งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฝ่าย พลังงาน Energy Dept. พลังงานในยุค แรกเริ่ม เป็นยุคแห่งการเริ่มต้นสั่ง สมประสบการณ์ เหมือนสมุดโน๊ตที่พึ่ง เริ่มการจดบันทึก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฝ่าย พลังงาน Energy Dept. พลังงานในยุค แรกเริ่ม เป็นยุคแห่งการเริ่มต้นสั่ง สมประสบการณ์ เหมือนสมุดโน๊ตที่พึ่ง เริ่มการจดบันทึก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ฝ่าย พลังงาน Energy Dept.

3

4 พลังงานในยุค แรกเริ่ม เป็นยุคแห่งการเริ่มต้นสั่ง สมประสบการณ์ เหมือนสมุดโน๊ตที่พึ่ง เริ่มการจดบันทึก

5 ผู้จัดการฝ่าย พลังงาน ธุรการ วิศวกรอาวุโส วิศวกร ช่างเทคนิค Old Organize

6 start EnergyExpert 9 ปี.. จากวันนั้น ถึงวันนี้ เรามุ่งมั่นสู่ความ เป็น สุดยอดสุดยอด

7 ผู้จัดการฝ่าย พลังงาน ผู้จัดการฝ่าย พลังงาน Organization Energy Today หัวหน้าแผนก เทคนิค วิศวกรรม หัวหน้าแผนก เทคนิค วิศวกรรม ผู้เชี่ยวชาญ พลังงาน / วิศวกรอาวุโส ผู้เชี่ยวชาญ พลังงาน / วิศวกรอาวุโส วิศวกร นายช่างเทคนิค อาวุโส ช่างเทคนิค อาวุโส วิศวกร นายช่างเทคนิค อาวุโส ช่างเทคนิค อาวุโส ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย พลังงาน ผู้เชี่ยวชาญ พลังงาน / วิศวกรอาวุโส ผู้เชี่ยวชาญ พลังงาน / วิศวกรอาวุโส หัวหน้าแผนก พลังงาน ทดแทน หัวหน้าแผนก พลังงาน ทดแทน รองผู้จัดการฝ่าย พลังงาน เลขานุการ เลขานุการ หัวหน้า แผนก งานธุรการ หัวหน้า แผนก งานธุรการ พนักงาน ธุรการ พนักงาน ธุรการ

8 ทีมงานปัจจุบัน Today

9 เป้าหมายของเรา... สู่ ความเป็นหนึ่งNow เป็นหนึ่ง ในกลุ่มที่ ปรึกษา ระดับแนว หน้าของ กระทรวง พลังงาน เป็นผู้เชี่ยวชาญ ด้านการวางระบบ มาตรฐานการจัด การพลังงาน เป็นผู้ชำนาญการ ด้านปรับปรุง กระบวนการผลิต เป้าหมาย 5 ปี เป็นผู้เชี่ยวชาญ ด้านพลังงาน ทดแทน เป้าหมาย 10 ปี ก้าวสู่ความเป็น เลิศ ด้านพลังงาน ทดแทน เพิ่มแผนก แตก บริษัท เพื่อการ ให้บริการงาน พลังงานที่ ครอบคลุมใน ทุกด้านการ บริการ ก้าวสู่ความเป็น สากล

10 Our job

11 พลังงานทดแทน พลังงานแห่งอนาคต แสงอาทิตย์ พลังงานลม ชีวมวล ขยะ ก๊าซชีวภาพ เอททานอล ไบโอดีเซล พลังงานทดแทน มี อะไรบ้าง ???

12 2008 เงินมหาศาล.. เย้ายวน ใจ...

13 2008 เงินมหาศาล.. เย้ายวนใจ

14 การพัฒนาทีมสู่ความสำเร็จ (Team Development) A การวางแผน ทีมงาน B การจัดโครงสร้างของ ทีมงาน D การควบคุมและติดตาม ผล C เลือกบุคลากรตรงกับ งาน C การ ประเมินผล

15 ศูนย์รวม ข้อมูลวิชาการด้านพลังงานเพื่อ Support งานของแผนกอื่นๆ ENERGYDEPT A E C D B ENGINEERING DEPT. MANAGEMENT PROJECT MANAGEMENT DEPT. LOGISTIC DEPT. ACCOUNT DEPT.

16


ดาวน์โหลด ppt ฝ่าย พลังงาน Energy Dept. พลังงานในยุค แรกเริ่ม เป็นยุคแห่งการเริ่มต้นสั่ง สมประสบการณ์ เหมือนสมุดโน๊ตที่พึ่ง เริ่มการจดบันทึก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google