งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครือข่ายยุทธศาสตร์ ภาคประชาชน และ ภาคประชาสังคม เอนก นาคะบุตร มีนาคม 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครือข่ายยุทธศาสตร์ ภาคประชาชน และ ภาคประชาสังคม เอนก นาคะบุตร มีนาคม 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครือข่ายยุทธศาสตร์ ภาคประชาชน และ ภาคประชาสังคม เอนก นาคะบุตร มีนาคม 2555

2 ประเด็น 1. สถานการณ์ใหม่ ( ประเทศไทย ) ที่ ซับซ้อน – ไม่แน่นอน ( ทำไม ? เครือข่ายจึงสำคัญ ) 2. พัฒนาการของเครือข่ายในไทย * วัตถุประสงค์ – ภารกิจ - ช่วยเวลา ก่อกำเนิด 3. 5 ขั้นตอนการจัดตั้งเครือข่ายภาค ประชาชน 4. ตัวอย่าง : 9 ขั้นตอนของการจัดตั้ง เครือข่ายนักเรียน

3 ต่อ 5. ยุทธศาสตร์การจัดการเครือข่าย 6. การผนึกกำลัง 3 พลังทางยุทธศาสตร์ 7. ตัวอย่าง : 5 องค์ประกอบสำคัญของเครือข่าย มหาวิชชาลัยภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่น 8. ตัวอย่าง : การจัดตั้งเครือข่ายผสม มหาวิชชาลัยภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่น 9. HOW TO? : 5 คุณลักษณะสำคัญนักยุทธศาสตร์ 10. เครือข่าย “ ตายแต่ไม่ตาย ”

4 สถานการณ์ ( ใหม่ ) ประเทศไทย ที่ซับซ้อน - ไม่แน่นอน ม.112 พรบ. กลาโหม การแก้ไข รัฐธรรมนูญ คนรวย ธรรมชาติ โลกร้อน คนจน + ทุนทางสังคม ภัยพิบัติ น้ำท่วมใหญ่ ความ เหลื่อมล้ำ BY CRISIS BY COMPLEXITY BY VERTICAL BY DESIGN BY UNCERTAINTY BY HORIZONTAL การไล่ล่า ของ ทุนนิยม ( ตต.) ประเทศกรีซ (PIIGS) อิหร่าน (ME-NA) ประชาคม อาเซียน การเคลื่อนไหวภาคประชาชน การก่อม๊อบ (MOB) ปี 2554 5,000 ครั้ง ≈ 1

5 กป. อพช. เครือข่ายชนชั้นกลาง (NGO) AREA-BASE D เครือข่ายลุ่มน้ำน่าน / เพชรบุรี / ดอยสามหมื่น เครือข่ายป่าชุมชน / เกษตรทางเลือก ISSUE-BASE D เครือข่ายสวัสดิการชุมชน (Bank Poor Net) เครือข่ายยาเสพติด / เครือข่ายสุขภาพ เครือข่าย AIDS/ สตรี / เด็ก / ชาวเขา เครือข่ายวิทยุชุมชน + เครือ CINN เครือข่ายองค์กรชุมชน (SIF) เครือข่ายประชาสังคม – รัฐธรรมนูญ 2540 เครือข่ายกอบบ้านกู้เมือง (CIVICNET) 1 2 3 4 5 เครือข่ายออมวันละบาท : สวัสดิการชุมชนท้องถิ่น 6 เครือข่าย On Line Cyber University ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่น 7 เครือข่ายมหาวิชชาลัยภูมิปัญญา (KM) ชุมชนท้องถิ่น 8 เครือข่าย นปช. - เครือข่าย พันธมิตร 9 พัฒนาการของเครือข่ายภาคประชาชน - ประชาสังคม 2 เครือข่าย ประชาไทวิวัฒน์ จังหวัด จัดการตนเอง 2530 ≈ 2540 2554-55 นิติ ราษฎร์ ศปร.

