งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 Self Study Tool Parts Dept. Coolant 1. หน้าที่การทำงานของน้ำยาหล่อเย็น (1) ป้องกันการจับตัวแข็ง ในระบบหล่อเย็น (2) ป้องกันการกัดกร่อน และสนิม (3) ป้องกันการเกิดรูพรุน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 Self Study Tool Parts Dept. Coolant 1. หน้าที่การทำงานของน้ำยาหล่อเย็น (1) ป้องกันการจับตัวแข็ง ในระบบหล่อเย็น (2) ป้องกันการกัดกร่อน และสนิม (3) ป้องกันการเกิดรูพรุน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 Self Study Tool Parts Dept. Coolant 1. หน้าที่การทำงานของน้ำยาหล่อเย็น (1) ป้องกันการจับตัวแข็ง ในระบบหล่อเย็น (2) ป้องกันการกัดกร่อน และสนิม (3) ป้องกันการเกิดรูพรุน ในเรือนสูบ (4) ป้องกันการเกิดเกล็ด โลหะ ใช้วัสดุ หลากหลาย ประเภท น้ำยาหล่อเย็นคู่มือประกอบการ ศึกษาด้วยตนเอง

2 2 Self Study Tool Parts Dept. Coolant 2. คุณลักษณะของน้ำยาหล่อเย็นแท้ (Supercoolant AF-NAC) (1) ป้องกันการกัดกร่อนได้เป็นอย่างดี (1/2) สารเพิ่ม ประสิทธิภา พที่มี ประสิทธิภา พสูงช่วยใน การป้องกัน การกัด กร่อนของ ส่วนประกอ บของระบบ หล่อเย็น Supercoolant AF-NAC has excellent Corrosion Protection Performance น้ำยา หล่อเย็น เชิง พาณิชย์ ทั่วไป หม้อน้ำ ปลอด สนิมเชิง พาณิชย์ ทั่วไป น้ำประป า Supercoolant AF-NAC มีคุณสมบัติที่ดีเยี่ยม ในการป้องกันการกัดกร่อน อะลูมิเนียมหล่อ เหล็กหล่อ เหล็กกล้า ทองเหลือง อัลลอย ทองแดง น้ำยาหล่อเย็นคู่มือประกอบการ ศึกษาด้วยตนเอง

3 3 Self Study Tool Parts Dept. Coolant (1) ป้องกันการกัดกร่อนเป็นอย่างดี (2/2)  สำหรับหม้อน้ำอะลูมิเนียม เครื่องยนต์ของ Komatsu ใช้หม้อน้ำที่มีแกนเป็นอะลูมิเนียมแทนที่อัล ลอย ( ตะกั่ว ) มาตั้งแต่ปี 2007 เพื่อให้มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มากขึ้น ดังนั้นการป้องกันอะลูมิเนียมจากการกัดกร่อนจึงเป็นคุณสมบัติที่ สำคัญของน้ำยาหล่อเย็นสำหรับเครื่องยนต์ของ Komatsu Occur to corrosion on radiator core tubes ความสัมพันธ์ของ pH กับการถูกกัดกร่อนของวัสดุที่ใช้ทำแกน ช่วงที่ไม่เกิด การกัดกร่อน แกนอะลูมิเนียมถูกกัด กร่อน ! เกิดการกัดกร่อนบนแกน หม้อน้ำ การกัดกร่อนของแกนอะลูมิเนียมในหม้อน้ำ ความเป็นกรด ความเป็นด่าง เหล็ก ทองแดง ( ทองเหลือง ) อะลูมิเนียม น้ำ + สารป้องกันการ กัดกร่อน น้ำยาหล่อเย็นคู่มือประกอบการ ศึกษาด้วยตนเอง

4 4 Self Study Tool Parts Dept. Coolant (2) ป้องกันการเกิดรูพรุนในเรือนสูบ น้ำยาหล่อเย็นแท้ (Super coolant AF-NAC) มีส่วนผสม ของสารเพิ่มประสิทธิภาพพิเศษซึ่งช่วยในการป้องกันการ เกิดรูพรุนในเรือนสูบ โพลีเมอร์สร้างฟิล์มป้องกัน Reduce bubble break force by special additives, and the film protects liner surface ป้องกันการเกิดรูพรุน ฟองอากาศแตก ปลอกสูบ ฟองอากาศ บล็อค ลูกสูบ น้ำยาหล่อเย็น อัด รูพรุนแตกตัว สั่นสะเทือน ความดันลดฟองของไอ ( รูพรุน ) เกิดรูพรุน / กัดกร่อน / สึกกร่อน น้ำยาหล่อเย็นเชิงพาณิชย์ทั่วไป ลดแรงแตกตัวของฟองอากาศโดยใช้ สารเพิ่มประสิทธิภาพ และฟิล์มช่วง ปกป้องผิวของปลอกสูบ ระเบิด น้ำยาหล่อเย็นคู่มือประกอบการ ศึกษาด้วยตนเอง

