งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 Social Network. 2 ความหมายของ Social Network Social Network หมายถึงการที่ มนุษย์สามารถเชื่อมโยงถึงกัน ทำ ความรู้จักกัน สื่อสารถึงกันได้ ผ่านทาง ระบบอินเทอร์เน็ต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 Social Network. 2 ความหมายของ Social Network Social Network หมายถึงการที่ มนุษย์สามารถเชื่อมโยงถึงกัน ทำ ความรู้จักกัน สื่อสารถึงกันได้ ผ่านทาง ระบบอินเทอร์เน็ต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 Social Network

2 2 ความหมายของ Social Network Social Network หมายถึงการที่ มนุษย์สามารถเชื่อมโยงถึงกัน ทำ ความรู้จักกัน สื่อสารถึงกันได้ ผ่านทาง ระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งหากเป็นเว็บไซต์ ที่เรียกว่าเป็นเว็บ (Social Network) ก็คือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงผู้คนไว้ด้วยกัน นั่งเอง โดยเว็บไซต์เหล่านี้จะมีพื้นที่ให้ ผู้คนเข้ามารู้จักกัน มีการให้พื้นที่ บริการเครื่องมือต่างๆ เพื่ออำนวยความ สะดวกในการสร้างเครือข่าย สร้าง เนื้อหาตามความสนใจของผู้ใช้ ปัจจุบันมีเว็บไซต์ประเภท (Social Network) เกิดขึ้นจำนวนมาก ทั้งที่มี เป้าหมายเชิงพาณิชย์ และไม่แสวงหา กำไร

3 3 รูปแบบ Social Network

4 4 ประเภทของ Social Network 1. ประเภทแหล่งข้อมูลหรือความรู้ (data/knowledge) 2. ประเภทเกมส์ออนไลน์ (online games) 3. ประเภทสร้างเครือข่ายทางสังคม (community) 4. ประเภทฝากภาพ (photo management) 5. ประเภทสื่อ (media) 6. ประเภทซื้อ - ขาย (business/commerce)

5 5 ตัวอย่างของ Social Network Hi5 Twitter My Space Face Book Orkut Bebo Tagged

6 6 ปัญหาที่มาจาก Social Network ปัญหาไวรัสที่มากับ Social Network ปัญหาจากการเจาะข้อมูลส่วนตัว ของผู้ใช้บริการ Social Network

7 7 ปัญหาไวรัสที่มากับ Social Network ไวรัส อีเมล์ที่ส่งมาจาก Facebook เพื่อแจ้งให้เปลี่ยนรหัสผ่าน

8 8 ปัญหาไวรัสที่มากับ Social Network ไวรัสที่มาในรูปแบบคลิป ต่างๆ ไวรัสที่มาในรูปแบบ Application ไวรัสที่มาในรูปแบบที่เป็น Link URL

9 9 แนวทางการแก้ไขปัญหา ไวรัสในปัจจุบัน

10 10 วีธีในการตรวจหาไวรัส มี 3 แบบ ดังนี้ วิธีที่ 1 การสแกน การใช้โปรแกรมในการตรวจหาไวรัส โดย การดึงโปรแกรมบางส่วนของ ตัวไวรัสมาเก็บไว้เป็นฐานข้อมูล ส่วนที่ดึงมานั้น เรียกว่า ไวรัสซิกเนเจอร์ (Virus Signature) ข้อดี สามารถตรวจสอบหาไวรัสที่มาใหม่ ได้ทันที จุดอ่อน ฐานข้อมูลที่เก็บไวรัสซิกเนเจอร์จะต้อง ทันสมัยอยู่เสมอ และ ครอบคลุมไวรัสทุกตัว และมากที่สุดด้วย ดังนั้น การตรวจหาไวรัสแบบนี้จะ ขึ้นอยู่กับเทคนิคที่ใช้สร้างไวรัสกับสแกนเนอร์ ว่าใครจะเก่งกว่า

11 11 การตรวจสอบไวรัสโดยวิธีการสแกน

12 12 วิธีที่ 2. การตรวจการเปลี่ยนแปลง การหาค่าพิเศษ เรียกว่า เช็คซัม (Checksum) เกิดจากการนำเอาชุดคำสั่ง และข้อมูลที่อยู่ในโปรแกรมมาคำนวณหรือ อาจใช้ข้อมูลอื่นๆ ของไฟล์ ได้แก่ แอตริบิวส์ วันและเวลา เข้ามารวมในการ คำนวณด้วย ข้อดี สามารถตรวจจับไวรัสใหม่ๆ ได้ และยังมี ความสามารถในการตรวจจับ ไวรัสประเภทโพลีเมอร์ฟิกไวรัสได้อีกด้วย จุดอ่อน จะตรวจจับไวรัสได้ก็ต่อเมื่อไวรัสได้ เข้าไปติดอยู่ในเครื่องแล้ว เท่านั้น

13 13 วิธีที่ 3. การเฝ้าดู เป็นการสร้างโปรแกรมตรวจจับไวรัสสามาร เฝ้าดูการทำงานของเครื่อง ได้ตลอดเวลา เรียกว่า เรซิเดนท์หรือ ดีไวซ์ไดร์ฟเวอร์ โดยเทคนิคของการ เฝ้าดูนั้นอาจใช้วิธีการสแกนหรือตรวจการ เปลี่ยนแปลงหรือสองแบบ รวมกันก็ได้ ข้อดี เมื่อมีการเรียกโปรแกรมใดขึ้นมา โปรแกรมนั้นจะถูกตรวจสอบก่อนทุก ครั้งโดยอัตโนมัติ ข้อเสีย จะมีเวลาที่เสียไปสำหรับการตรวจหา ไวรัสก่อนทุกครั้ง และ เนื่องจากเป็นโปรแกรมแบบเรซิเตนท์หรือ ดีไวซ์ไดร์ฟเวอร์ จึงจำเป็นจะต้อง ใช้หน่วยความจำส่วนหนึ่งของเครื่อง ตลอดเวลาเพื่อทำงาน

14 14 Idea Application Antivirus On Social Network

15 15 การรับส่งข้อมูลในระบบปัจจุบัน Web Social Network ผู้ใช้บริการ web 1 2 1. ผู้ใช้บริการเข้าไปใช้บริการ Web 2.Web ส่งข้อมูลกลับมาที่ผู้ใช้

16 16 การรับส่งข้อมูลในระบบที่พัฒนา Web Social Network application ต่างๆบน web application ที่พัฒนามา ผู้ใช้บริการ web 1 2 3 4


ดาวน์โหลด ppt 1 Social Network. 2 ความหมายของ Social Network Social Network หมายถึงการที่ มนุษย์สามารถเชื่อมโยงถึงกัน ทำ ความรู้จักกัน สื่อสารถึงกันได้ ผ่านทาง ระบบอินเทอร์เน็ต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google