งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมวิชาการ และกิจกรรมเครือข่ายการ์ตูนไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมวิชาการ และกิจกรรมเครือข่ายการ์ตูนไทย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานการดำเนินงานของสถาบันการ์ตูนไทย ระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม ๒๕๔๘

2 กิจกรรมวิชาการ และกิจกรรมเครือข่ายการ์ตูนไทย
ลำดับ กิจกรรม กิจกรรมรณรงค์เด็กไทยไม่กินหวาน โครงการการ์ตูนหน้าพระลาน โครงการจิตอาสา “ปันศรัทธาและอาทร” กิจกรรมสื่อศิลปะการ์ตูนใน ลานกิจกรรม “ครอบครัวการ์ตูน เกื้อกูลคุณธรรม” กิจกรรม “สันติภาพบนผืนผ้า” ซุ้ม กิจกรรมครอบครัวตัวการ์ตูน งานสู้เพื่อ ร่วมกิจกรรม กล้าวรรณกรรม และ ๗ - ๑๑ “ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน” รุ่นที่ ๒ ร่วมเขียนบทการ์ตูนในหนังสือนิยายภาพชุด “อยู่กับก๋ง” กิจกรรม “เก่งคิดเก่งวาด กราบพระบาทพ่อหลวง”

3 กิจกรรมวิชาการ และกิจกรรมเครือข่ายการ์ตูนไทย
นิทานสร้างเสริมนิสัยการบริโภค ที่ถูกสุขลักษณะ“น้ำซ่าส์กับแก๊งขนม” โครงการจิตอาสา (ปันศรัทธาและอาทร)

4 กิจกรรมวิชาการ และกิจกรรมเครือข่ายการ์ตูนไทย
ภาพ : เปิดตัวนิทรรศการ และ การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ฮีโร่พันธุ์ใหม่ใส่ใจสุขภาพ” วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๔๘ ภาพ : กิจกรรมอบรม และแข่งขันการ์ตูนภาพสด “การ์ตูนพลิกโลก” วันที่ ๑๔ กันยายน ๔๘

5 กิจกรรมผลิตสื่อสร้างสรรค์
ผลิตหนังสือเพื่อจำหน่าย จำนวน ๑๓ ปก จำนวนพิมพ์ ๖๐,๘๐๐ เล่ม ตัวอย่างหนังสือที่ สถาบันการ์ตูนไทย ผลิตออกจำหน่าย

6 กิจกรรมผลิตสื่อสร้างสรรค์
ตัวอย่างหนังสือที่สถาบันการ์ตูนไทย ผลิตออกจำหน่าย

7 ผลสรุปของการดำเนินงาน
การดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของ สถาบันการ์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก มีส่วนสำคัญที่ทำให้สังคมเห็นความสำคัญของสื่อการ์ตูน ที่ไม่เพียงในรูปลักษณ์ของสื่อสิ่งพิมพ์ แต่ยังเอื้อประโยชน์ในการเป็นกิจกรรมหนึ่งเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน และเป็นกิจกรรมที่เยาวชนชื่นชอบและมีความสุข ทำให้องค์กรต่าง ๆ เข้ามาสัมพันธ์กับสถาบัน ฯ มากขึ้น รวมถึงนักการ์ตูนได้เข้าใจและเห็นแนวทางการเข้าร่วมกิจกรรมและงานผลิตสื่อสร้างสรรค์ของสถาบัน ฯ มากขึ้น


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมวิชาการ และกิจกรรมเครือข่ายการ์ตูนไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google