งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

06/11/56 บทที่ 1 ภาพรวมของ E- Commerce.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "06/11/56 บทที่ 1 ภาพรวมของ E- Commerce."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 06/11/56 บทที่ 1 ภาพรวมของ E- Commerce

2 วัตถุประสงค์การเรียนรู้
1.นิยามของ Electronic commerce (EC) และ อธิบายถึงประเภทต่างๆของมัน 2. อธิบายและอภิปรายเนื้อหาและกรอบการทำงานของ Electronic commerce (EC) 3. อธิบายประเภทหลักของการทำธุรกรรม EC 4.พูดคุยเกี่ยวกับ E – commerce ทำความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบของโลกในยุคดิจิตอล

3 วัตถุประสงค์การเรียนรู้
6. อธิบายถึงไดรเวอร์ของ EC ที่เกี่ยวข้องกับแรงกดดันทางธุรกิจและการตอบสนองขององค์กร 7. อธิบายบางส่วนของ EC ด้วยแบบจำลองทางธุรกิจ 8. สามารถบอกถึงประโยชน์และข้อจำกัด ของ EC ให้กับองค์กร ผู้บริโภคและสังคม

4 Electronic Commerce (EC): ความหมายและแนวคิด
- electronic commerce (EC) กระบวนการของการซื้อการขายหรือการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการหรือข้อมูลผ่านทางคอมพิวเตอร์ - e-business ความหมายในวงกว้างของ EC ไม่ได้เป็นเพียงแค่การซื้อขายสินค้าและบริการ แต่ยังให้บริการลูกค้า และ การร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจและดำเนินการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กันภายในองค์กรด้วย

5 Electronic Commerce (EC): ความหมายและแนวคิด

6 Electronic Commerce (EC): ความหมายและแนวคิด
- Pure Versus Partial EC - องค์กร EC - brick-and-mortar (old economy) organizations องค์กรเศรษฐกิจแบบเก่า (บริษัท) โดยที่พวกเขาจะดำเนินธุรกิจแบบออฟไลน์ เป็นหลัก โดยที่การซื้อขายสินค้าจะเป็นไปในทางตรงผ่านนายหน้า - virtual (pure-play) organizations องค์กรที่ดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจของพวกเขา แต่เพียงผู้เดียวผ่านระบบออนไลน์

7 Electronic Commerce (EC): ความหมายและแนวคิด
- click-and-mortar (click-and-brick) organizations องค์กรที่ดำเนินกิจกรรม e-commerce, ซึ่งมักจะเป็นช่องทางที่ช่วยให้มีการตลาดที่เพิ่มขึ้น electronic market (e-marketplace) ตลาดออนไลน์ที่ผู้ซื้อและผู้ขายสามารถพบเพื่อแลกเปลี่ยนสินค้า บริการ เงิน หรือ ข้อมูล ได้

8 Electronic Commerce (EC): ความหมายและแนวคิด
- Interorganizational information systems (IOSs) ระบบสารสนเทศระหว่างองค์กร ระบบการสื่อสารที่ช่วยให้การประมวลผลธุรกรรมประจำและการไหลของข้อมูลระหว่างสององค์กรหรือมากกว่า Intraorganizational information systems ระบบการสื่อการที่ช่วยให้กิจกรรม e-commerce ที่จะเป็นไปภายในแต่ละองค์กร

9 ขอบเขต Electronic Commerce :: การจำแนก , เนื้อหาและประวัติ
intranet เครือข่ายขององค์กรหรือรัฐบาลที่ใช้เครื่องมือทางอินเทอร์เน็ต เช่น เว็บเบาเซอร์และ อินเทอร์เน็ต โปรโตคอล Extranet เครือข่ายที่ใช้อินเตอร์เน็ตในการเชื่อมโยงหลายอินทราเน็ต

10 ขอบเขต Electronic Commerce :: การจำแนก , เนื้อหาและประวัติ
ผู้คน นโยบายสาธารณะ การตลาดและการโฆษณา สนับสนุนการบริการ พันธมิตรทางธุรกิจ

11

12 ขอบเขต Electronic Commerce :: การจำแนก , เนื้อหาและประวัติ
Business to Business (B2B) E-commerce model ที่ผู้เข้าร่วมทั้งหมดจะเป็นเจ้าของธุรกิจและองค์กรต่างๆ Business to Consumer (B2C) E-commerce model ที่ผู้เข้าร่วมจะเป็นธุรกิจขายให้กับผู้ซื้อทั่วไป e-tailing เป็นการชายปลีกแบบออนไลน์ ที่ส่วนใหญ่จะเป็น B2C

