งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

IT Infrastructure and Emerging Technologies

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "IT Infrastructure and Emerging Technologies"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 IT Infrastructure and Emerging Technologies
ปีการศึกษา 2554

2 Evolution of IT infrastructure
Management Information Systems Chapter 5 IT Infrastructure and Emerging Technologies IT Infrastructure Evolution of IT infrastructure General-purpose mainframe and minicomputer era: 1959 to present 1958 IBM first mainframes introduced, eventually used to support thousands of online remote terminals 1965 less expensive DEC minicomputers introduced, allowing decentralized computing Personal computer era: 1981 to present 1981 Introduction of IBM PC Proliferation in 80s, 90s resulted in growth of personal software Client/server era: 1983 to present Desktop clients networked to servers, with processing work split between clients and servers Network may be two-tiered or multitiered (N-tiered) Various types of servers (network, application, Web) Students may be unfamiliar with the concept of mainframe computers. Explain the difference in size (much larger) and computing capacity (much smaller) from today’s computers to give them a sense of perspective regarding how far the computing industry has gone in 60 years. However, modern-day mainframes (IBM z-Series), are extremely powerful servers used for large Fortune 1000 enterprise networks and corporate Web sites. The mainframe is not dead in other words and still represents a large revenue stream for IBM.

3 Eras in IT Infrastructure Evolution
Management Information Systems Chapter 5 IT Infrastructure and Emerging Technologies IT Infrastructure Eras in IT Infrastructure Evolution Ensure that students understand that the yellow ring connecting the machines in the client-server graphic represents a local area network. Personal computers were stand-alone systems prior to the development of local area networks. Illustrated here are the typical computing configurations characterizing each of the five eras of IT infrastructure evolution. Figure 5-2A

4 Evolution of IT infrastructure (cont.)
Management Information Systems Chapter 5 IT Infrastructure and Emerging Technologies IT Infrastructure Evolution of IT infrastructure (cont.) Enterprise Internet computing era: 1992 to present Move toward integrating disparate networks, applications using Internet standards and enterprise applications Cloud Computing: 2000 to present Refers to a model of computing where firms and individuals obtain computing power and software applications over the Internet Fastest growing form of computing Examples of the use of cloud computing are Google Apps, Google’s suite of software applications that rivals Microsoft’s Office applications at a fraction of the cost, and Salesforce.com’s CRM management software, delivered over the Internet.

5 Eras in IT Infrastructure Evolution (cont.)
Management Information Systems Chapter 5 IT Infrastructure and Emerging Technologies IT Infrastructure Eras in IT Infrastructure Evolution (cont.) The enterprise Internet graphic represents several individual networks linked together into an enterprise-wide network. The cloud computing graph represents several types of technology that are capable of connecting to the Internet and accessing applications and services through a cloud. There is a Learning Track on cloud computing where students can pursue the topic further. Figure 5-2B

6 อ้างอิง Chapter 5 : IT Infrastructure and Emerging Technologies
จาก Management Information Systems 11ED Kenneth C. Laudon, Jane P. Laudon

7 Web 1.0 Web 1.0 (Read Only, Static Data)
คือ การใช้งานอินเทอร์เน็ต (Internet) ในอดีต  เป็นการใช้ข้อมูลด้านเดียวจะมีผู้สร้าง web คือ web master เป็นผู้สร้างเว็บ แก้ไขเว็บ และผู้ให้ข้อมูล ส่วนผู้เข้าชมเว็บเป็นผู้รับข้อมูลอย่างเดียว (ผู้เข้าชมเว็บแก้ไขข้อมูลในเว็บไม่ได้) web 1.0 มีข้อมูลแบบ Static

8 Web 2.0 เว็บ 2.0 (อังกฤษ: Web 2.0) มีความเชื่อมโยงกับโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ ซึ่งมีลักษณะส่งเสริมให้เกิดการแบ่งปันข้อมูล การพัฒนาในด้านแนวความคิดการออกแบบที่เน้นผู้ใช้งานเป็นศูนย์กลาง user-centered design และ การร่วมสร้างข้อมูลในโลกของอินเทอร์เน็ตเวิลด์ไวด์เว็บ เว็บไซต์ที่ออกแบบโดยใช้หลักการของเว็บ 2.0 ทำให้กลุ่มผู้ใช้งานสามารถปฏิสัมพันธ์และร่วมมือกันในลักษณะของสื่อสังคมออนไลน์ โดยกลุ่มผู้ใช้งานเป็นผู้สร้างเนื้อหาขึ้นเอง ต่างจาก เว็บ 1.0 ที่กลุ่มผู้ใช้ถูกจำกัดบทบาทโดยทำได้แค่เพียงการเยี่ยมชม หรือดูเนื้อหาที่ผู้ใช้สนใจ สำหรับตัวอย่างของเว็บ 2.0 ได้แก่ บล็อก (Blog), เครือข่ายสังคมออนไลน์ สารานุกรมเสรี (Wikipedia), วิดีโอแชริง โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ แมชอัพส์ และ โฟล์คโซโนมี

9 ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2554 สอนวันที่ 15/02/2555


ดาวน์โหลด ppt IT Infrastructure and Emerging Technologies

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google