งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บริษัท ดีแอนด์จี เคมีภัณฑ์แอนด์เทรดดิ้ง จำกัด ได้ก่อตั้งในปี พ. ศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บริษัท ดีแอนด์จี เคมีภัณฑ์แอนด์เทรดดิ้ง จำกัด ได้ก่อตั้งในปี พ. ศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บริษัท ดีแอนด์จี เคมีภัณฑ์แอนด์เทรดดิ้ง จำกัด ได้ก่อตั้งในปี พ. ศ
บริษัท ดีแอนด์จี เคมีภัณฑ์แอนด์เทรดดิ้ง จำกัด ได้ก่อตั้งในปี พ.ศ เป็นบริษัทผู้นำในการจัดหาสินค้าทางด้านอุตสาหกรรม ระบบน้ำ และเคมีบำบัดน้ำเสีย รวมทั้งเคมีเฉพาะด้าน ด้วยเครื่อง มือที่มีคุณภาพในการวิเคราะห์น้ำ การออกแบบทางวิศวกรรม ระบบ โครงสร้าง การจัดการและสิ่งสนับสนุนต่างๆทางด้านจัดซื้อและ ดำเนินการ ตลอดจนยังมีการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อนวัตกรรมใหม่ด้านผลิตภัณฑ์ เป็นเลิศด้านเทคนิค และสินค้าคงคลัง เราเล็งเห็นความสำคัญของลูกค้าด้วยการบริการขนส่งอย่างตรงเวลาถึงลูกค้า สามารถครอบคลุมถึงธุรกิจอุตสาหกรรม ด้านโรงงาน ด้านโรงแรม ด้านพาณิชย์ และโรงพยาบาล

2

3 Vision เป็นผู้นำด้านการปรับปรุงคุณภาพน้ำระดับสากล Strategies
เทคนิคเฉพาะการบำบัดน้ำ ทีมงานที่มีความรู้ความชำนาญ มีกระบวนการในการทำงานที่เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล

4 Vision=เป็นผู้นำด้านการปรับปรุงคุณภาพน้ำระดับสากล
Mission & Strategy KSF Indicator M1:เทคนิคเฉพาะในการบำบัดน้ำ M1K1 :ซื้อลิขสิทธ์ สร้างพันธมิตร OEM ในต่างประเทศ M1K1I1:จำนวนผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นร้อยละ 50 M1K1I2: ปริมาณค่าของน้ำตรงตามมาตรฐานทุกราย M2:ทีมงานมีความรู้ความชำนาญ M2K1:ส่งทีมบุคลากรไปอบรมสายงานกับพันธมิตร M2K1I1:ปริมาณคนที่ส่งไปอบรม M2K1I2: ความพึงพอใจของลูกค้า M2K1I3: จำนวนลูกค้าที่เพิ่มขึ้น M2K1I4:มีการฝึกอบรมพนักงานที่ได้ไปฝึกอบรม เดือนละ 2 ครั้ง

5 M3:มีกระบวนการในการทำงานที่เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล
Mission & Strategy KSF Indicator M3:มีกระบวนการในการทำงานที่เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล M3K1:นำเทคโนโลยีมาปรับปรุงจดใช้ IOS M3K2:มีการประชาสัมพันธ์ในสื่อต่างๆ อย่างทั่วถึงทุกรูปแบบ M3K1I1:จำนวนยอดขายที่เพิ่มขึ้น M3K2I1:Feedback


ดาวน์โหลด ppt บริษัท ดีแอนด์จี เคมีภัณฑ์แอนด์เทรดดิ้ง จำกัด ได้ก่อตั้งในปี พ. ศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google