งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

IT Infrastructure and Emerging Technologies ปีการศึกษา 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "IT Infrastructure and Emerging Technologies ปีการศึกษา 2554."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 IT Infrastructure and Emerging Technologies ปีการศึกษา 2554

2 IT Infrastructure Evolution of IT infrastructure General-purpose mainframe and minicomputer era: 1959 to present 1958 IBM first mainframes introduced, eventually used to support thousands of online remote terminals 1965 less expensive DEC minicomputers introduced, allowing decentralized computing Personal computer era: 1981 to present 1981 Introduction of IBM PC Proliferation in 80s, 90s resulted in growth of personal software Client/server era: 1983 to present Desktop clients networked to servers, with processing work split between clients and servers Network may be two-tiered or multitiered (N-tiered) Various types of servers (network, application, Web) Management Information Systems Chapter 5 IT Infrastructure and Emerging Technologies

3 Eras in IT Infrastructure Evolution Figure 5-2A Illustrated here are the typical computing configurations characterizing each of the five eras of IT infrastructure evolution. IT Infrastructure Management Information Systems Chapter 5 IT Infrastructure and Emerging Technologies

4 IT Infrastructure Evolution of IT infrastructure (cont.) Enterprise Internet computing era: 1992 to present Move toward integrating disparate networks, applications using Internet standards and enterprise applications Cloud Computing: 2000 to present Refers to a model of computing where firms and individuals obtain computing power and software applications over the Internet Fastest growing form of computing Management Information Systems Chapter 5 IT Infrastructure and Emerging Technologies

5 Eras in IT Infrastructure Evolution (cont.) Figure 5-2B IT Infrastructure Management Information Systems Chapter 5 IT Infrastructure and Emerging Technologies

6 อ้างอิง Chapter 5 : IT Infrastructure and Emerging TechnologiesChapter 5 : IT Infrastructure and Emerging Technologies จาก Management Information Systems 11ED Kenneth C. Laudon, Jane P. Laudon Kenneth C. Laudon, Jane P. Laudon

7 Web 1.0 Web 1.0 (Read Only, Static Data) คือ การใช้งานอินเทอร์เน็ต (Internet) ใน อดีต เป็นการใช้ข้อมูลด้านเดียวจะมีผู้สร้าง web คือ web master เป็นผู้สร้างเว็บ แก้ไขเว็บ และผู้ให้ข้อมูล ส่วนผู้เข้าชมเว็บเป็นผู้รับข้อมูล อย่างเดียว ( ผู้เข้าชมเว็บแก้ไขข้อมูลในเว็บ ไม่ได้ ) web 1.0 มีข้อมูลแบบ Static

8 เว็บ 2.0 ( อังกฤษ : Web 2.0) มีความเชื่อมโยง กับโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ ซึ่งมีลักษณะส่งเสริมให้ เกิดการแบ่งปันข้อมูล การพัฒนาในด้านแนวความคิด การออกแบบที่เน้นผู้ใช้งานเป็นศูนย์กลาง user- centered design และ การร่วมสร้างข้อมูลในโลก ของอินเทอร์เน็ตเวิลด์ไวด์เว็บ เว็บไซต์ที่ออกแบบโดย ใช้หลักการของเว็บ 2.0 ทำให้กลุ่มผู้ใช้งานสามารถ ปฏิสัมพันธ์และร่วมมือกันในลักษณะของสื่อสังคม ออนไลน์ โดยกลุ่มผู้ใช้งานเป็นผู้สร้างเนื้อหาขึ้นเอง ต่างจาก เว็บ 1.0 ที่กลุ่มผู้ใช้ถูกจำกัดบทบาทโดยทำ ได้แค่เพียงการเยี่ยมชม หรือดูเนื้อหาที่ผู้ใช้สนใจ สำหรับตัวอย่างของเว็บ 2.0 ได้แก่ บล็อก (Blog), เครือข่ายสังคมออนไลน์ สารานุกรมเสรี ( Wikipedia ), วิดีโอแชริง โปรแกรมประยุกต์บน เว็บ แมชอัพส์ และ โฟล์คโซโนมี http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A_2.0 Web 2.0

9 ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2554 สอนวันที่ 15/02/2555


ดาวน์โหลด ppt IT Infrastructure and Emerging Technologies ปีการศึกษา 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google