5 5 Self Study Tool Parts Dept. Coolant (4) ผลกระทบที่สำคัญในการป้องกันการเกิด ( การสะสม ) ของเกล็ดโลหะ (3) น้ำยาหล่อเย็นที่มีอายุการใช้งานยาวนานและทนความร้อนสูงได้ดี น้ำยาหล่อเย็นมักจะ เสื่อมสภาพเมื่อถูกความ ร้อนและออกซิเจน น้ำยาหล่อเย็นแท้มี ส่วนผสมของสารเพิ่ม ประสิทธิภาพซึ่งทนทานต่อ ความร้อนสูง ทำให้อายุการ ใช้งานยาวนานขึ้น เมื่อผสมของสารเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อป้องกันการเกิดเกล็ดโลหะ น้ำยา หล่อเย็นแท้จะช่วยลดปัญหาเรื่องการอุดตันในทางเดินของระบบหล่อเย็น ได้เป็นอย่างมาก (5) ในกรณีที่ใช้ Supercoolant ของแท้ การ ดูแลป้องกันการกัดกร่อนจะไม่จำเป็นอีกต่อไป อายุของน้ำยาหล่อเย็นเทียบกับอุณหภูมิ ( จากการเปรียบเทียบข้อมูลภายในของ Komatsu) สารหล่อเย็นเชิง พาณิชย์ทั่วไป ต่ำลง อุณหภูมิ สูงขึ้น สั้นลง อายุของสารเติมในสารหล่อเย็น ยาวนานขึ้น น้ำยาหล่อเย็นคู่มือประกอบการ ศึกษาด้วยตนเอง น้ำยาหล่อเย็นแท้ ของ Komatsu

6 6 Self Study Tool Parts Dept. Coolant 3. ตัวอย่างของความเสียหาย (2) รูพรุนบนปลอกสูบ ตัวอย่างปัญหาร้ายแรงที่เกิดจากการใช้น้ำยาหล่อเย็นคุณภาพต่ำ (1) แกนอะลูมิเนียมของหม้อน้ำ แตกจากการกัดกร่อน (3) ( การสะสมของ ) เกล็ด โลหะอุดตันแกนหม้อน้ำและทำ ให้เครื่องยนต์ร้อนจัด น้ำยาหล่อเย็นรั่ว รูพรุน แกนอุดตัน น้ำยาหล่อเย็นคู่มือประกอบการ ศึกษาด้วยตนเอง

7 7 Self Study Tool Parts Dept. Coolant 4. จุดสำคัญในการบำรุงรักษา (1) ระยะเวลามาตรฐานในการเปลี่ยนน้ำยาหล่อเย็น : ทุก 4,000 ชั่วโมงหรือ 2 ปี (2) ) ใช้ความเข้มข้นที่เหมาะสมเป็น % ของ Super Coolant แท้ (3) ห้ามเติมน้ำในหม้อน้ำ ให้เติมน้ำยาหล่อเย็นแท้ที่เจือจางโดยน้ำที่ผ่านกระบวนการกำจัด ไอออนแล้ว อุณหภูมิของสภาพแวดล้อม % ความเข้มข้น -10 องศาเซลเซียส < ประเภทผสม ล่วงหน้า 35% -30 องศาเซลเซียส < ประเภทผสมล่วงหน้า 50% Use over 30% concentration ความสามารถในการป้องกันการกัดกร่อนของสารหล่อเย็นขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของสารนั้น ดีมาก การป้องกันการกัดกร่อน ต่ำมาก ใช้ความเข้นข้นมากกว่า 30% ความเข้มข้นเป็น % ของปริมาณ น้ำยาหล่อเย็นคู่มือประกอบการ ศึกษาด้วยตนเอง


ดาวน์โหลด ppt 1 Self Study Tool Parts Dept. Coolant 1. หน้าที่การทำงานของน้ำยาหล่อเย็น (1) ป้องกันการจับตัวแข็ง ในระบบหล่อเย็น (2) ป้องกันการกัดกร่อน และสนิม (3) ป้องกันการเกิดรูพรุน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google