6 5 ขั้นตอนการจัดตั้ง เครือข่ายประชาชน 3 ก่อการ แกนนำ SOCIAL MAPPING ข้อมูล เปิด เวที สมานใจ ผนึกกำลัง กำหนด ภารกิจร่วม วิสัยทัศน์ร่วม Future Search A – I – C MIND MAP แผนปฏิบัติการ จิตอาสา SELF ACTION SELF REFORM จัดตั้ง เครือข่าย จังหวัด จัดการ ตนเอง จัดตั้ง องค์กรเครือข่าย เคลื่อนไหวสังคม SOCIAL MEDIA สื่อสาธารณะ สื่อชาวบ้าน สมัชชา ประชาชน - สมัชชาร่าง รธน. - สมัชชา SIF FAR - สมัชชาสิ่งแวดล้อม - สมัชชาปฏิรูปสังคม - สมัชชาสุขภาพ - สมัชชาเครือข่าย มหาวิทยาลัยภูมิ ปัญญาชุมชน ท้องถิ่น 1 2 3 4 5

7 ขั้นตอน : ตัวอย่าง เครือข่าย ECO SCHOOL 4

8 ยุทธศาสตร์ การจัดการเครือข่าย 5 แนว นอน แนว ดิ่ง หน่วยงาน พันธมิตร องค์กรชุมชนต่าง ๆ อบต./ เทศบาล / อบจ. ปราชญ์ชาวบ้าน ประชาชน / แกนนำ ศรัทธา รัฐ CSR เอกชน

9 การผนึกกำลัง 3 พลังทางยุทธศาสตร์ 6 พลังอำนาจกฎหมาย รัฐ CSR เอกชน ประชาชน ICT พลังใจ พลังทุนทางสังคม ไม่เป็นทางการ เชิงนโยบาย เชิงระบบ พลังอำนาจเงิน พลังอำนาจความรู้ พลังทางการสื่อสารไร้ขีดจำกัด ON LINE

10 ตัวอย่าง : ๕ องค์ประกอบสำคัญของเครือข่าย มหาวิชชาลัยชุมชนท้องถิ่น 7 มหาวิชชาลัย ภูมิปัญญา ชุมชนท้องถิ่น อบจ. นครราชสีมา เครือข่าย CYBER UNIVERSITY เครือข่าย ประชาสังคม เครือข่าย วิทยุชุมชน เครือข่าย องค์การเงิน ชุมชนพะเยา ปตท. เครือข่าย กป. อพช. เครือข่าย สภาองค์กรชุมชน / มุสลิม

11 ตัวอย่าง : การจัดตั้งเครือข่ายผสม มหาวิชชาลัยชุมชนท้องถิ่น 8 5 ผู้ก่อการผู้สนับสนุน ผู้เรียน ผู้สอน สถาบัน / องค์กรจัดการ ต่อเนื่อง คณะกรรมการ วิทยากร ผู้อำนวยการ สถานที่ อุปกรณ์ วิชาการ สื่อการสอน บริหาร ประเมินผล การเรียน สื่อ มวลชน

12 7 คุณลักษณะสำคัญนักยุทธศาสตร์ 9 “ P I C K – U P ” UNITY รู้รักษ์สามัคคี PEOPLE ประโยชน์สุขประชาชน KNOWLEDGE MANAGEMENT นักจัดการความรู้ PIONEER นักบุกเบิก CONJUROR นักโน้มน้าวที่กล้าหาญ INNOVATION นวัตกรรม

13 เครือข่ายตายแต่ไม่ตาย 10 เครือข่ายสมอง ตายทีละครึ่ง “ อัมพฤกษ์ ” ใจที่ไม่ตาย

14 เข็มมุ่งมหาวิชชาลัย ภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่น รักถิ่น รักบ้าน รักเมือง สุนทรียภาพ อิสระภาพ ภราดรภาพ ปัญญา ปฏิบัติ


ดาวน์โหลด ppt เครือข่ายยุทธศาสตร์ ภาคประชาชน และ ภาคประชาสังคม เอนก นาคะบุตร มีนาคม 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google