งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายวิชา ท ๓๑๑๐๑ ภาษาไทย จัดทำโดย ครูสุดใจ เรืองวนิช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายวิชา ท ๓๑๑๐๑ ภาษาไทย จัดทำโดย ครูสุดใจ เรืองวนิช"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายวิชา ท ๓๑๑๐๑ ภาษาไทย จัดทำโดย ครูสุดใจ เรืองวนิช
แผนผังกาพย์ยานี รายวิชา ท ๓๑๑๐๑ ภาษาไทย จัดทำโดย ครูสุดใจ เรืองวนิช

2 แผนผังกาพย์ยานี ๑๑

3 แกงส้มผักรู้นอน นามกรเป็นไฉน ชื่อสามัญกะเฉดไง ปลาใบไม้ทอดมาเคียง
ตัวอย่าง แกงส้มผักรู้นอน นามกรเป็นไฉน ชื่อสามัญกะเฉดไง ปลาใบไม้ทอดมาเคียง ไข่เจียวรสเลิศล้ำ อีกข้าวยำปักษ์ใต้เหนียง ผักสารพัดจัดวางเรียง มากคุณค่าโภชนาการ สุดใจ เรืองวนิช

4 คำอธิบาย กาพย์ยานี ได้ชื่อว่ายานี ๑๑ เพราะ จำนวนพยางค์ใน ๒ วรรค หรือ ๑ บาทรวมได้ ๑๑ พยางค์ ๑ บท มี ๔ วรรค วรรคหน้า ๕ พยางค์ วรรคหลัง ๖ พยางค์ มีสัมผัสระหว่างวรรค ใน ๑ บท มีสัมผัส ๒ คู่ สังเกตจากแผนผังและตัวอย่าง

5 บรรณานุกรม ศุภวรรณ สัจจพิบูล. เสริมทักษะหลักภาษาไทย. กรุงเทพฯ :
ศุภวรรณ สัจจพิบูล. เสริมทักษะหลักภาษาไทย. กรุงเทพฯ : ดอกหญ้าวิชาการ, ๒๕๔๙. 4/no35-47/kab_hea_rer/sec06p02.html

6 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt รายวิชา ท ๓๑๑๐๑ ภาษาไทย จัดทำโดย ครูสุดใจ เรืองวนิช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google