งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บรรยายในการประชุมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายด้านอาหารและโภชนาการ : ลดหวาน มัน เค็ม ลดอ้วน ลดโรค วันที่ 5-6 มีนาคม 2556 ณ ทีเคพาเลซ กรุงเทพมหานคร วิไลลักษณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บรรยายในการประชุมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายด้านอาหารและโภชนาการ : ลดหวาน มัน เค็ม ลดอ้วน ลดโรค วันที่ 5-6 มีนาคม 2556 ณ ทีเคพาเลซ กรุงเทพมหานคร วิไลลักษณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บรรยายในการประชุมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายด้านอาหารและโภชนาการ : ลดหวาน มัน เค็ม ลดอ้วน ลดโรค วันที่ 5-6 มีนาคม 2556 ณ ทีเคพาเลซ กรุงเทพมหานคร วิไลลักษณ์ ศรีสุระ นักโภชนาการชำนาญการ สำนักโภชนาการ กรมอนามัย

2

3 เมนูชูสุขภาพ เมนูชูสุขภาพ หมายถึง อาหารไทย ประเภทสำรับหรือจานเดียวที่มีคุณค่า ทางโภชนาการ ในปริมาณและ สัดส่วนเหมาะสมโดยได้รับการรับรอง จากกรมอนามัย บรรยายในการประชุมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายด้านอาหารและโภชนาการ : ลดหวาน มัน เค็ม ลดอ้วน ลดโรค วันที่ 5-6 มีนาคม 2556 ณ ทีเคพาเลซ กรุงเทพมหานคร

4 1. อาหารปลอดภัยในร้านอาหาร วัตถุดิบที่ใช้ในการ ปรุงอาหารในร้านอาหารปลอดภัยจากการปนเปื้อนของสาร กำจัดศัตรูพืช สารฟอกขาว ฟอร์มาลิน สารกันรา บอแรกซ์ และน้ำมันทอดซ้ำ 2. อาหารเพื่อสุขภาพ ให้บริการอาหารเมนูชูสุขภาพ เมนู ไร้พุง 211 และอาหารสุขภาพเลือกได้ตามใจคุณ เพื่อสุขภาพ ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผักผลไม้ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเมนูชู สุขภาพ 3. มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร ร้านอาหารและแผงลอย ที่จำหน่ายอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐาน สุขาภิบาลอาหาร CFGT(Clean Food Good Taste) 4. การสื่อสาร / การให้ความรู้ด้านโภชนาการและ อาหารปลอดภัย มีการสื่อสารให้ความรู้เรื่องการบริโภค อาหารที่ดีต่อสุขภาพ เช่น การบริโภคอาหารลดหวาน มัน เค็ม และเพิ่มการบริโภคผักและผลไม้ มาตรการการดำเนินงาน บรรยายในการประชุมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายด้านอาหารและโภชนาการ : ลดหวาน มัน เค็ม ลดอ้วน ลดโรค วันที่ 5-6 มีนาคม 2556 ณ ทีเคพาเลซ กรุงเทพมหานคร

5 ตัวอย่าง ใบประกาศ รับรอง เมนูชูสุขภาพ

6 ตัวอย่างเมนูชูสุขภาพ อาหารจานเดียว  ข้าวราดแกงส้มปลาช่อน  ข้าวราดผัดกระเพราไก่ไข่ต้ม  ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา  ราดหน้าทะเล  ข้าวยำปักษ์ใต้  ขนมจีนน้ำยาผักรวม  ข้าวราดแกงส้มปลาช่อน  ข้าวราดผัดกระเพราไก่ไข่ต้ม  ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา  ราดหน้าทะเล  ข้าวยำปักษ์ใต้  ขนมจีนน้ำยาผักรวม บรรยายในการประชุมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายด้านอาหารและโภชนาการ : ลดหวาน มัน เค็ม ลดอ้วน ลดโรค วันที่ 5-6 มีนาคม 2556 ณ ทีเคพาเลซ กรุงเทพมหานคร

7 สำรับ 1 :ข้าวกล้อง แกงจืดเต้าหู้อ่อน ปลาลวก น้ำพริกปลาทูผักสด ส้มเขียวหวาน สำรับ 2 :ข้าวกล้อง ต้มยำปลา ยำผักกูด ปลาเปรี้ยวหวาน มะละกอสุก สำรับ 3 :ข้าวเหนียว ส้มตำ ไก่ย่าง แกงอ่อมปลา ฝรั่ง ตัวอย่างเมนูชูสุขภาพ อาหารสำรับ บรรยายในการประชุมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายด้านอาหารและโภชนาการ : ลดหวาน มัน เค็ม ลดอ้วน ลดโรค วันที่ 5-6 มีนาคม 2556 ณ ทีเคพาเลซ กรุงเทพมหานคร

