งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เมนูชูสุขภาพ วิไลลักษณ์ ศรีสุระ นักโภชนาการชำนาญการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เมนูชูสุขภาพ วิไลลักษณ์ ศรีสุระ นักโภชนาการชำนาญการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เมนูชูสุขภาพ วิไลลักษณ์ ศรีสุระ นักโภชนาการชำนาญการ
สำนักโภชนาการ กรมอนามัย บรรยายในการประชุมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายด้านอาหารและโภชนาการ : ลดหวาน มัน เค็ม ลดอ้วน ลดโรค วันที่ 5-6 มีนาคม 2556 ณ ทีเคพาเลซ กรุงเทพมหานคร

2

3 เมนูชูสุขภาพ เมนูชูสุขภาพ หมายถึง อาหารไทยประเภทสำรับหรือจานเดียวที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ในปริมาณและสัดส่วนเหมาะสมโดยได้รับการรับรองจากกรมอนามัย บรรยายในการประชุมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายด้านอาหารและโภชนาการ : ลดหวาน มัน เค็ม ลดอ้วน ลดโรค วันที่ 5-6 มีนาคม 2556 ณ ทีเคพาเลซ กรุงเทพมหานคร

4 มาตรการการดำเนินงาน บอแรกซ์ และน้ำมันทอดซ้ำ
1. อาหารปลอดภัยในร้านอาหาร วัตถุดิบที่ใช้ในการปรุงอาหารในร้านอาหารปลอดภัยจากการปนเปื้อนของสารกำจัดศัตรูพืช สารฟอกขาว ฟอร์มาลิน สารกันรา บอแรกซ์ และน้ำมันทอดซ้ำ 2. อาหารเพื่อสุขภาพ ให้บริการอาหารเมนูชูสุขภาพ เมนูไร้พุง 211 และอาหารสุขภาพเลือกได้ตามใจคุณ เพื่อสุขภาพ ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผักผลไม้ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเมนูชูสุขภาพ 3. มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร ร้านอาหารและแผงลอยที่จำหน่ายอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐาน สุขาภิบาลอาหาร CFGT(Clean Food Good Taste) 4. การสื่อสาร/การให้ความรู้ด้านโภชนาการและอาหารปลอดภัย มีการสื่อสารให้ความรู้เรื่องการบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพ เช่น การบริโภคอาหารลดหวาน มัน เค็ม และเพิ่มการบริโภคผักและผลไม้ บรรยายในการประชุมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายด้านอาหารและโภชนาการ : ลดหวาน มัน เค็ม ลดอ้วน ลดโรค วันที่ 5-6 มีนาคม 2556 ณ ทีเคพาเลซ กรุงเทพมหานคร

5 ตัวอย่าง ใบประกาศ รับรอง เมนูชูสุขภาพ

6 อาหารจานเดียว ตัวอย่างเมนูชูสุขภาพ ข้าวราดแกงส้มปลาช่อน
ข้าวราดผัดกระเพราไก่ไข่ต้ม ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา ราดหน้าทะเล ข้าวยำปักษ์ใต้ ขนมจีนน้ำยาผักรวม บรรยายในการประชุมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายด้านอาหารและโภชนาการ : ลดหวาน มัน เค็ม ลดอ้วน ลดโรค วันที่ 5-6 มีนาคม 2556 ณ ทีเคพาเลซ กรุงเทพมหานคร

7 ตัวอย่างเมนูชูสุขภาพ
อาหารสำรับ สำรับ 1 :ข้าวกล้อง แกงจืดเต้าหู้อ่อน ปลาลวก น้ำพริกปลาทูผักสด ส้มเขียวหวาน สำรับ 2 :ข้าวกล้อง ต้มยำปลา ยำผักกูด ปลาเปรี้ยวหวาน มะละกอสุก สำรับ 3 :ข้าวเหนียว ส้มตำ ไก่ย่าง แกงอ่อมปลา ฝรั่ง บรรยายในการประชุมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายด้านอาหารและโภชนาการ : ลดหวาน มัน เค็ม ลดอ้วน ลดโรค วันที่ 5-6 มีนาคม 2556 ณ ทีเคพาเลซ กรุงเทพมหานคร

