำหน่าย : แบบเลือกสรรและจำนวนระดับสั้น การส่งเสริมการขาย : แจ้งข่าว,จูงใจและสร้างความมั่นใจ

17 กลยุทธ์การตลาดในขั้นแนะนำ
การส่งเสริมการตลาด มาก น้อย การส่งเสริมมาก-การตั้งราคาสูง การส่งเสริมน้อย-การตั้งราคาสูง สูง ราคา การส่งเสริมมาก-การตั้งราคาต่ำ การส่งเสริมน้อย-การตั้งราคาต่ำ ต่ำ

18 ขั้นเจริญเติบโตและกลยุทธ์การตลาด
สภาพตลาด : ส่วนตลาดใหม่ ผลิตภัณฑ์ : ปรับปรุงคุณภาพและรูปแบบใหม่ ราคา : คงที่หรือลดลง การจัดจำหน่าย : ช่องทางใหม่และจำหน่ายให้ทั่วถึง การส่งเสริมการขาย : เน้นความภักดี,สนใจ,ชอบและซื้อสินค้า

19 ขั้นเจริญเติบโตเต็มที่และกลยุทธ์การตลาด
การปรับปรุงตลาด การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ การปรับปรุงราคา การปรับปรุงการจัดจำหน่าย การปรับปรุงการส่งเสริมการขาย

20 การปรับปรุงตลาด ยอดขาย = จำนวนผู้ใช้ตราสินค้า อัตราการใช้ต่อคน x

21 วิธีการเพิ่มจำนวนผู้ใช้ตราสินค้า
การเปลี่ยนตัวผู้ไม่เคยใช้ การเข้าสู่ตลาดส่วนใหม่ การชนะใจลูกค้าของคู่แข่ง

22 วิธีการเพิ่มอัตราการใช้ตราสินค้า
การเพิ่มความถี่ในการใช้ การเพิ่มการใช้ในแต่ละโอกาส การเพิ่มการใช้ใหม่และการใช้ที่แตกต่าง

23 การปรับปรุงผลิตภัณฑ์
การปรับปรุงคุณภาพ การปรับปรุงลักษณะ การปรับปรุงรูปแบบ

24 การปรับปรุงราคา การตั้งราคาให้แตกต่าง การลดราคา

25 การปรับปรุงการจัดจำหน่าย
การจำหน่ายให้ทั่วถึง การเพิ่มช่องทางการจำหน่ายใหม่ ใช้ระดับช่องทางการจำหน่ายให้ยาวขึ้น กระตุ้นคนกลาง

26 การปรับปรุงการส่งเสริมการตลาด
การโฆษณา การขายโดยใช้พนักงานขาย การส่งเสริมการขาย

27 ขั้นตกต่ำและกลยุทธ์การตลาด
ผลิตภัณฑ์ : มีแนวโน้มลดลง ราคา : ลดลง,คงที่หรือสูงขึ้น การจัดจำหน่าย : ตัดช่องทางที่ไม่ทำกำไร,ใช้แบบเลือกสรร การส่งเสริมการตลาด : ลดการส่งเสริมการตลาดทุกชนิด

28 กลยุทธ์การตลาดขั้นตกต่ำ
กลยุทธ์การปรับเปลี่ยน การเปลี่ยนตำแหน่งผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์การเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ กลยุทธ์การมุ่งเฉพาะส่วน กลยุทธ์การถอนธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์บางส่วน กลยุทธ์การถอนธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์

29 ขั้นตอนการแก้ไขผลิตภัณฑ์ใหม่
หาสาเหตุของยอดขายที่ลดลง สำรวจสภาพแวดล้อมมหภาค สำรวจชื่อผลิตภัณฑ์ว่าจะสื่อสารอะไรกับผู้บริโภค สำรวจความมีศักยภาพของส่วนตลาด สำรวจความเป็นไปได้ในการสร้างคุณค่าสำหรับลูกค้า


ดาวน์โหลด ppt Product and Price ครั้งที่ 8.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google