งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฝ่ายพลังงาน Energy Dept..

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฝ่ายพลังงาน Energy Dept.."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฝ่ายพลังงาน Energy Dept.

2 ฝ่ายพลังงานถือกำเนิด
ในปี 2542

3 พลังงานในยุคแรกเริ่ม
เหมือนสมุดโน๊ตที่พึ่งเริ่มการจดบันทึก พลังงานในยุคแรกเริ่ม เป็นยุคแห่งการเริ่มต้นสั่งสมประสบการณ์

4 ผู้จัดการฝ่ายพลังงาน
ธุรการ วิศวกรอาวุโส วิศวกร ช่างเทคนิค Old Organize

5 เรามุ่งมั่นสู่ความเป็น
9 ปี..จากวันนั้นถึงวันนี้ เรามุ่งมั่นสู่ความเป็น สุดยอด start Energy Expert

6 Today Energy Organization ผู้จัดการฝ่ายพลังงาน วิศวกร
นายช่างเทคนิคอาวุโส ช่างเทคนิคอาวุโส ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพลังงาน ผู้เชี่ยวชาญพลังงาน / วิศวกรอาวุโส หัวหน้าแผนก พลังงานทดแทน รองผู้จัดการฝ่ายพลังงาน เลขานุการ หัวหน้าแผนก งานธุรการ พนักงานธุรการ หัวหน้าแผนก เทคนิควิศวกรรม ผู้เชี่ยวชาญพลังงาน / วิศวกรอาวุโส วิศวกร

7 ทีมงานปัจจุบัน Today

8 เป้าหมายของเรา...สู่ความเป็นหนึ่ง
เป้าหมาย 10 ปี ก้าวสู่ความเป็นเลิศ ด้านพลังงานทดแทน เพิ่มแผนก แตกบริษัท เพื่อการให้บริการงาน พลังงานที่ครอบคลุมใน ทุกด้านการบริการ ก้าวสู่ความเป็นสากล เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการวางระบบมาตรฐานการจัดการพลังงาน เป็นผู้ชำนาญการด้านปรับปรุงกระบวนการผลิต เป้าหมาย 5 ปี เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานทดแทน Now เป็นหนึ่งในกลุ่มที่ปรึกษาระดับแนวหน้าของกระทรวงพลังงาน

9 Our job

10 พลังงานทดแทน มีอะไรบ้าง ???
พลังงานแห่งอนาคต แสงอาทิตย์ พลังงานลม ชีวมวล ขยะ ก๊าซชีวภาพ เอททานอล ไบโอดีเซล

11 เงินมหาศาล..เย้ายวนใจ... 2008

12 เงินมหาศาล..เย้ายวนใจ 2008

13 การพัฒนาทีมสู่ความสำเร็จ (Team Development)
การวางแผนทีมงาน B การจัดโครงสร้างของทีมงาน  C เลือกบุคลากรตรงกับงาน  D การควบคุมและติดตามผล  C การประเมินผล

14 ศูนย์รวม ข้อมูลวิชาการด้านพลังงานเพื่อ Support งานของแผนกอื่นๆ
ENERGY DEPT A E C D B ENGINEERING DEPT. MANAGEMENT PROJECT LOGISTIC ACCOUNT DEPT.

15 Thank You !


ดาวน์โหลด ppt ฝ่ายพลังงาน Energy Dept..

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google