13 ขอบเขต Electronic Commerce :: การจำแนก , เนื้อหาและประวัติ
business-to-business-to-consumer (B2B2C) E-commerce model ที่ธุรกิจจะส่งสินค้าหรือบริการต่อให้อีกธุรกิจหนึ่งแล้วธุรกิจนั้นก็ไปรักษาลูกค้าของตัวเอง consumer-to-business (C2B) E-commerce model ในกรณีนี้จะเป็นผู้ที่ใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อขายสินค้าและบริการให้กับองค์กรหรือบุคคล ที่แสวงหาผู้ขายที่จะเสนอราคาในสินค้าและบริการที่พวกเขาต้องการ

14 ขอบเขต Electronic Commerce :: การจำแนก , เนื้อหาและประวัติ
intrabusiness EC E-commerce model ที่มีกิจกรรมภายในองค์กรทั้งหมดเกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนสินค้าบริการหรือข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆและบุคคลในองค์กร business-to-employees (B2E) E-commerce model ที่องค์กรให้บริการข้อมูลหรือผลิตภัณฑ์ให้กับพนักงานแต่ละคน

15 ขอบเขต Electronic Commerce :: การจำแนก , เนื้อหาและประวัติ
Consumer to Consumer (C2C) E-commerce model ที่ผู้บริโภคจะขายให้ผู้บริโภคด้วยกันเอง Collaborative Commerce (C-commerce) E-commerce model ที่บุคคลหรือกลุ่ม จะสื่อสารและทำงานร่วมกันแบบออนไลน์

16 ขอบเขต Electronic Commerce :: การจำแนก , เนื้อหาและประวัติ
e-learning การจัดส่งข้อมูลออนไลน์เพื่อใช้ประโยชน์ในวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมหรือการศึกษา e-government E-commerce model ที่นิติบุคคลซึ่งรัฐบาลซื้อหรือใช้สินค้า, บริการ,หรือข้อมูล ไปยังธุรกิจหรือประชาชน

17 E-Commerce 2.0: From Web 2.0 to Enterprise Social Networking and Virtual Worlds
social computing วิธีการมุ่งเป้าไปที่การทำให้หน้าอินเตอร์เฟสที่ใช้งานสำหรับคอมพิวเตอร์และมนุษย์ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้น Web 2.0 เป็นรุ่นที่ 2 ของการใช้บริการอินเตอร์เน็ตที่ช่วยให้ทุกคนทำงานร่วมกันและแบ่งปันข้อมูลกันแบบใหม่ เช่นเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ , Wikis , อุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารต่างๆ และ folksonomies

18 E-Commerce 2.0: From Web 2.0 to Enterprise Social Networking and Virtual Worlds
เป็นประเภทของการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ช่วยให้เชื่อมต่อสื่อสารกับเพื่อนๆ , พันธมิตรทางธุรกิจหรือบุคคลที่มีความสนใจที่เฉพาะเจาะจงโดยให้บริการฟรี เช่นงานนำเสนอภาพ, , บล็อกและอื่น ๆ โดยใช้ความหลากหลายของเครื่องมือ

19 E-Commerce 2.0: From Web 2.0 to Enterprise Social Networking and Virtual Worlds

20 E-Commerce 2.0: From Web 2.0 to Enterprise Social Networking and Virtual Worlds
social network service (SNS) บริการที่สร้างชุมชนออนไลน์โดยการให้พื้นที่ออนไลน์สำหรับคนที่ต้องการที่จะสร้างโฮมเพจของตนเองฟรีและที่ให้การสื่อสารขั้นพื้นฐานและเครื่องมือสนับสนุนสำหรับการดำเนินกิจกรรมที่แตกต่างกันในเครือข่ายสังคมออนไลน์

21 E-Commerce 2.0: From Web 2.0 to Enterprise Social Networking and Virtual Worlds
การสร้างหรือกการสนับสนุนของเครือข่ายสังคมออนไลน์และกิจกรรมต่างๆ เช่นบล็อกที่ทำในเครือข่ายสังคมออนไลน์ (ทั้งภายนอกหรือภายใน)

22 enterprise-oriented networks
E-Commerce 2.0: From Web 2.0 to Enterprise Social Networking and Virtual Worlds enterprise-oriented networks เครือข่ายทางสังคมออนไลน์มีวัตถุประสงค์หลักคือการอำนวยความสะดวกทางธุรกิจ ตัวอย่าง บริษัทในสังคมออนไลน์ carnivalconnections.com xing.com

23 virtual world (โลกเสมือน)
06/11/56 E-Commerce 2.0: From Web 2.0 to Enterprise Social Networking and Virtual Worlds virtual world (โลกเสมือน) โลกที่ผู้ใช้กำหนดให้ผู้คนสามารถโต้ตอบ,เล่นและการทำธุรกิจ เป็นที่สุดของการประชาสัมพันธ์ในโลกเสมือนจริง คือ ใน Second Life


ดาวน์โหลด ppt 06/11/56 บทที่ 1 ภาพรวมของ E- Commerce.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google