งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลช่าง เจ้าของกิจการโรงตี เหล็ก และหัวหน้าช่าง  นายรณชิต ธีระคุปตานนท์ เดิมชื่อ นายโป๊ว แซ่จั่น เกิดวันที่ - - ๒๔๙๔ อายุ ๕๔ ปี ที่อยู่เลขที่ ๔๒ /

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลช่าง เจ้าของกิจการโรงตี เหล็ก และหัวหน้าช่าง  นายรณชิต ธีระคุปตานนท์ เดิมชื่อ นายโป๊ว แซ่จั่น เกิดวันที่ - - ๒๔๙๔ อายุ ๕๔ ปี ที่อยู่เลขที่ ๔๒ /"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ข้อมูลช่าง เจ้าของกิจการโรงตี เหล็ก และหัวหน้าช่าง  นายรณชิต ธีระคุปตานนท์ เดิมชื่อ นายโป๊ว แซ่จั่น เกิดวันที่ - - ๒๔๙๔ อายุ ๕๔ ปี ที่อยู่เลขที่ ๔๒ / ๑๓ ซอยรัก กงษี ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ๘๓๐๐๐

3 นายต้อย แซ่ตั้ง เกิดวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ. ศ. ๒๔๙๘ อายุ ๕๑ ปี ที่อยู่เลขที่ ๑๒ / ๑ ซอยสุทัศน์ ถนนเทพกระษัตรี ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ๘๓๐๐๐ ผู้ช่วยตีคนที่สอง และ ผู้ทำหน้าที่ชักสูบ

4 ผู้ตกแต่งและลับคมเหล็กที่ตี เสร็จเรียบร้อย  นายณรงค์สิทธิ์ ธี ระคุปตานนท์ เกิด วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ. ศ. ๒๔๘๗ อายุ ๖๑ ปี ที่อยู่เลขที่ ๙๐ / ๗ ถนนเทพกระษัตรี ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ๘๓๐๐๐

5 ลักษณะพิเศษ เป็นการตีเหล็กที่เป็นกิจการของ ครอบครัว ซึ่งใช้แรงงานคน ทั้งหมดโดยใช้ผู้ตี ๓ คน คือ ผู้ทำหน้าที่ตี เหล็ก หน้าที่ชักสูบ และผู้ที่ ทำหน้าที่ตกแต่งหลังจากตีเสร็จเรียบร้อย แล้ว นอกจากนั้นการตีใน ขณะที่เหล็กร้อนต้องใช้ผู้ตี ๒ คน ตำนานของผลงาน การตีเหล็กที่โรงตีเหล็กแห่งนี้เป็นโรง ตีเหล็กแห่งแรกของ อำเภอเมืองภูเก็ต ที่มีการสืบทอดกิจการ จากบรรพบุรุษ ซึ่งมาจาก เมืองจีน

6 ถ่า น แผ่น เหล็ก เหล็กก ล้า ถังน้ำ ดิน เหนียว

7 คีมจับ ขวาน คีมจับ แผ่นเหล็ก คีมจับ เหล็ก กลม ค้อ น เหล็ก แหลม

8 ตะไบแบนตะไบกลม ตะไบสมัย โบราณ ไม้ฟุต

9 เตาตี เหล็ก เครื่อง ชักสูบ เตี๊ยมตี เหล็ก ท่อนไม้ รองเตี๊ยม

10 ที่ตัก ถ่าน เหล็กเขี่ย ไฟ ที่จับอุปกรณ์ ตกแต่ง ตะบวยตัก น้ำ

11 แท่นตี เหล็ก บุ๊งกี๋ เครื่อง ตัดเหล็ก ม้านั่ง

12 ขั้นเตรียมการ • ใช้ตะแกรงตักถ่าน ใส่ในเตาไฟ • จุดไฟในเตาโดยวิธี ดึงเครื่องชักสูบให้ เกิดประกายไฟลุก ไหม้ถ่านในเตา • นำแผ่นเหล็กมาตัด ด้วยเครื่องตัดเหล็ก ให้ได้ขนาด

13 ขั้นตอนการผลิต  ใช้คีมคีบแผ่นเหล็กใส่ เตาไฟ เผาให้ร้อน ประมาณ ๕ นาที จน เหล็กเป็นสีแดง  นำเหล็กมาพับแล้วตีด้วย ค้อนในขณะที่เหล็กร้อน โดยใช้ผู้ตีเพียงคนเดียว จนกระทั่งส่วนปลายโค้ง เข้าหากัน  นำแผ่นเหล็กกล้ามาใส่ ตรงกลางระหว่างแผ่น เหล็กทั้งสองชิ้น แล้วตี โดยใช้ผู้ตี ๒ คน  นำไปการเผาไฟแล้วจึง มานำกลับมาตีใหม่ ทำ อย่างนี้สลับกันไป จนกระทั่งเหล็กทั้ง ๓ ชิ้น กลายเป็นชิ้นเดียวกัน ซึ่งการตีเหล็กนั้นผู้ตี ๒ คน จะต้องตีสลับกันไป เรื่อยๆ ในขณะที่เหล็กยัง ร้อน ซึ่งจะต้องรู้จังหวะ ซึ่งกันและกันด้วย

14  นำเหล็กที่ตีจน ได้ขนาดที่ ต้องการแล้ว จึง นำมาตัดโดยการ ใช้คีมจับเหล็ก อีกชิ้นหนึ่งตั้งไว้ บนส่วนปลาย เหล็กแดง แล้ว จึงใช้ค้อนทุบให้ ส่วนปลายของ เหล็กแดงขาด ออกจากกัน  นำมาเหล็กแดง มาตีแต่เฉพาะ ส่วนปลายให้มี ลักษณะบาง

15  นำเหล็กแหลมมา ใส่ในส่วนปลาย แล้วตีให้มี ลักษณะกลม โดย เว้นช่องไว้สำหรับ ใส่ด้ามหลังจากตี เสร็จแล้ว  นำเหล็กแดงไป ชุบน้ำธรรมดา เพื่อให้ส่วนปลาย แข็ง โดยการ สังเกตสีของ เหล็กหลังจากชุบ น้ำแล้ว หากชุบ ไม่ดีจะทำให้ เหล็กเปราะและ หักได้ง่าย

16  นำมาตั้งบนที่จับ แล้วใช้ตะไบถูบน เหล็กเพื่อตกแต่ง และลับให้เกิด ความคม  นำมาทุบด้วยค้อน  ใช้ดินเหนียวผสม น้ำแล้วนำไปรดบน ถ่านแดง เพื่อให้ ไฟมอดลง ถือเป็น การประหยัด พลังงานในขณะที่ พักการตีเหล็ก

17 ขั้นหลังการผลิต  นำไปใส่ด้ามไม้เพื่อจะใช้งานต่อไป ซึ่ง ผู้ว่าจ้างจะสั่งทำแต่เฉพาะตัวขวาน ส่วน ด้ามผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้ใส่ด้ามเอง แต่หาก เป็นผู้ที่สนิทสนมกันก็จะบริการใส่ด้ามให้ ด้วย

18 รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ผลิต มีดพร้า ชแล ง ขวาน

19


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลช่าง เจ้าของกิจการโรงตี เหล็ก และหัวหน้าช่าง  นายรณชิต ธีระคุปตานนท์ เดิมชื่อ นายโป๊ว แซ่จั่น เกิดวันที่ - - ๒๔๙๔ อายุ ๕๔ ปี ที่อยู่เลขที่ ๔๒ /

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google