งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปฏิบัติการที่ 13 การใช้งาน Online Bookmarking. วัตถุประสงค์ เข้าใจความหมายของซอฟต์แวร์เพื่อสังคม (Social Software) และลักษณะการนำมา ประยุกต์ใช้บนอินเตอร์เน็ต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปฏิบัติการที่ 13 การใช้งาน Online Bookmarking. วัตถุประสงค์ เข้าใจความหมายของซอฟต์แวร์เพื่อสังคม (Social Software) และลักษณะการนำมา ประยุกต์ใช้บนอินเตอร์เน็ต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปฏิบัติการที่ 13 การใช้งาน Online Bookmarking

2 วัตถุประสงค์ เข้าใจความหมายของซอฟต์แวร์เพื่อสังคม (Social Software) และลักษณะการนำมา ประยุกต์ใช้บนอินเตอร์เน็ต สามารถสมัครใช้งานซอฟต์แวร์ประเภท Online Bookmarking บนอินเตอร์เน็ต สามารถปรับแต่ง จัดการ และแก้ไข ซอฟต์แวร์ ประเภท Online Bookmarking เข้าใจหลักการและรูปแบบของการจัดเก็บความรู้ บนอินเตอร์เน็ต รวมทั้งรูปแบบการจัดเก็บความรู้ แบบปัจเจกวิธาน (Folksonomy)

3 สาเหตุที่เราต้องรู้จักซอฟต์แวร์ เพื่อสังคม ข้อมูลที่อยู่บนอินเตอร์เน็ตมีมาก การค้นหาข้อมูลในบางครั้งอาจเป็นเรื่องยาก เพราะข้อมูลส่วนใหญ่ ยังไม่ได้มีการแยก หมวดหมู่ไว้ เช่น ต้องการค้นหารูปภาพแมว ( ที่เป็นสัตว์ ) – เราอาจใช้คำว่า “ แมว ” ในการค้นหา – ข้อมูลที่ได้ อาจมีทั้งรูปแมวที่เป็นสัตว์ รูปคนชื่อ แมว หรืออาจจะเป็นแมวน้ำ สาเหตุเพราะความหลากหลายของข้อมูลที่มี มาก และยังขาดการจัดประเภทของข้อมูล

4 Online Bookmarking เป็นซอฟต์แวร์เพื่อสังคมประเภท บริการ เครือข่ายสังคม (Social Network Services) เป็นการเก็บข้อมูล Bookmark บนเครือข่าย อินเตอร์เน็ต เป็นเครื่องมือสำหรับจัดประเภทและบันทึก URL ของเว็บไซต์ต่างๆ ผู้ใช้สามารถกำหนด Tag หรือให้คำนิยามกับ เว็บไซต์นั้นๆ ตามความคิดเห็นของแต่ละคน แต่ละเว็บไซต์สามารถนิยาม ( ใส่ Tag) ได้ใน หลายๆ กลุ่ม

5 ตัวอย่างการกำหนด Tag ให้กับ เว็บไซต์ เว็บไซต์ เป็น เว็บไซต์ที่ทำหน้าที่เก็บ และ เป็นแหล่ง ดาว์นโหลดซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สของประเทศ ไทยhttp://www.mirror.in.th เราอาจกำหนด Tag หรือ คำนิยามให้กับ เว็บไซต์นี้แตกต่างกัน เช่น –Backup –Software bank –Mirror

6 สิ่งที่จะได้จากการทำ Online Bookmarking สามารถแยกประเภทของเว็บไซต์ต่างๆ อัน เนื่องมาจากการให้คำนิยามเว็บไซต์ของสมาชิก สามารถแชร์ Bookmarking กับสมาชิกคนอื่นๆ ได้ สามารถค้นหาเว็บไซต์ที่ต้องการภายหลังจาก การกำหนดคำนิยามต่างๆ สามารถทราบแนวโน้มความสนใจเว็บประเภท ต่างๆ ของคนในโลกจาก Tag Cloud

