งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

‘ คน ’ และ ‘ คน ’ มี ดีไซน์ องค์กรแห่ง ดีไซน์ ลูกค้า พนักงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "‘ คน ’ และ ‘ คน ’ มี ดีไซน์ องค์กรแห่ง ดีไซน์ ลูกค้า พนักงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ‘ คน ’ และ ‘ คน ’ มี ดีไซน์

3 องค์กรแห่ง ดีไซน์ ลูกค้า พนักงาน

4 คนกลุ่มแรก: ลูกค้า • กลุ่มคนภายนอกที่ธุรกิจให้ความสำคัญ มากที่สุด • ผู้สะท้อนความต้องการ • เปิดโอกาสให้ลูกค้าส่ง “ สัญญาณ ” เพื่อ สื่อความต้องการ • ใส่ใจในสิ่งที่ลูกค้าปรารถนามากที่สุด • อย่ายึดติดกับการเอาบริษัทเป็นศูนย์กลาง เพียงเพื่อทำกำไร หรือเพียงต้องการ นำเสนอนวัตกรรมที่คิดค้นได้

5

6

7 คนกลุ่มแรก: ลูกค้า • สินค้าที่ตอบสนองต้องไม่ฝืนความเคยชิน อย่าให้ลูกค้าต้องออกแรง • ให้ความสำคัญกับสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ลูกค้าคาด ไม่ถึง

8

9 คนกลุ่มที่สอง: พนักงาน • ผู้แปลงวิถีที่ปรารถนาของลูกค้าให้เป็น ความพึงพอใจ • ต้องเป็นทั้งนักธุรกิจและนักดีไซน์ • สร้างคนกลุ่มนี้ให้มีดีไซน์ทั้งวิธีคิดและ การทำงาน • ไวต่อ “ สัญญาณ ” ที่ลูกค้าส่งผ่านมา และ “ ถอดรหัส ” ความต้องการได้อย่าง ถูกต้อง

10

11

12 คนกลุ่มที่สอง: พนักงาน • เอาใจใส่ในสิ่งที่ลูกค้าต้องการ ใคร่ครวญคิดหาทาง ออกให้ลูกค้าเสมอ • สนับสนุนโดยผู้บริหารระดับสูง ส่งเสริมให้พนักงานทั่วทั้งองค์กรเป็นคนมีดีไซน์

13

14


ดาวน์โหลด ppt ‘ คน ’ และ ‘ คน ’ มี ดีไซน์ องค์กรแห่ง ดีไซน์ ลูกค้า พนักงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google