งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียน ภาพวาดเส้น. ศ 41201 การเขียน ภาพวาดเส้น โดย นายสมพงษ์ ถาวร โชติวงศ์ สาระการเรียรู้ศิลปะ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียน ภาพวาดเส้น. ศ 41201 การเขียน ภาพวาดเส้น โดย นายสมพงษ์ ถาวร โชติวงศ์ สาระการเรียรู้ศิลปะ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียน ภาพวาดเส้น

2 ศ 41201 การเขียน ภาพวาดเส้น โดย นายสมพงษ์ ถาวร โชติวงศ์ สาระการเรียรู้ศิลปะ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

3 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง มีความเข้าใจความหมาย ของการวาดเส้นเขียนภาพ และมีทักษะปฏิบัติทัศน ธาตุเรื่องเส้นที่ใช้ในการ เขียนภาพ

4 การเขียนเส้น พื้นฐาน โดยใช้ดินสอ EE

5 การจับดินสอในการ เขียนภาพ 1. จับดินสอแบบทั่วไป เหมือนเขียนหนังสือ

6 2. การจับดินสอแบบ หงายมือ

7 3. การจับดินสอแบบ คว่ำมือ

8 การขีดเส้นแนวตั้ง ลากเส้นโดยดึงลงมาทั้งมือ จากบน ลงล่างและเล่นน้ำหนักของเส้น เช่น บนหนักล่างเบา บนเบาล่างหนัก โดยยึดขอบแนวกระดาษด้านข้าง

9 ลากจากซ้ายไปขวาโดยให้ขนาน แนวขอบกระดาษด้านบนและ ด้านล่าง เล่นน้ำหนักของเส้น หนักเบา การขีดเส้นแนว นอน

10 การขีดเส้นแนว เฉียง ลากจากซ้ายล่างขึ้นบนขวา และ เล่นน้ำหนักของเส้นขีดให้เส้นมีความยาวต่างๆเป็นกลุ่ม

11 ลากเส้นจากบนซ้ายลงล่างขวา และเล่นน้ำหนักของเส้น ขีดให้เส้น มีความยาวต่างๆเป็นกลุ่ม การขีดเส้นแนว เฉียง

12 การขีดเส้นโค้ง บน ลากเส้นโค้งบนจากจาก ซ้ายมาขวา

13 การขีดเส้นโค้ง ล่าง ลากเส้นโค้งล่างจาก ซ้ายมาขวา

14 การขีดเส้น วงกลม ลากเส้นโค้งจากล่างซ้ายขึ้นบน ขวาวนเป็นวงกลม

15 การขีดเส้นไขว้เป็น เลขแปดต่อเนื่อง ลากเส้นโค้งบนซ้ายมาล่างขวาไขว้ขึ้น บนขวาวนมาซ้ายลงล่างขวา โดยทำ ต่อเนื่องไปเรื่อยๆ

16 การลากเส้นเป็น พื้นฐานการเขียน รูปควรฝึกบ่อยๆ และทำให้มือมี ความคล่องตัว

17

18

19

20


ดาวน์โหลด ppt การเขียน ภาพวาดเส้น. ศ 41201 การเขียน ภาพวาดเส้น โดย นายสมพงษ์ ถาวร โชติวงศ์ สาระการเรียรู้ศิลปะ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google