8 เมนูไร้พุง 211 หมายถึง “กินถูกส่วน 2:1:1 ลดพุงลดโรค” เป็นแนวคิดในการกำหนดปริมาณอาหารสำหรับคนที่ต้องการ ลดน้ำหนักโดยใช้ การกำหนดปริมาณจากขนาดของจานที่มี เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 9 นิ้ว โดยแบ่งขนาดของจานออกเป็น 4 ส่วน คือ ผัก 2 ส่วนของจาน เนื้อสัตว์ไขมันต่ำ 1 ส่วนของ จาน และข้าว-แป้ง 1 ส่วนของจาน โดยอาหารในจานควรให้ พลังงานไม่เกิน 400 กิโลแคลอรี ผัก ต่างๆ ผลไม้ ข้าว - แป้ง เนื้อสั ตว์ ต่างๆ หรือ ถั่ว บรรยายในการประชุมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายด้านอาหารและโภชนาการ : ลดหวาน มัน เค็ม ลดอ้วน ลดโรค วันที่ 5-6 มีนาคม 2556 ณ ทีเคพาเลซ กรุงเทพมหานคร

9 อาหารสุขภาพ เลือกได้ตามใจคุณ (healthier choice) หมายถึง ร้านอาหารที่มีบัตร “อาหารสุขภาพ เลือกได้ตามใจคุณ” (healthier choice) วางไว้ที่ โต๊ะอาหารเพื่อให้ลูกค้าเลือกแสดงความประสงค์ ในการสั่งให้ปรุงประกอบอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี เช่น ลดน้ำตาล ลดเครื่องปรุงรสเค็ม ลดน้ำมัน บรรยายในการประชุมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายด้านอาหารและโภชนาการ : ลดหวาน มัน เค็ม ลดอ้วน ลดโรค วันที่ 5-6 มีนาคม 2556 ณ ทีเคพาเลซ กรุงเทพมหานคร

10 ตัวอย่างบัตร healthier choice “อาหารสุขภาพ เลือกได้ตามใจคุณ” (healthier choice) โต๊ะที่....................... ชื่ออาหารที่สั่ง................................................................... ร้าน.................................................................................มีความห่วงใยและ ใส่ใจสุขภาพของคุณ ขอให้คุณเลือกการปรุงและประกอบอาหารที่เอื้อต่อสุขภาพที่ดีสำหรับมื้อนี้ ดังนี้  อ่อนเค็ม  อ่อนหวาน  ใช้น้ำมันน้อยลง  เนื้อสัตว์ไม่ติดมัน / หนัง  ขอผักเพิ่ม  อื่นๆ (ระบุ)................................................................... ขอบคุณที่ใส่ใจสุขภาพ สุขภาพดีไม่มีขาย อยากได้ต้องทำเอง บรรยายในการประชุมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายด้านอาหารและโภชนาการ : ลดหวาน มัน เค็ม ลดอ้วน ลดโรค วันที่ 5-6 มีนาคม 2556 ณ ทีเคพาเลซ กรุงเทพมหานคร

11 เป้าหมายการดำเนินงานเมนูชูสุขภาพ ร้อยละ 30 ของร้านอาหาร แผงลอยที่ผ่านเกณฑ์ CFGT

12 ขยายเมนูชูสุขภาพใน “ตลาดสดน่าซื้อ” ตัวอย่างการขยายงานเมนูชูสุขภาพเข้าไปใน “ตลาดสดน่าซื้อ” ได้แก่ ตลาดทุ่งครุ กทม. ตลาดสามย่าน กทม. ตลาดมีนบุรี กทม. ตลาดบ้านสร้าง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตลาดยิ่งเจริญ กทม. บรรยายในการประชุมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายด้านอาหารและโภชนาการ : ลดหวาน มัน เค็ม ลดอ้วน ลดโรค วันที่ 5-6 มีนาคม 2556 ณ ทีเคพาเลซ กรุงเทพมหานคร แนวทางการดำเนินงานปี 2556

13 เมนูชูสุขภาพในแผงลอย การขยายงานเมนูชูสุขภาพเข้าไปใน “ร้านอาหาร หาบเร่ แผงลอย” เกณฑ์เมนูชูสุขภาพในร้านอาหารหาบเร่ แผงลอย เมนูอาหารที่รสไม่จัด ( ลดหวาน มัน เค็ม) เน้นผัก เนื้อสัตว์ไม่ติดมัน บรรยายในการประชุมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายด้านอาหารและโภชนาการ : ลดหวาน มัน เค็ม ลดอ้วน ลดโรค วันที่ 5-6 มีนาคม 2556 ณ ทีเคพาเลซ กรุงเทพมหานคร

14 เมนูชูสุขภาพ ครัวไทย สู่ อาเซียน ร้านอาหาร CFGT ในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนำ ร่อง 5 จังหวัด เชียงใหม่ เชียงราย ภูเก็ต กระบี่ พระนครศรีอยุธยา จังหวัดละ 5 ร้าน บรรยายในการประชุมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายด้านอาหารและโภชนาการ : ลดหวาน มัน เค็ม ลดอ้วน ลดโรค วันที่ 5-6 มีนาคม 2556 ณ ทีเคพาเลซ กรุงเทพมหานคร

15 ขอบคุณและสวัสดีค่ะ บรรยายในการประชุมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายด้านอาหารและโภชนาการ : ลดหวาน มัน เค็ม ลดอ้วน ลดโรค วันที่ 5-6 มีนาคม 2556 ณ ทีเคพาเลซ กรุงเทพมหานคร


ดาวน์โหลด ppt บรรยายในการประชุมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายด้านอาหารและโภชนาการ : ลดหวาน มัน เค็ม ลดอ้วน ลดโรค วันที่ 5-6 มีนาคม 2556 ณ ทีเคพาเลซ กรุงเทพมหานคร วิไลลักษณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google