งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บริษัท ดีแอนด์จี เคมีภัณฑ์แอนด์เทรดดิ้ง จำกัด ได้ก่อตั้งในปี พ. ศ. 2546 เป็นบริษัทผู้นำในการจัดหาสินค้าทางด้าน อุตสาหกรรม ระบบน้ำ และเคมีบำบัดน้ำเสีย รวมทั้งเคมี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บริษัท ดีแอนด์จี เคมีภัณฑ์แอนด์เทรดดิ้ง จำกัด ได้ก่อตั้งในปี พ. ศ. 2546 เป็นบริษัทผู้นำในการจัดหาสินค้าทางด้าน อุตสาหกรรม ระบบน้ำ และเคมีบำบัดน้ำเสีย รวมทั้งเคมี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บริษัท ดีแอนด์จี เคมีภัณฑ์แอนด์เทรดดิ้ง จำกัด ได้ก่อตั้งในปี พ. ศ. 2546 เป็นบริษัทผู้นำในการจัดหาสินค้าทางด้าน อุตสาหกรรม ระบบน้ำ และเคมีบำบัดน้ำเสีย รวมทั้งเคมี เฉพาะด้าน ด้วยเครื่อง มือที่มีคุณภาพในการวิเคราะห์น้ำ การ ออกแบบทางวิศวกรรม ระบบ โครงสร้าง การจัดการและสิ่ง สนับสนุนต่างๆทางด้านจัดซื้อและ ดำเนินการ ตลอดจนยังมีการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อนวัตกรรม ใหม่ด้านผลิตภัณฑ์ เป็นเลิศด้านเทคนิคและสินค้าคงคลัง เรา เล็งเห็นความสำคัญของลูกค้าด้วยการบริการขนส่งอย่างตรง เวลาถึงลูกค้า สามารถครอบคลุมถึงธุรกิจอุตสาหกรรม ด้าน โรงงาน ด้านโรงแรม ด้านพาณิชย์ และโรงพยาบาล

2

3 เป็นผู้นำด้านการปรับปรุงคุณภาพ น้ำระดับสากล Vision Strategies เทคนิคเฉพาะการบำบัดน้ำ ทีมงานที่มีความรู้ความชำนาญ มีกระบวนการในการทำงานที่เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล

4 Vision= เป็นผู้นำด้านการปรับปรุงคุณภาพน้ำ ระดับสากล Mission & StrategyKSFIndicator M1: เทคนิคเฉพาะในการบำบัด น้ำ M1K1 : ซื้อลิขสิทธ์ สร้าง พันธมิตร OEM ใน ต่างประเทศ M1K1I1: จำนวนผู้ใช้บริการ เพิ่มขึ้นร้อยละ 50 M1K1I2: ปริมาณค่าของน้ำ ตรงตามมาตรฐานทุกราย M2: ทีมงานมีความรู้ความ ชำนาญ M2K1: ส่งทีมบุคลากรไป อบรมสายงานกับ พันธมิตร M2K1I1: ปริมาณคนที่ส่งไป อบรม M2K1I2: ความพึงพอใจของ ลูกค้า M2K1I3: จำนวนลูกค้าที่ เพิ่มขึ้น M2K1I4: มีการฝึกอบรม พนักงานที่ได้ไปฝึกอบรม เดือนละ 2 ครั้ง

5 Mission & StrategyKSFIndicator M3: มีกระบวนการใน การทำงานที่เป็นที่ ยอมรับตาม มาตรฐานสากล M3K1: นำเทคโนโลยี มาปรับปรุงจดใช้ IOS M3K2: มีการ ประชาสัมพันธ์ในสื่อ ต่างๆ อย่างทั่วถึงทุก รูปแบบ M3K1I1: จำนวน ยอดขายที่เพิ่มขึ้น M3K2I1:Feedback


ดาวน์โหลด ppt บริษัท ดีแอนด์จี เคมีภัณฑ์แอนด์เทรดดิ้ง จำกัด ได้ก่อตั้งในปี พ. ศ. 2546 เป็นบริษัทผู้นำในการจัดหาสินค้าทางด้าน อุตสาหกรรม ระบบน้ำ และเคมีบำบัดน้ำเสีย รวมทั้งเคมี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google