งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท ก่อตั้งบริษัทฯ โดยตระกูลรัตนรักษ์ เมื่อประมาณ 30 ปีที่แล้ว เป็นบริษัทผลิตปูนซีเมนต์รายใหญ่ของประเทศไทย รูปแบบโครงสร้างการบริหารงานของบริษัทคล้ายกับบริษัทอื่นๆทั่ว คือ มีการแบ่งระดับตำแหน่งของผู้บริหาร ผู้จัดการ และพนักงานออกเป็นฝ่ายย่อยๆเพื่อทำงานในแต่ละส่วนของบริษัทให้บรรลุตามเป้าหมาย

2 ขั้นตอนการผลิต ในการผลิตมีขั้นตอนดังนี้

3 ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯก็คือ ปูนซีเมนต์ตรานกอินทรีย์ ที่ใช้ในการก่อสร้างทั่วๆไปมีหลายชนิดเพื่อความเหมาะสมในการนำไปใช้งาน ดังนี้

4 กลุ่มลูกค้า เป็นที่แน่นอนอยู่แล้วว่าปูนซีเมนต์ต้องนำไปใช้การก่อสร้างดังนั้นกลุ่มลูกค้าจึงเป็นภาคของอุตสาหกรรมการก่อสร้างขนาดเล็กและใหญ่ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทจึงมีความหลากหลายเพื่อสนองความต้องการของตลาดได้อย่างถูกต้อง

5 กลุ่มลูกค้าและคู่แข่ง
ในส่วนของคู่แข่งก็คือ บริษัทผู้ผลิตปูนซีเมนต์ทั่วๆไป เช่น บริษัทปูนตราเสือ บริษัทปูน TPI เป็นต้น

6 อนาคต ในอนาคตอุตสาหกรรมการผลิตปูนซีเมนต์ของบริษัทฯอาจ กล่าวได้ว่าเครือข่ายของบริษัทฯได้เติบโตขึ้นสู่การเป็นหนึ่งในองค์กร ที่ใหญ่ที่สุด และมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่ง ของโลก จากความสำเร็จในการร่วมมือและการสนับสนุนทางด้าน ความรู้ความชำนาญงานจากหนึ่งในผู้นำของอุตสาหกรรมการผลิตปูน ซีเมนต์ของโลก "โฮลซิม" ทำให้ความสามารถในการแข่งขัน ของบริษัทฯบนเวทีโลกเข้มแข็งกว่าที่เคยเป็นมา ขณะที่บริษัทฯกำลังก้าวเข้าสู่สหัสวรรษใหม่ด้วยพลังที่แข็งแกร่ง บริษัทฯก็จะพัฒนาที่จะเป็นผู้ผลิตปูนซีเมนต์ที่ได้รับความไว้ วางใจมากที่สุด ด้วยการปรับปรุงการบริการให้เป็นที่พอใจ บริหารโครงสร้างทางการเงินให้มั่นคง พัฒนาคุณภาพบุคลากร อีกทั้ง ร่วมมีบทบาทมากยิ่งขึ้นในการสร้างสรรค์สังคมไทยทุกขณะที่ทางบริษัทฯมุ่งมั่นสู่จุดหมายใหม่ที่สูงขึ้น และยังคงแน่วแน่ที่จะสนอง ตอบทุกความต้องการ

7 นโยบายเพื่อสังคม

8 นโยบายเพื่อสังคม ทำการชี้บ่งแง่มุมหรือประเด็นสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น โดยมุ่งเน้น ในหัวข้อที่สำคัญดังนี้ - มลภาวะทางอากาศ - มลภาวะทางน้ำ - การจัดการของเสีย - การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ - และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (เช่นคุณภาพของเสียงและความร้อน เป็นต้น)

9 System Analysis And Design
Name : Mr. Man Chantorn Major : Information Technology 2 ID :


ดาวน์โหลด ppt บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google