งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จุด เส้น และระนาบ จุดเจาะระหว่างเส้นกับระนาบการมองเห็นระหว่างเส้นกับระนาบการตัดกันระหว่างระนาบกับระนาบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จุด เส้น และระนาบ จุดเจาะระหว่างเส้นกับระนาบการมองเห็นระหว่างเส้นกับระนาบการตัดกันระหว่างระนาบกับระนาบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จุด เส้น และระนาบ จุดเจาะระหว่างเส้นกับระนาบการมองเห็นระหว่างเส้นกับระนาบการตัดกันระหว่างระนาบกับระนาบ

2 จุดเจาะของเส้นกับระนาบ เมื่อลากเส้นตรงผ่านทะลุระนาบจะเกิดจุดเจาะ (piercing point) ของเส้นกับระนาบ วิธีการหา จุดเจาะมีหลายวิธี เมื่อลากเส้นตรงผ่านทะลุระนาบจะเกิดจุดเจาะ (piercing point) ของเส้นกับระนาบ วิธีการหา จุดเจาะมีหลายวิธี วิธีวิวช่วย วิธีวิวช่วย วิธีระนาบตัดตั้งฉากกับระนาบอ้างอิง วิธีระนาบตัดตั้งฉากกับระนาบอ้างอิง

3 จุดเจาะของเส้นกับระนาบ วิธีวิวช่วย วิธีวิวช่วย มองระนาบให้เป็นขอบวิว มองมองเส้นให้เป็นวิวจุด

4 จุดเจาะของเส้นกับระนาบ วิธีระนาบตัดตั้งฉากกับ ระนาบอ้างอิง วิธีระนาบตัดตั้งฉากกับ ระนาบอ้างอิง วิธีนี้ไม่ต้องใช้วิวช่วยแต่ ใช้ระนาบตัด (cutting plane) ที่เขียนขึ้นมาโดย บรรจุเส้นตรงนั้นและตั้ง ฉากกับระนาบอ้างอิง

5 จุดเจาะของเส้นกับระนาบ วิธีระนาบตัดตั้งฉากกับระนาบอ้างอิง วิธีระนาบตัดตั้งฉากกับระนาบอ้างอิง

6 การมองเห็นเส้นกับระนาบ ในการพิจารณาว่าเส้นใดอยู่ด้านหน้าหรืออยู่ ด้านหลัง หรือ เส้นใดอยู่ด้านบนหรือด้านล่าง ให้ใช้วิวข้างเคียงในการพิจารณา ในการพิจารณาว่าเส้นใดอยู่ด้านหน้าหรืออยู่ ด้านหลัง หรือ เส้นใดอยู่ด้านบนหรือด้านล่าง ให้ใช้วิวข้างเคียงในการพิจารณา

7 การหารอยตัดระหว่างสองระนาบ ถ้าระนาบสองระนาบใดๆ ตัดกันจะเกิดเส้นรอย ตัด (line of intersection เขียนย่อว่า L.I.) วิธีการหาเส้นรอยตัดมีดังนี้ ถ้าระนาบสองระนาบใดๆ ตัดกันจะเกิดเส้นรอย ตัด (line of intersection เขียนย่อว่า L.I.) วิธีการหาเส้นรอยตัดมีดังนี้ วิธีวิวช่วย วิธีวิวช่วย วิธีระนาบตัด วิธีระนาบตัด วิธีระนาบตัดสุ่ม วิธีระนาบตัดสุ่ม

8 การหารอยตัดระหว่างสองระนาบ วิธีวิวช่วย วิธีวิวช่วย

9 การหารอยตัดระหว่างสองระนาบ วิธีระนาบตัด วิธีระนาบตัด


ดาวน์โหลด ppt จุด เส้น และระนาบ จุดเจาะระหว่างเส้นกับระนาบการมองเห็นระหว่างเส้นกับระนาบการตัดกันระหว่างระนาบกับระนาบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google