งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนผังกาพย์ยานี รายวิชา ท ๓๑๑๐๑ ภาษาไทย จัดทำโดย ครูสุดใจ เรืองวนิช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนผังกาพย์ยานี รายวิชา ท ๓๑๑๐๑ ภาษาไทย จัดทำโดย ครูสุดใจ เรืองวนิช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 แผนผังกาพย์ยานี รายวิชา ท ๓๑๑๐๑ ภาษาไทย จัดทำโดย ครูสุดใจ เรืองวนิช

3 แผนผังกาพย์ยานี ๑๑

4 ตัวอย่าง แกงส้มผักรู้นอน นามกร เป็นไฉน ชื่อสามัญกะเฉดไง ปลาใบไม้ ทอดมาเคียง ไข่เจียวรสเลิศล้ำ อีกข้าวยำปักษ์ใต้เหนียง ผักสารพัดจัดวางเรียง มากคุณค่าโภชนาการ สุดใจ เรืองวนิช

5 คำอธิบาย กาพย์ยานี ได้ชื่อว่ายานี ๑๑ เพราะ จำนวนพยางค์ ใน ๒ วรรค หรือ ๑ บาทรวมได้ ๑๑ พยางค์ ๑ บท มี ๔ วรรค วรรค หน้า ๕ พยางค์ วรรคหลัง ๖ พยางค์ มีสัมผัสระหว่างวรรค ใน ๑ บท มีสัมผัส ๒ คู่ สังเกตจากแผนผังและตัวอย่าง

6 บรรณานุกรม ศุภวรรณ สัจจพิบูล. เสริมทักษะหลัก ภาษาไทย. กรุงเทพฯ : ดอกหญ้าวิชาการ, ๒๕๔๙. http://www.thaigoodview.com/library/st udentshow/2549/m6- 4/no35- 47/kab_hea_rer/sec06p02.html

7 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt แผนผังกาพย์ยานี รายวิชา ท ๓๑๑๐๑ ภาษาไทย จัดทำโดย ครูสุดใจ เรืองวนิช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google