งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมที่ 3 ผลกระทบของเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร บอกผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร จุดประสงค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมที่ 3 ผลกระทบของเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร บอกผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร จุดประสงค์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรมที่ 3 ผลกระทบของเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร บอกผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร จุดประสงค์

2 ผลกระทบด้านบวกของเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ผลกระทบด้านบวกของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เสริมสร้างคุณภาพชีวิต เสริมสร้าง ความเสมอภาค ส่งเสริมการเรียนการสอน ส่งเสริมการค้นคว้าวิจัย ส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อม ช่วยในการรักษาความมั่นคงภายในประเทศ ส่งเสริมการผลิตสินค้าและบริการ ส่งเสริมให้สร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ ส่งเสริมประชาธิปไตย

3 ผลกระทบด้านลบของเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ผลกระทบด้านบวกของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ความสำคัญระหว่างบุคคลเสื่อมถอย ทำให้เกิด อาชญากรรม ทำให้ติดคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ทำให้เกิดการแพร่กระจายข่าวสารที่ไม่เหมาะสม ทำให้เกิด ความวิตก กังวล ทำให้เกิดความเสี่ยงภัยในการดำเนินงาน ทำให้เกิดการพัฒนาอาวุธไปใช้ในทางที่ผิด ทำให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพ


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมที่ 3 ผลกระทบของเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร บอกผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร จุดประสงค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google