งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Ch 8 CGI & Perl Kulachatr C. Na Ayudhya. CGI ; Common Gateway Interface วิธีที่เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายใช้ในการ โต้ตอบกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยรับ ข้อมูลมาจากเครื่องลูกข่ายผ่านอินเทอร์เนต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Ch 8 CGI & Perl Kulachatr C. Na Ayudhya. CGI ; Common Gateway Interface วิธีที่เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายใช้ในการ โต้ตอบกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยรับ ข้อมูลมาจากเครื่องลูกข่ายผ่านอินเทอร์เนต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Ch 8 CGI & Perl Kulachatr C. Na Ayudhya

2 CGI ; Common Gateway Interface วิธีที่เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายใช้ในการ โต้ตอบกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยรับ ข้อมูลมาจากเครื่องลูกข่ายผ่านอินเทอร์เนต วิธีที่เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายใช้ในการ โต้ตอบกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยรับ ข้อมูลมาจากเครื่องลูกข่ายผ่านอินเทอร์เนต CGI Client Server

3 CGI ; Common Gateway Interface CGI สามารถเรียกใช้โปรแกรมบน เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายได้ และ สามารถส่งข้อมูลจากลูกข่ายเข้าไป ประมวลผลในเครื่องแม่ข่ายแล้วส่ง ค่าที่คำนวณเสร็จกลับมาแสดงผล ในลูกข่ายได้ เช่น CGI สามารถเรียกใช้โปรแกรมบน เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายได้ และ สามารถส่งข้อมูลจากลูกข่ายเข้าไป ประมวลผลในเครื่องแม่ข่ายแล้วส่ง ค่าที่คำนวณเสร็จกลับมาแสดงผล ในลูกข่ายได้ เช่น ข้อมูลคำสั่งซื้อ และระบบตะกร้าเงิน ข้อมูลคำสั่งซื้อ และระบบตะกร้าเงิน คำสั่งค้นหารายการสินค้า คำสั่งค้นหารายการสินค้า ข้อมูลแสดงผลการชำระเงิน ข้อมูลแสดงผลการชำระเงิน โปรแกรมนับจำนวนคนเยี่ยมชม เว็บไซต์ (Hit Rate) โปรแกรมนับจำนวนคนเยี่ยมชม เว็บไซต์ (Hit Rate)

4 ตัวอย่างของการส่งค่าไปยังเครื่อง แม่ข่าย Cart System ที่ระบบตะกร้า ทาง Client จะ ส่งจำนวนสินค้า ผ่าน CGI เข้าไป คำนวณในเครื่อง แม่ข่าย ส่งค่ากลับมาแสดง ให้ Client เห็นว่า รวมเป็นเงินเท่าไร

5 CGI ; Common Gateway Interface Trend Trend CGI เป็นต้นแบบของการพัฒนา Application Server โดยในอนาคต อาจมีผู้ให้บริการโปรแกรมประยุกต์ บนเครื่องแม่ข่าย (Application Service Provider : ASP) แล้วให้ ผู้ใช้บริการ Download โปรแกรม มาใช้ โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม ต่างบนเครื่องลูกข่ายอีกต่อไป CGI เป็นต้นแบบของการพัฒนา Application Server โดยในอนาคต อาจมีผู้ให้บริการโปรแกรมประยุกต์ บนเครื่องแม่ข่าย (Application Service Provider : ASP) แล้วให้ ผู้ใช้บริการ Download โปรแกรม มาใช้ โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม ต่างบนเครื่องลูกข่ายอีกต่อไป กรณีในปัจจุบัน ได้แก่ True Internet เปิดให้ผู้ใช้บริการ เครือข่าย True สามารถ เรียกใช้ โปรแกรมการจัดการธุรกิจได้ หลากหลายโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย กรณีในปัจจุบัน ได้แก่ True Internet เปิดให้ผู้ใช้บริการ เครือข่าย True สามารถ เรียกใช้ โปรแกรมการจัดการธุรกิจได้ หลากหลายโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

6 ประโยชน์ของ CGI ใช้วิเคราะห์ตลาดและพฤติกรรมผู้ซื้อ ในระบบ EC ใช้วิเคราะห์ตลาดและพฤติกรรมผู้ซื้อ ในระบบ EC จะทราบได้อย่างไรว่าคนที่เข้ามาชม เว็บไซต์ของเราอยู่ในประเทศอะไร จะทราบได้อย่างไรว่าคนที่เข้ามาชม เว็บไซต์ของเราอยู่ในประเทศอะไร จะทราบได้อย่างไรว่าคนที่ชมเว็บไซต์ ของเรานั้นใช้เวลานานเท่าไร และอยู่ที่ page ใดนานที่สุด จะทราบได้อย่างไรว่าคนที่ชมเว็บไซต์ ของเรานั้นใช้เวลานานเท่าไร และอยู่ที่ page ใดนานที่สุด จะทราบได้อย่างไรว่าก่อนหน้านี้เขาไป เว็บไซต์ใดมาก่อน จะทราบได้อย่างไรว่าก่อนหน้านี้เขาไป เว็บไซต์ใดมาก่อน การใช้ CGI เพื่อการประมวลผลจะทำให้ เราทราบพฤติกรรมและสถานการณ์ ทางการตลาดที่มีผลต่อการวางแผน การตลาดของเว็บไซต์ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่ กับการพัฒนาโปรแกรม ซึ่งสามารถใช้ ภาษาใดๆ ก็ได้ในการพัฒนา

7 ภาษาที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรม CGI PERL PERL C TCL TCL JAVA JAVA PERL PERL ; Practical Extraction and Report Language เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่ เหมาะกับงานส่วนใหญ่บน อินเทอร์เนตซึ่งเป็นการตัด ต่อคำ แต่งรูปประโยคและ แสดงผลตัวอักษรมากกว่า งานคำนวณที่ซับซ้อน ซึ่ง บริการเว็บโฮสติ้งส่วนใหญ่ มักมีตัวแปลภาษา PERL อยู่แล้ว จึงเป็นเหตุผลที่มี การใช้ PERL อย่าง กว้างขวางในการทำ CGI

8 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง www.w3.org/cgi/ www.w3.org/cgi/ www.w3.org/cgi/ www.comp.leeds.ac.uk/perl/start.htm www.comp.leeds.ac.uk/perl/start.htm www.comp.leeds.ac.uk/perl/start.htm www.cgi.resourceindex.com www.cgi.resourceindex.com www.cgi.resourceindex.com www.cgi2you.com www.cgi2you.com www.cgi2you.com


ดาวน์โหลด ppt Ch 8 CGI & Perl Kulachatr C. Na Ayudhya. CGI ; Common Gateway Interface วิธีที่เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายใช้ในการ โต้ตอบกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยรับ ข้อมูลมาจากเครื่องลูกข่ายผ่านอินเทอร์เนต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google