งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Ch 8 CGI & Perl Kulachatr C. Na Ayudhya.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Ch 8 CGI & Perl Kulachatr C. Na Ayudhya."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Ch 8 CGI & Perl Kulachatr C. Na Ayudhya

2 CGI ; Common Gateway Interface
วิธีที่เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายใช้ในการโต้ตอบกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยรับข้อมูลมาจากเครื่องลูกข่ายผ่านอินเทอร์เนต Client CGI Server

3 CGI ; Common Gateway Interface
ข้อมูลคำสั่งซื้อ และระบบตะกร้าเงิน คำสั่งค้นหารายการสินค้า ข้อมูลแสดงผลการชำระเงิน โปรแกรมนับจำนวนคนเยี่ยมชมเว็บไซต์ (Hit Rate)

4 ตัวอย่างของการส่งค่าไปยังเครื่องแม่ข่าย
ส่งค่ากลับมาแสดงให้ Client เห็นว่ารวมเป็นเงินเท่าไร Cart System ที่ระบบตะกร้าทาง Client จะส่งจำนวนสินค้าผ่าน CGI เข้าไปคำนวณในเครื่องแม่ข่าย

5 CGI ; Common Gateway Interface
Trend CGI เป็นต้นแบบของการพัฒนา Application Server โดยในอนาคตอาจมีผู้ให้บริการโปรแกรมประยุกต์บนเครื่องแม่ข่าย (Application Service Provider : ASP) แล้วให้ผู้ใช้บริการ Download โปรแกรมมาใช้ โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมต่างบนเครื่องลูกข่ายอีกต่อไป กรณีในปัจจุบัน ได้แก่ True Internet เปิดให้ผู้ใช้บริการเครือข่าย True สามารถ เรียกใช้โปรแกรมการจัดการธุรกิจได้หลากหลายโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

6 ประโยชน์ของ CGI ใช้วิเคราะห์ตลาดและพฤติกรรมผู้ซื้อในระบบ EC
จะทราบได้อย่างไรว่าคนที่เข้ามาชมเว็บไซต์ของเราอยู่ในประเทศอะไร จะทราบได้อย่างไรว่าคนที่ชมเว็บไซต์ของเรานั้นใช้เวลานานเท่าไร และอยู่ที่ page ใดนานที่สุด จะทราบได้อย่างไรว่าก่อนหน้านี้เขาไปเว็บไซต์ใดมาก่อน การใช้ CGI เพื่อการประมวลผลจะทำให้เราทราบพฤติกรรมและสถานการณ์ทางการตลาดที่มีผลต่อการวางแผนการตลาดของเว็บไซต์ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพัฒนาโปรแกรม ซึ่งสามารถใช้ภาษาใดๆ ก็ได้ในการพัฒนา

7 ภาษาที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรม CGI
PERL ; Practical Extraction and Report Language เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่เหมาะกับงานส่วนใหญ่บนอินเทอร์เนตซึ่งเป็นการตัดต่อคำ แต่งรูปประโยคและแสดงผลตัวอักษรมากกว่างานคำนวณที่ซับซ้อน ซึ่งบริการเว็บโฮสติ้งส่วนใหญ่มักมีตัวแปลภาษา PERL อยู่แล้ว จึงเป็นเหตุผลที่มีการใช้ PERL อย่างกว้างขวางในการทำ CGI PERL C TCL JAVA

8 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง


ดาวน์โหลด ppt Ch 8 CGI & Perl Kulachatr C. Na Ayudhya.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google