งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 บทที่ 7 สมบัติของสสาร. 2 ตัวอย่าง ความยาวด้านของลูกบาศก์อลูมิเนียม มีค่าเท่าใด เมื่อน้ำหนักอลูมิเนียมมีค่าเท่ากับ น้ำหนักของทอง กำหนดความหนาแน่น อลูมิเนียม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 บทที่ 7 สมบัติของสสาร. 2 ตัวอย่าง ความยาวด้านของลูกบาศก์อลูมิเนียม มีค่าเท่าใด เมื่อน้ำหนักอลูมิเนียมมีค่าเท่ากับ น้ำหนักของทอง กำหนดความหนาแน่น อลูมิเนียม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 บทที่ 7 สมบัติของสสาร

2 2 ตัวอย่าง ความยาวด้านของลูกบาศก์อลูมิเนียม มีค่าเท่าใด เมื่อน้ำหนักอลูมิเนียมมีค่าเท่ากับ น้ำหนักของทอง กำหนดความหนาแน่น อลูมิเนียม = 2.7x10 3, ความหนาแน่นทอง = 19.3x10 3 kg/m 3

3 3 ตัวอย่าง ลวดโลหะเส้นหนึ่งยาว 75 cm มีเส้น ผ่านศูนย์กลาง 0.13 cm ยืดออก 0.035 cm เมื่อมี น้ำหนัก 8.0 kg ห้อยที่ปลายข้างหนึ่ง จงหา Y

4 4 ตัวอย่าง ท่อนเหล็กกล้ารูปทรงกระบอกตันท่อน หนึ่งยาว 4 เมตร มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 cm จงหาความยาวที่หดสั้นลงเมื่อมันต้องรับน้ำหนัก บรรทุกของมวล 80,000 kg กำหนด Y=1.9x10 11 Pa

5 5 ตัวอย่าง มอดูลัสเชิงปริมาตรของน้ำมีค่า 2.1 Gpa จงคำนวณว่าน้ำ 100 mL จะหดตัวเป็นปริมาตร เท่าไร เมื่อมีความดัน 1.5 Mpa กระทำโดยรอบ

6 6 ตัวอย่าง ความดันในห้องจุดระเบิดเป็น 345 Mpa เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงปริมาตรของทองแดง เนื่องจากความดันนี้เป็นเท่าไร กำหนดค่ามอดูลัส เชิงปริมาตรของทองแดงเป็น 138 GPa

7 7 ตัวอย่าง แรง 2 แรงขนานกัน แต่มีทิศทางตรง กันข้าม แต่ละแรงมีขนาด 4000 N ถูกป้อนใน แนวสัมผัสกับผิวบนและผิวล่างของแท่งโลหะ ลูกบาศก์ที่มีแต่ละด้านยาว 25 cm จงหามุมเฉือน และการกระจัดของผิวบนเทียบกับผิวล่าง กำหนดมอดูลัสแบบเฉือน = 80 GPa

8 8 การกระจัดบนผิวเป็น เมื่อ L เป็นความ ยาวแต่ละด้านของรูปลูกบาศก์

9 9 ถ้าทอร์ค 100 lb-ft ถูกป้อนที่ปลายข้างหนึ่งของ เพลาเหล็กกล้ารูปทรงกระบอกยาว 10 ft และมี เส้นผ่านศูนย์กลางยาว 2 นิ้ว เพลานี้จะบิดไปกี่ องศา กำหนด S= 12x10 6 lb/in 2 ตัวอย่าง

10 10 l R โจทย์กำหนด S = 12x10 6 lb/in 2, R = 1 in, = 100 lb-ft = 1200 lb-in l = 10 ft = 120 in

11 11 ตัวอย่าง ค่าของความลาดของอุณหภูมิ ซึ่งอยู่ใน ท่ออลูมิเนียมหนึ่งเพื่อที่จะส่งผ่าน 8 cal/s ต่อ ซม. 2 ของพื้นที่หน้าตัดลงของพื้นที่นี้เป็นเท่าไร กำหนด k ของอลูมิเนียมเป็น 0.5 cal/s-cm- 0 C

12 12 ตัวอย่าง ประตูของตู้เย็นหนึ่งมีความสูงเป็น 150 ซม. กว้าง 80 ซม. และหนา 60 ซม. ถ้าค่า ส. ป. ส. ของการนำเป็น 0.0005 cal/s-cm- 0 C และ พื้นผิวภายในและภายนอกอยู่ที่ 0 และ 30 0 C ตามลำดับ ค่าความร้อนที่สูญเสียไปต่อนาทีทาง ประตูจะเป็นเท่าใดในหน่วย cal

13 13

14 14 ตัวอย่าง หน้าต่างซึ่งทำจากแก้วบานหนึ่งมีขนาด 5 ftx3ftx0.25in มีพื้นผิวภายในที่อุณหภูมิเป็น 60 0 F และพื้นผิวภายนอกที่ 32 0 F ค่านำความร้อน ของแก้วเป็น 4.35 Btu-in/ft 2 -h- 0 F ค่าของความ ร้อนเป็น Btu ต่อชั่วโมง ซึ่งสูญเสียไปโดยการนำ ไปยังหน้าต่างนี้จะเป็นเท่าใด

15 15

16 16 คำถามท้ายบท 1. แท่งเหล็กสี่เหลี่ยมอันหนึ่ง มีพื้นที่ตัดขวาง 20x40 mm และยาว 2.8 m ถูกดึงด้วยแรง ขนาด 70 kN วัดความยาวของแท่งเหล็กที่ยืดออกได้ 1.2 mm. จงหาความเค้นและ ความเครียดของแท่งเหล็กนี้ ตอบ ความเค้น = 87.5 Mpa ความเครียด = 429x10 -6 2. ของเหลวชนิดหนึ่งถูกอัดในทรง กระบอกที่เดิมมีปริมาตร 1 ลิตร ที่ความดัน 1MN/m 2 จนเหลือปริมาตรเป็น 995 cm 3 ที่ความดัน 2MN/m 2 จงหาค่าความยืดหยุ่นของของไหลนี้ ตอบ 200 MN/m 2 3. ถ้าค่าความยืดหยุ่นของของไหลมีค่า 20.7 MN/m 2 จงหาค่าความดัน ที่ทำให้น้ำลด ปริมาตรลง 0.5% ตอบ 103.5x10 3 N/m 2


ดาวน์โหลด ppt 1 บทที่ 7 สมบัติของสสาร. 2 ตัวอย่าง ความยาวด้านของลูกบาศก์อลูมิเนียม มีค่าเท่าใด เมื่อน้ำหนักอลูมิเนียมมีค่าเท่ากับ น้ำหนักของทอง กำหนดความหนาแน่น อลูมิเนียม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google