งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Enterprise Network Design การออกแบบระบบเครือข่ายองค์กร Chapter 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Enterprise Network Design การออกแบบระบบเครือข่ายองค์กร Chapter 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Enterprise Network Design การออกแบบระบบเครือข่ายองค์กร Chapter 1

2 การออกแบบแบบจำลองลำดับชั้น ทั้งสามชั้น ภาพที่ 1 การออกแบบแบบจำลองลำดับชั้นทั้งสามชั้น

3 การออกแบบแบบจำลองลำดับชั้น ทั้งสามชั้น Access Layer Distribution Layer Core Layer

4 แบบจำลองระบบเครือข่ายหลายๆ องค์กร ภาพที่ 2 แบบจำลองระบบเครือข่ายหลาย ๆ องค์กร

5 แบบจำลองระบบเครือข่ายหลายๆ องค์กร ภาพที่ 3 แบบจำลอง Enterprise Campus

6 แบบจำลองระบบเครือข่ายหลายๆ องค์กร แบบจำลอง Campus Infrastructure แบบจำลอง Campus Infrastructure จะทำการสร้าง 2 กลุ่มหลักๆ สำหรับระบบ เครือข่ายโดยแท้จริง คือ switch block และ campus core switch block เป็นการรวมกันของ ชั้น access และ ชั้น distribution เป็นส่วน ประกอบโดยเฉพาะของระบบเครือข่าย ส่วนหนึ่งของระบบ เครือข่ายที่มี switch block ทำหน้าที่เปลี่ยนไปตามปัจจัยสองอย่าง คือ จำนวนผู้ใช้ หรืออุปกรณ์ปลายทาง และ ชนิดและปริมาณของการจราจรที่ถูกส่งผ่านไปยัง switch block

7 แบบจำลองระบบเครือข่ายหลายๆ องค์กร แบบจำลอง Campus Infrastructure บล็อกการจัดการระบบเครือข่าย - โปรแกรมดูแลระบบ - การจัดการความปลอดภัย นโยบาย และการบุกรุก ทางตรง - Server ที่มีการแจ้งเตือนและจดบันทึก - AAA server บล็อก Server Farm

8 แบบจำลองระบบเครือข่ายหลายๆ องค์กร Enterprise Edge การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต การเชื่อมต่อ WAN การเชื่อมต่อผ่านทางระยะไกล การเชื่อมต่อแบบ VoIP การเชื่อมต่อแบบ VPN ขอบของผู้ให้บริการ

9 IIN และ SONA IIN หรือ Intelligent Information Network เป็น แนวความคิดของออกแบบใน อนาคตและกลยุทธ์การปฏิบัติงานในระบบเครือข่าย IIN ได้รวมเอาการทำงานของ โปรแกรมและระบบเครือข่ายเข้าด้วยกัน ทำให้ระบบ เครือข่ายทำงานได้ดีขึ้นและมีการ เลือกที่ฉลาดขึ้นเกี่ยวกับวิธีการเคลื่อนย้ายและการจราจร การทำงานในระบบเครือข่าย มี 3 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3

10 IIN และ SONA SONA มีการทำงานสามชั้นซึ่งมีความสัมพันธ์กันกับ สามขั้นตอนบน IIN รายชื่อ แต่ละชั้นจะเรียงตามลำดับขั้นตอนตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1 – 3 ของ IIN ดังนี้ ชั้นระบบเครือข่าย ชั้นบริการระบบเครือข่ายรวม ชั้น Application

11 กรณีศึกษา FutureTech Corporation FutureTech Corporation หนังสือองค์กร ภูมิหลังของ FutureTech Company

12 กรณีศึกษา FutureTech Corporation ภาพที่ 4 เทคโนโลยีการเชื่อมต่อ VPN และการวางแผนที่ตั้งทางกายภาพ

13 กรณีศึกษา FutureTech Corporation รายละเอียดการออกแบบระบบเครือข่ายในองค์กร เลเยอร์ 1 และ 2 เลเยอร์ 3 - Core Layer หรือ Backbone - Enterprise Edge - การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต - Wide Area Network (WAN) - Virtual Private Network (VPN)

14 กรณีศึกษา FutureTech Corporation รายละเอียดการออกแบบระบบเครือข่ายในองค์กร Security, Convergence, and Upper Layer Applications - การจัดการระบบเครือข่ายและระบบคงความปลอดภัย - Converged Data and Traffic Management การมองในอนาคต - Multicast and Video - Internet Protocol version 6 (IPv6) - Wireless Local Area Network (WLAN)

15 กรณีศึกษา FutureTech Corporation การทดสอบระบบเครือข่าย การทดสอบระบบในที่นี้จะอ้างอิงจากการเชื่อมต่อของ กลุ่มเราท์เตอร์และสวิตซ์ เป็นขั้นแรก โดยทั่ว ๆ จะเป็นการติดตั้งแบบ full mesh การกำหนดค่านี้ช่วยให้การ ตั้งค่ามีความแตกต่างกันและการทดสอบเทคโนโลยีโดย ปราศจากความไม่เป็น ระเบียบบนเครือข่ายการผลิตจริง

16 กรณีศึกษา FutureTech Corporation ภาพที่ 5 แสดงแผนภาพเครือข่ายของคุณในการทดสอบระบบเครือข่ายเบื้องต้น

17 กรณีศึกษา FutureTech Corporation การทดสอบระบบเครือข่าย สวิตซ์ เราท์เตอร์ อุปกรณ์ไร้สาย

18 กรณีศึกษา FutureTech Corporation ภาพที่ 6 นำเสนอรายการของอุปกรณ์ที่เราจะใช้เป็นตัวอย่างสำหรับหนังสือเล่มนี้

19 สรุป การออกแบบแบบจำลองลำดับชั้นทั้งสามชั้น ชั้น access ชั้น distribution ชั้น core แบบจำลองระบบเครือข่ายหลายๆ องค์กร โดยเริ่มต้น จากสามพื้นฐานหลัก Enterprise Campus Enterprise Edge Service Provider Edge

20 สรุป IIN และ SONA IIN หรือ Intelligent Information Network เป็น แนวความคิดของออกแบบใน อนาคตและกลยุทธ์การปฏิบัติงานในระบบเครือข่าย SONA หรือ Services-Oriented Network Architecture เป็นกลยุทธ์การปฏิบัติ จริงของ IIN กรณีศึกษา FutureTech Corporation โดยแสดง ข้อมูลในการวางระบบเครือข่ายตั้งแต่เริ่มต้น

21 ผู้จัดทำ นางสาวมัชฌิมา ชื่นสาตร์ รหัสประจำตัว 114910407009-3 49147 CNM นายอนวัช ศรีสังข์ รหัสประจำตัว 114910407042-4 49147 CNM

22 จบการ นำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt Enterprise Network Design การออกแบบระบบเครือข่ายองค์กร Chapter 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google