งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Company Logo พื้นฐานความรู้เกี่ยวกับ อินเทอร์เน็ต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Company Logo พื้นฐานความรู้เกี่ยวกับ อินเทอร์เน็ต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Company Logo พื้นฐานความรู้เกี่ยวกับ อินเทอร์เน็ต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

2 Company Logo 2 อินเตอร์เน็ต (Internet) อินเตอร์เน็ต (Internet) คือ กลุ่มของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ มีการเชื่อมโยงติดต่อเข้าด้วยกัน ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน อินเตอร์เน็ตจึงเป็นแหล่งเรียนรู้ ขนาดใหญ่ ที่รวบรวมความรู้ทุกๆ ด้านให้ผู้ที่ต้องการค้นคว้าหา ข้อมูลเข้าไปค้นหาข้อมูลที่ ต้องการได้ โดยไม่จำเป็นต้อง เดินทางไปยังห้องสมุดด้วย ตนเอง

3 Company Logo 3 เวิลด์ไวด์เว็บ (World Wide Web) หรือที่เรียกสั้นๆว่า เว็บ (Web) เป็นบริการข้อมูลข่าวสารในแบบสื่อประสมหรือสื่อมัลติมีเดีย (Multimedia) เวิลด์ไวด์เว็บ (World Wide Web) องค์ประกอบของเวิลด์ไวด์เว็บ 1. Web Page Home Page Web Site 1. Web Page เว็บเพจ คือ หน้าเว็บ ที่ใช้แสดงข้อมูลอื่นๆ 2. Home Page หมายถึง หน้าแรก ของเว็บไซต์ เป็นหน้าที่ต้องใช้พลังใน การออกแบบมากที่สุด เพราะมันจะเป็น ตัวกำหนดอารมณ์ของเว็บไซต์ และจะจูง ใจให้ผู้เข้าดูเปิดหน้าต่อไปหรือไม่ก็อยู่ที่ หน้านี้ 3. Web Site เป็นคำที่ใช้เรียกหน้า Homepage และหน้า Web Page ที่ แสดงข้อมูลทั้งหมด

4 Company Logo 4 เว็บบราวเซอร์ (Web Browser) เอกสารข้อมูล HTML เว็บเพจแต่ละหน้า โปรแ กรม Inter net Explo rer เว็บ เบราว์เซอร์ (Web Browser) คือ โปรแกรมที่ใช้สำหรับเปิดเว็บเพจ หรือ รับส่งข้อมูลตามที่เครื่องลูกข่ายร้องขอ เมื่อ เราเปิดเข้าสู่อินเทอร์เน็ต เบราว์เซอร์จะดึง ขอมูลที่ร้องขอมาจาก เว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server) เพื่อโอนข้อมูลมา แสดงผลยังเครื่องของเรา

5 Company Logo 5 เริ่มต้นการสร้างเว็บ สร้างขึ้นเอง โดยการเรียนรู้ ศึกษาคำสั่งของ ภาษา HTML แล้วพิมพ์เข้าไป ผ่านทาง โปรแกรม Text Edittor ใดๆ เช่น Notepad โดยตรง การใช้ โปรแกรม สำหรับสร้าง เว็บ โดยใช้ โปรแกรมต่างๆ ที่มี ความสามารถ ในการสร้างเว็บ เพจ ซึ่งมีอยู่ หลายโปรแกรม ด้วยกัน เช่น โปรแกรม Macromedia Dreamweaver

6 Company Logo 6 ข้อดีของอินเทอร์เน็ต หาคำตอบให้ ผมทีนะครับ.... ?

7 Company Logo 7 ข้อเสียของอินเทอร์เน็ต ข้อนี้ก้อไม่ รู้ เหมือนกัน... ?

8 Company Logo 8 กระบวนการพัฒนาเว็บไซต์ การที่จะสร้างและพัฒนาเว็บ และนำเว็บไซต์เข้าสู่ระบบเวิลด์ ไวด์ เว็บ ให้คนอื่นเข้ามาเยี่ยมชม ได้นั้น มีกระบวนการพัฒนา เว็บไซต์จะต้องศึกษาและปฏิบัติ ตาม

9 Company Logo 9 กระบวนการพัฒนาเว็บไซต์ ขั้นที่ 1 การวางแผนการทำงาน การสร้างเว็บไซต์จำเป็นต้องวางแผนการ ทำงาน ดังนี้ 1.1 ระยะเวลาในการทำงาน 1.2 ทีมงานหรือผู้ร่วมงาน 1.3 งบประมาณ 1.4 อุปกรณ์หรือเครื่องมือช่วยงาน 1.5 ปัญหาและอุปสรรค์

10 Company Logo 10 กระบวนการพัฒนาเว็บไซต์ ขั้นที่ 2 การรวบรวมและวิเคราะห์ โครงสร้างข้อมูล เป็นการรวบรวมวิเคราะห์ ลักษณะโดยการรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นไว้ ใช้งาน เช่น - ข้อมูลข้อความ - ภาพถ่าย หรือภาพวาด - ข้อมูลเสียง - ข้อมูลภาพ เคลื่อนไหว

11 Company Logo 11 กระบวนการพัฒนาเว็บไซต์ ขั้นที่ 3 การออกแบบเว็บไซต์ คือ การออกแบบและสร้างเว็บเพจ เป็น ขั้นตอนการนำเอาข้อมูลที่มีมาสร้าง เป็นเว็บไซต์ด้วยเครื่องมือการสร้างเว็บ หลักสำคัญในการออกแบบและสร้าง เว็บไซต์ คือ 3.1 กำหนดจุดประสงค์ของ เว็บไซต์ 3.2 เลือกเว็บเบราว์เซอร์ที่จะ ใช้แสดงผล 3.3 วางโครงร่างของเว็บไซต์ 3.4 ออกแบบหน้าตาของเว็บ

12 Company Logo 12 กระบวนการพัฒนาเว็บไซต์ ขั้นที่ 4 ทดสอบและปรับปรุงเว็บไซต์ คือ การทดสอบแบบออฟไลน์โดยยังไม่ได้ นำเว็บไซต์เข้าสู่อินเทอร์เน็ต เพื่อให้ผู้สร้าง ได้เห็นหน้าตาของเว็บแบบโดยรวมก่อนที่จะ เผยแพร่จริง ขั้นที่ 5 เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ คือ การอัพโหลด (Upload) ผ่านการจดทะเบีย โดเมนเนมและประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ให้ เป็นที่รู้จัก

13 Company Logo 13 กระบวนการพัฒนาเว็บไซต์ ขั้นที่ 6 การพัฒนาเว็บไซต์ เป็นการ ปรับปรุงเนื้อหา ภาพประกอบ หรือ อัพเดท (Update) เว็บไซต์ถือเป็นขั้นตอนสำคัญ เพราะในโลกอินเทอร์เน็ตนั้นมีการ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา


ดาวน์โหลด ppt Company Logo พื้นฐานความรู้เกี่ยวกับ อินเทอร์เน็ต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google