7 การใช้งาน delicious.com เปิดโปรแกรมเว็บบราวเซอร์แล้วใส่ URL การเข้าใช้งานครั้งแรกจะทำได้แค่เปิดดู และ ค้นหาเว็บไซต์ได้อย่างเดียว หากต้องการบันทึก bookmark ต้อง ลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกก่อน

8 การสมัครสมาชิกของ delicious.com กด “ address” เพื่อทำ การสมัครสมาชิก กรอกข้อมูลเพื่อทำการสร้าง Account สำหรับล็อกอินเข้าใช้งาน

9 การล็อกอินเข้าใช้งาน

10 การเพิ่ม Url จัดเก็บไว้ใน Delicious

11 การเพิ่ม Url จัดเก็บไว้ใน Delicious ( ต่อ ) ป้อน Url ที่ต้องการจัดเก็บ จากนั้นกดปุ่ม “Save”

12 การเพิ่ม Url จัดเก็บไว้ใน Delicious ( ต่อ ) ส่วนหัวเรื่องของ Url นั้น ( โดยปกติ delicious จะเรียกข้อมูลส่วนนี้มาให้ ) ถ้าต้องการเปลี่ยนหัวเรื่องสามารถทำได้ คำอธิบายรายละเอียด ของ URL นี้ ( ใส่ หรือไม่ใส่ก็ได้ ) กำหนดชื่อ Tag ถ้าคลิก Url ที่จัดเก็บจะไม่ถูกนำไปเผยแพร่ในหน้าเว็บ หรือ บุคคลอื่นไม่สามารถดูได้

13 การเพิ่ม Url จัดเก็บไว้ใน Delicious ( ต่อ )

14 ตัวอย่างผลลัพธ์ที่ได้

15 การแบ่งปัน Url ซึ่งกันและกัน ใน delicious ผู้ใช้สามารถแบ่งปัน Url ให้บุคคล อื่นที่อยู่ในระบบสามารถเรียกดู Url ของเราได้ ดังนี้

16 การแบ่งปัน Url ซึ่งกันและกัน ( ต่อ ) ใส่ Username หรือ ของ เพื่อน เมื่อทำการเพิ่ม รายชื่อบุคคลอื่น เราสามารถคลิกดู Url ที่บุคคลนั้นทำ การจัดเก็บไว้ และ อนุญาตให้คนอื่น เข้ามาดู Url ของ เรา ( กรณีที่ไม่ได้ จัดเก็บโดย Mark as private) เมื่อทำการเพิ่ม รายชื่อบุคคลอื่น เราสามารถคลิกดู Url ที่บุคคลนั้นทำ การจัดเก็บไว้ และ อนุญาตให้คนอื่น เข้ามาดู Url ของ เรา ( กรณีที่ไม่ได้ จัดเก็บโดย Mark as private)

17 การเรียกดู URL ที่จัดเก็บไว้ สามารถเรียกดูได้ตามรายการที่จัดเก็บไว้ หรือ เรียกดูตามชื่อ Tag ดังนี้ 1. เรียกดูตามรายการที่จัดเก็บไว้ คลิกที่ Tab “Me”

18 การเรียกดู URL ที่จัดเก็บไว้ ( ต่อ ) เรียกดูตามชื่อ Tag ให้คลิกที่ชื่อ Tag ที่เราได้ จัดเก็บไว้ “See all links tagged” จะแสดง Url ที่ผู้ใช้ ทั่วไปนิยมให้ไว้โดยใช้ชื่อ Tag เดียวกับเรา

19 การเรียกดู URL ที่จัดเก็บไว้ ( ต่อ )

20 การตั้งค่าการใช้งาน การเปลี่ยนแปลงค่าการใช้งานต่างๆ เช่น เปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว รหัสผ่าน การนำเข้า และส่งออก Bookmark และ อื่นๆ สามารถทำ ได้โดยเลือกเมนู Profile -> Setting

21 หน้าจอการตั้งค่าการใช้งาน


ดาวน์โหลด ppt ปฏิบัติการที่ 13 การใช้งาน Online Bookmarking. วัตถุประสงค์ เข้าใจความหมายของซอฟต์แวร์เพื่อสังคม (Social Software) และลักษณะการนำมา ประยุกต์ใช้บนอินเตอร์เน็ต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google