8 เมนูไร้พุง 211 หมายถึง “กินถูกส่วน 2:1:1 ลดพุงลดโรค”
เป็นแนวคิดในการกำหนดปริมาณอาหารสำหรับคนที่ต้องการ ลดน้ำหนักโดยใช้ การกำหนดปริมาณจากขนาดของจานที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 9 นิ้ว โดยแบ่งขนาดของจานออกเป็น 4 ส่วน คือ ผัก 2 ส่วนของจาน เนื้อสัตว์ไขมันต่ำ 1 ส่วนของจาน และข้าว-แป้ง 1 ส่วนของจาน โดยอาหารในจานควรให้พลังงานไม่เกิน 400 กิโลแคลอรี ผัก ต่างๆ ข้าว-แป้ง ผลไม้ เนื้อสัตว์ต่างๆ หรือถั่ว บรรยายในการประชุมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายด้านอาหารและโภชนาการ : ลดหวาน มัน เค็ม ลดอ้วน ลดโรค วันที่ 5-6 มีนาคม 2556 ณ ทีเคพาเลซ กรุงเทพมหานคร

9 อาหารสุขภาพ เลือกได้ตามใจคุณ (healthier choice)
บรรยายในการประชุมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายด้านอาหารและโภชนาการ : ลดหวาน มัน เค็ม ลดอ้วน ลดโรค วันที่ 5-6 มีนาคม 2556 ณ ทีเคพาเลซ กรุงเทพมหานคร

10 ตัวอย่างบัตร healthier choice
โต๊ะที่ ชื่ออาหารที่สั่ง ร้าน มีความห่วงใยและใส่ใจสุขภาพของคุณ ขอให้คุณเลือกการปรุงและประกอบอาหารที่เอื้อต่อสุขภาพที่ดีสำหรับมื้อนี้ ดังนี้  อ่อนเค็ม  อ่อนหวาน  ใช้น้ำมันน้อยลง  เนื้อสัตว์ไม่ติดมัน / หนัง  ขอผักเพิ่ม  อื่นๆ (ระบุ) ขอบคุณที่ใส่ใจสุขภาพ สุขภาพดีไม่มีขาย อยากได้ต้องทำเอง บรรยายในการประชุมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายด้านอาหารและโภชนาการ : ลดหวาน มัน เค็ม ลดอ้วน ลดโรค วันที่ 5-6 มีนาคม 2556 ณ ทีเคพาเลซ กรุงเทพมหานคร

11 เป้าหมายการดำเนินงานเมนูชูสุขภาพ
ร้อยละ 30 ของร้านอาหาร แผงลอยที่ผ่านเกณฑ์ CFGT

12 ขยายเมนูชูสุขภาพใน “ตลาดสดน่าซื้อ”
แนวทางการดำเนินงานปี 2556 ขยายเมนูชูสุขภาพใน “ตลาดสดน่าซื้อ” ตัวอย่างการขยายงานเมนูชูสุขภาพเข้าไปใน “ตลาดสดน่าซื้อ” ได้แก่ ตลาดทุ่งครุ กทม. ตลาดสามย่าน กทม. ตลาดมีนบุรี กทม. ตลาดบ้านสร้าง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตลาดยิ่งเจริญ กทม. บรรยายในการประชุมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายด้านอาหารและโภชนาการ : ลดหวาน มัน เค็ม ลดอ้วน ลดโรค วันที่ 5-6 มีนาคม 2556 ณ ทีเคพาเลซ กรุงเทพมหานคร

13 เมนูชูสุขภาพในแผงลอย
การขยายงานเมนูชูสุขภาพเข้าไปใน “ร้านอาหาร หาบเร่แผงลอย” เกณฑ์เมนูชูสุขภาพในร้านอาหารหาบเร่ แผงลอย เมนูอาหารที่รสไม่จัด ( ลดหวาน มัน เค็ม) เน้นผัก เนื้อสัตว์ไม่ติดมัน บรรยายในการประชุมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายด้านอาหารและโภชนาการ : ลดหวาน มัน เค็ม ลดอ้วน ลดโรค วันที่ 5-6 มีนาคม 2556 ณ ทีเคพาเลซ กรุงเทพมหานคร

14 เมนูชูสุขภาพ ครัวไทย สู่อาเซียน
ร้านอาหาร CFGT ในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนำร่อง 5 จังหวัด เชียงใหม่ เชียงราย ภูเก็ต กระบี่ พระนครศรีอยุธยา จังหวัดละ 5 ร้าน บรรยายในการประชุมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายด้านอาหารและโภชนาการ : ลดหวาน มัน เค็ม ลดอ้วน ลดโรค วันที่ 5-6 มีนาคม 2556 ณ ทีเคพาเลซ กรุงเทพมหานคร

15 ขอบคุณและสวัสดีค่ะ บรรยายในการประชุมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายด้านอาหารและโภชนาการ : ลดหวาน มัน เค็ม ลดอ้วน ลดโรค วันที่ 5-6 มีนาคม 2556 ณ ทีเคพาเลซ กรุงเทพมหานคร


ดาวน์โหลด ppt เมนูชูสุขภาพ วิไลลักษณ์ ศรีสุระ นักโภชนาการชำนาญการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google