งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายณัช ภิญโญวัฒนชีพ ผู้อำนวยการกองตะวันออกกลาง กรมเอเชีย ใต้ฯ (3-4) กลุ่มประเทศตะวันออกกลางกับความ มั่นคงฯ การศึกษา - ปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายณัช ภิญโญวัฒนชีพ ผู้อำนวยการกองตะวันออกกลาง กรมเอเชีย ใต้ฯ (3-4) กลุ่มประเทศตะวันออกกลางกับความ มั่นคงฯ การศึกษา - ปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 นายณัช ภิญโญวัฒนชีพ ผู้อำนวยการกองตะวันออกกลาง กรมเอเชีย ใต้ฯ (3-4) กลุ่มประเทศตะวันออกกลางกับความ มั่นคงฯ การศึกษา - ปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญารัฐศาสตร์มหาบัณฑิต Northern Illinois University. USA ประวัตการทำงาน - เจ้าหน้าที่การทูต 7 กรมเอเชียตะวันออก - ผู้อำนวยการกองตะวันออกกลาง กรม เอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเชค

3 ลำดับการ บรรยาย มุ่งตอบคำถาม ดังนี้ ทำไมจึงต้องให้ความสนใจต่อ ประเทศตะวันออกกลาง ? อะไรคือประเด็นสำคัญเกี่ยวกลุ่ม ประเทศตะวันออกกลางในปัจจุบัน ? นโยบายและยุทธศาสตร์ของไทยต่อ ตะวันออกกลาง เป็นอย่างไร ?

4 กลุ่มประเทศในตะวันออกกลาง - อิหร่าน - อิรัก - คูเวต - ซีเรีย - เลบานอน - อิสราเอล - จอร์แดน - อียิปต์ - ซาอุดีอาระเบีย - โอมาน - กาตาร์ - เยเมน - สหรัฐอาหรับเอ มิเรตส์ - บาห์เรน - ลิเบีย - ปาเลสไตน์ 1

5 ความหลากหลายใน ตะวันออกกลาง 2 ความหลากหลายทางศาสนา ความหลากหลายทางชาติพันธ์ ความหลากหลายด้านรูปแบบ การเมือง การปกครอง ความหลากหลายทางค่าย การเมือง ความหลากหลายในทาง เศรษฐกิจ

6 ทำไมจึงต้องให้ความสนใจต่อ ตะวันออกกลาง ? เป็นจุดเชื่อมของทวีปเอเชีย แอฟริกาและยุโรป เป็น สมรภูมิของการแก่งแย่งอำนาจ และมีความสำคัญทางภูมิยุทธศาสตร์ (Geo-strategy) 3 Africa EuropeAsia

7 อิสลาม คริสต์ จูดาย ( ยิว ) 4 เป็นแหล่งกำเนิดของศาสนาจู ดาย คริสต์ และอิสลาม

8 เป็นศูนย์กลางของโลกอิสลาม (Islamic heartland / Cradle of Muslim World) 5

9 เป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญของ โลก 6

10 เป็นกลุ่มประเทศผู้อุปถัมภ์ของ OIC 7

11 อะไรคือประเด็นสำคัญเกี่ยวกับ ตะวันออกกลางในปัจจุบัน ? ประเด็นทางด้านการเมือง อิรัก อิหร่าน กระบวนการสันติภาพใน ตะวันออกกลาง (Middle EastPeace Process) 8

12 Barack Hussein Obama and the Middle East “CHANGE” Iraq Iran Israel and Palestine 9

13 ประเด็นด้าน เศรษฐกิจ - Energy (Oil & Gas) - Wealth Effect / Sovereign Wealth Fund : กองทุนความ มั่งคั่งแห่งชาติ - Look East Policy 1010

14 นโยบายและยุทธศาสตร์ของไทย ต่อตะวันออกกลาง ภาพร วม 1

15 ความสัมพันธ์ ทางการทูต ประเทศตะวันออกกลางที่มี สถานทูตในไทย Egypt Iran Kuwait Oman Qatar Saudi Arabia United Arab Emirates Bahrain Israel 12

16 สถานทูต / สถานกงสุลไทยใน ภูมิภาคตะวันออกกลาง 1. BAHRAIN 2. IRAN 3. JORDAN 4. KUWAIT 5. OMAN 6. QATAR 7. SAUDI ARABIA** 8. UNITED ARAB EMIRATES** 9. EGYPT 10. ISRAEL สถานทูต สถานกงสุลฯ 13

17 ด้านการเมือง - สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับปัญหา จชต - สร้างพันธมิตรประเทศตะวันออกลางใน เวที OIC - เสริมสร้างสัมพันธ์กับผู้นำระดับสูงและ ระดับนโยบาย - ขยายความร่วมมือด้านข่าวกรองและการ ต่อต้านการก่อการร้าย - สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนา (dialogue among religions) - แสวงหาความร่วมมือ เพื่อสนับสนุน นักศึกษาไทย - มุสลิม 14 นโยบายและยุทธศาสตร์ของไทยต่อตะวันออกกลาง

18 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ ด้านการค้า รักษาตลาด export และ re-export ที่ไทยครองตลาดและเป็นผู้นำตลาด เพิ่ม gateway จุดติดต่อธุรกิจ จุด กระจายสินค้าไทยในภูมิภาค ขยายตลาดสินค้าไทยในสาขาที่มี ศักยภาพ และมีแนวโน้มเติบโต ส่งเสริมการเข้าไปทำธุรกิจการค้า และ บริการที่ไทยแข่งขันได้ 15

19 ด้านเศรษฐกิจ ด้านพลังงาน ขยายความร่วมมือด้านพลังงาน และ แสวงหาแหล่งพลังงานสำรอง สนับสนุนให้เข้ามาลงทุน / เป็นพันธมิตร ทางยุทธศาตร์ (Strategic Partnership) ของไทย โดยเฉพาะภาค downstream เช่น การกลั่นน้ำมัน เพิ่มความร่วมมือด้านก๊าซธรรมชาติ (LNG) การลงทุน ดึงดูดการลงทุนในสาขาที่ตะวันออกกลาง สนใจ เช่น การเงิน การธนาคาร อสังหาริมทรัพย์ การ ท่องเที่ยว แรงงาน มุ่งขยายตลาดแรงงาน ในตลาดที่มี แนวโน้มเติบโต เช่น อิสราเอล กาตาร์ บาห์เรน ลิเบีย 16

20 ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจไทย - ตะวันออกกลาง ปี 2551 1616

21

22 แหล่งนำเข้าน้ำมันดิบของไทย S 15


ดาวน์โหลด ppt นายณัช ภิญโญวัฒนชีพ ผู้อำนวยการกองตะวันออกกลาง กรมเอเชีย ใต้ฯ (3-4) กลุ่มประเทศตะวันออกกลางกับความ มั่นคงฯ การศึกษา - ปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google