งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลักษณะทั่วไปของงานตัดและขึ้นรูปโลหะ. โลหะ โลหะจำพวก เหล็ก โลหะนอกจำพวก เหล็ก เหล็กดิบ เหล็กหล่อ เหล็กกล้า โลหะเบา อะลูมิเ นียม อะลูมิเ นียม แมกนีเ ซียม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลักษณะทั่วไปของงานตัดและขึ้นรูปโลหะ. โลหะ โลหะจำพวก เหล็ก โลหะนอกจำพวก เหล็ก เหล็กดิบ เหล็กหล่อ เหล็กกล้า โลหะเบา อะลูมิเ นียม อะลูมิเ นียม แมกนีเ ซียม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ลักษณะทั่วไปของงานตัดและขึ้นรูปโลหะ

2 โลหะ โลหะจำพวก เหล็ก โลหะนอกจำพวก เหล็ก เหล็กดิบ เหล็กหล่อ เหล็กกล้า โลหะเบา อะลูมิเ นียม อะลูมิเ นียม แมกนีเ ซียม โลหะหนัก ทองแ ดง เงิน โลหะผสม เบริลเ ลียม ตะกั่ว ดีบุก อื่นๆ ทองเหลื อง ทองเหลื อง บรอน ซ์ โลหะซิน เตอรโลหะซิน เตอร์ อื่นๆ

3 ผ่านกรรมวิธีรีดร้อน ผ่านกรรมวิธีรีดเย็น

4

5 Bloom เป็นการขึ้นรูปครั้ง แรกจาก ingot (cross sectional area > 230 cm 2 ). Billet ผ่านกรรมวิธีรีดร้อนลด ขนาด (cross sectional area > 40 mm 2 ). Slab ผ่านกรรมวิธีรีดร้อนลด ขนาด ingot (cross sectional area > 100 cm 2 and with a width ≥ 2 x thickness).

6 Plate thickness > 6 mm. Sheet thickness < 6 mm and width > 600 mm. Strip thickness < 6 mm and width < 600 mm.

7 Shearing งานตัด ใบตัด ชิ้นงาน Cuttin g

8 Bevel Shearing การตัดเฉือนบาก มุม Cuttin g

9 Blanking ชิ้นงา น เศษ การตัดแผ่นเปล่า Cuttin g

10 Piercing ชิ้นงา น เศษ การตัดเจาะรู Cuttin g

11 Trimming Cuttin g

12 Trimming การตัดขลิบขอบ ตัวอย่างชิ้นงาน Cuttin g

13 Notchin g Cuttin g

14 Notchin g ตัวอย่างชิ้นงาน ก่อน หลัง การตัดบาก Cuttin g

15 Slittin g การตัด แยก ก่อน หลัง Cuttin g

16 Partin g การตัด แบ่งส่วน ก่อน หลัง Cuttin g

17 Perforati ng การเจาะรูเป็นแถว ก่อน หลัง Cuttin g

18 Shavin g การตัดครีบ ก่อน หลัง ชิ้นงาน Cuttin g

19 Bendin g V- Bendi ng U- Bendi ng งานพับ, งอ L Z- Bendin g ตัวอย่างชิ้นงาน Bendi ng

20 Forming งานปั๊มเข้ารูป ก่อน หลัง ชิ้นงาน Formi ng

21 Flangin g โค้งออก เว้าเข้า การพับขอบปีก ตัวอย่างชิ้นงาน Formi ng

22 Burring การทำครีบ ตัวอย่างชิ้นงาน ก่อ น ห ลัง Formi ng

23 Curling การม้วนขอบ ตัวอย่างชิ้นงาน ก่อ น หลั ง Formi ng

24 Seami ng การพับตะเข็บ ตัวอย่างชิ้นงาน Formi ng

25 Beadin g การขึ้นรูปสันนูน ตัวอย่างชิ้นงาน ก่อ น หลั ง Formi ng

26 Embossin g การทำรอยนูน ตัวอย่างชิ้นงาน ก่อ น หลั ง Formi ng

27 Necking การทำคอคอด ตัวอย่างชิ้นงาน ก่อ น หลั ง Formi ng

28 การลากขึ้น รูป ตัวอย่างชิ้นงาน ก่อ น หลั ง ขบวนการ ขึ้นรูป Drawin g

29 Redraw ing การลากขึ้นรูปใหม่ ตัวอย่างชิ้นงาน ขั้นตอน 123456 Drawin g

30 Reverse Redrawing การลากขึ้นรูปใหม่กลับทาง ตัวอย่างชิ้นงาน Drawin g

31 Ironi ng งานขึ้นรูป (Drawing) การรีด ก่อ น หลั ง Drawin g

32 Forward Extrusion การรีดไหลไปข้างหน้า ก่อ น หลั ง Punc h Di e Workp iece Extrus ion

33 Backward Extrusion การรีดไหลกลับหลัง Punc h Di e Workp iece ก่อ น หลั ง Extrus ion

34 Combined impact- extrusion Punc h Di e Workp iece ก่อ น หลั ง ขึ้น ลง Extrus ion

35 Upsetti ng การตีย่น Punc h Di e Workp iece ก่อ น หลั ง ตัวอย่างชิ้นงาน Extrus ion

36 Headin g การปั๊มหัว Workp iece ก่อ น หลั ง ตัวอย่างชิ้นงาน Extrus ion

37 Coini ng การปั๊ม เหรียญ ก่อ น หลั ง

38 Bulgin g การอัดให้โป่งพอง Punc h Di e Workp iece ก่อ น หลั ง Other

39 Stretch Draw Forming การดึงยึดขึ้นรูป Workp iece หลั ง ก่อ น Other

40 Hydro Forming ไฮโดรฟอร์มิ่ง Punc h Hydrauli c Workp iece ก่อ น หลั ง Rubb er Other


ดาวน์โหลด ppt ลักษณะทั่วไปของงานตัดและขึ้นรูปโลหะ. โลหะ โลหะจำพวก เหล็ก โลหะนอกจำพวก เหล็ก เหล็กดิบ เหล็กหล่อ เหล็กกล้า โลหะเบา อะลูมิเ นียม อะลูมิเ นียม แมกนีเ ซียม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google