งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สั่งหนังสือได้ไว ด้วย Call Center ศูนย์หนังสือจุฬา ฯ สาขา ม. นเรศวร โทร. 0 5526 0163.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สั่งหนังสือได้ไว ด้วย Call Center ศูนย์หนังสือจุฬา ฯ สาขา ม. นเรศวร โทร. 0 5526 0163."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สั่งหนังสือได้ไว ด้วย Call Center ศูนย์หนังสือจุฬา ฯ สาขา ม. นเรศวร โทร. 0 5526 0163

2 หน้าที่หลักของหน่วยงาน • เป็นผู้ส่งต่อความรู้โดยเผยแพร่หนังสือ ผลงานวิชาการ สู่ภูมิภาค “ ภาคเหนือ ” • เพื่อให้ลูกค้าในพื้นที่รับผิดชอบ ได้มีโอกาส ในการอ่านเท่าเทียบ กันกับกรุงเทพ ฯ

3 ที่มาของโครงการ • อาจารย์ บุคลากร นิสิต ที่สั่งซื้อหนังสือ - ได้รับบริการส่งมอบที่ไม่แน่นอน - ล่าช้า ทั้งๆ ที่เป็นพื้นที่ตั้งของศูนย์หนังสือฯ เอง ดังนั้น จึงจำเป็นต้องพัฒนาการให้บริการ โดยให้ลูกค้าสั่งซื้อหนังสือผ่านระบบ Call Center พร้อมนำส่งมอบได้ถึงทุกที่ในมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้ใช้บริการ และสร้าง ยอดขายเพิ่มขึ้น

4 ทีมงานของเรา.....

5 ที่ตั้งของเรา อยู่ใจกลาง ม. นเรศวร

6

7 เริ่มต้นด้วยการติดป้าย ประชาสัมพันธ์ ภายในม. นเรศวร

8 ติดป้ายตามแหล่งชุมชน

9

10

11

12

13

14

15 การดำเนินงาน ลดคนและขั้นตอนการ ทำงาน One stop service

16 เปรียบเทียบการดำเนินการ ก่อน - หลัง ก่อน • ไม่มีเบอร์ โทรศัพท์ที่ แน่นอน • ผู้รับเรื่องหลาย คน • รอธุรการจัดส่ง ว่างจากงานหลัก • ลูกค้ารอ 2 – 3 วัน หลัง • จัดตั้งเบอร์ที่แน่นอน 055 260163 • มี center รับเรื่อง • ให้พนักงานที่ว่างไป จัดส่ง • ลูกค้าได้รับสินค้า ภายใน 1 ชั่วโมง

17 พนักงานรับเรื่องดำเนินการ จัดหาและทำเอกสารทันที

18 ธุรการตรวจความถูกต้องของ สินค้าก่อนส่ง

19 ไม่ต้องรอเวลา เรามีพนักงาน พร้อมส่งทันที

20 สินค้าถึงมือลูกค้าถูกต้อง ในเวลา ไม่เกิน 1 ชั่วโมง

21

22 ลูกค้าพึงพอใจในบริการ

23 สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน • ตั้งเป้า ยอดขาย 50,000 บาท ตลอดโครงการ ทำได้แล้ว 687,715 บาท • ตั้งเป้าลูกค้า จำนวน 50 ราย ตลอด โครงการ ทำได้แล้ว 189 ราย

24 สั่งหนังสือได้ไว ทันใจ คุณ CALL CENTER โทร. 0 5526 0163 นึกถึงหนังสือ นึกถึงศูนย์ หนังสือจุฬา สาขา ม. นเรศวร


ดาวน์โหลด ppt สั่งหนังสือได้ไว ด้วย Call Center ศูนย์หนังสือจุฬา ฯ สาขา ม. นเรศวร โทร. 0 5526 0163.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google