งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานการดำเนินงานของสถาบันการ์ตูนไทย ระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม ๒๕๔๘.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานการดำเนินงานของสถาบันการ์ตูนไทย ระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม ๒๕๔๘."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานการดำเนินงานของสถาบันการ์ตูนไทย ระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม ๒๕๔๘

2 กิจกรรมวิชาการ และกิจกรรม เครือข่ายการ์ตูนไทย ลำดับกิจกรรม ๑กิจกรรมรณรงค์เด็กไทยไม่กินหวาน ๒โครงการการ์ตูนหน้าพระลาน ๓โครงการจิตอาสา “ ปันศรัทธาและอาทร ” ๔กิจกรรมสื่อศิลปะการ์ตูนใน ลานกิจกรรม “ ครอบครัวการ์ตูน เกื้อกูลคุณธรรม ” ๕กิจกรรม “ สันติภาพบนผืนผ้า ” ๖ซุ้ม กิจกรรมครอบครัวตัวการ์ตูน งานสู้เพื่อ ๗ร่วมกิจกรรม กล้าวรรณกรรม และ ๗ - ๑๑ “ ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน ” รุ่นที่ ๒ ๘ร่วมเขียนบทการ์ตูนในหนังสือนิยายภาพชุด “ อยู่กับก๋ง ” ๙กิจกรรม “ เก่งคิดเก่งวาด กราบพระบาทพ่อหลวง ”

3 กิจกรรมวิชาการ และกิจกรรมเครือข่ายการ์ตูนไทย โครงการจิตอาสา ( ปันศรัทธาและอาทร ) นิทานสร้างเสริมนิสัยการบริโภค ที่ถูกสุขลักษณะ “ น้ำซ่าส์กับแก๊งขนม ”

4 กิจกรรมวิชาการ และกิจกรรมเครือข่ายการ์ตูนไทย ภาพ : เปิดตัวนิทรรศการ และ การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ ฮีโร่พันธุ์ใหม่ใส่ใจสุขภาพ ” วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๔๘ ภาพ : กิจกรรมอบรม และแข่งขันการ์ตูนภาพสด “ การ์ตูนพลิกโลก ” วันที่ ๑๔ กันยายน ๔๘

5 กิจกรรมผลิตสื่อสร้างสรรค์ ผลิตหนังสือเพื่อจำหน่าย จำนวน ๑๓ ปก จำนวนพิมพ์ ๖๐, ๘๐๐ เล่ม ตัวอย่างหนังสือที่ สถาบันการ์ตูนไทย ผลิตออกจำหน่าย

6 กิจกรรมผลิตสื่อสร้างสรรค์ ตัวอย่างหนังสือที่สถาบันการ์ตูนไทย ผลิตออกจำหน่าย

7 ผลสรุปของการดำเนินงาน • การดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของ สถาบันการ์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก มีส่วนสำคัญที่ทำให้สังคมเห็น ความสำคัญของสื่อการ์ตูน ที่ไม่เพียงในรูปลักษณ์ของสื่อสิ่งพิมพ์ แต่ยังเอื้อประโยชน์ในการเป็น กิจกรรมหนึ่งเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน และเป็นกิจกรรมที่เยาวชนชื่นชอบและมีความสุข ทำให้องค์กรต่าง ๆ เข้ามาสัมพันธ์กับสถาบัน ฯ มากขึ้น รวมถึงนักการ์ตูนได้เข้าใจและเห็นแนว ทางการเข้าร่วมกิจกรรมและงานผลิตสื่อสร้างสรรค์ของสถาบัน ฯ มากขึ้น


ดาวน์โหลด ppt รายงานการดำเนินงานของสถาบันการ์ตูนไทย ระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม ๒๕๔๘.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google