งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 บทที่ 7 การทดสอบแรงอัด Compression Test 1302 423 Industrial Materials Testing Dr. Sukangkana Lee.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 บทที่ 7 การทดสอบแรงอัด Compression Test 1302 423 Industrial Materials Testing Dr. Sukangkana Lee."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 บทที่ 7 การทดสอบแรงอัด Compression Test 1302 423 Industrial Materials Testing Dr. Sukangkana Lee

2 2

3 3

4 4 ทิศทางของแรงอัดจะตรงข้ามกับการ ทดสอบโดยการดึง วัตถุประสงค์หลักของการทดสอบ  ทดสอบความต้านทานต่อแรงกดอัด ของวัสดุ 2. ศึกษาลักษณะการเสียรูป หรือแตกหัก ของชิ้นงาน

5 5 ลักษณะของการทดสอบแรงอัด  การทดสอบโดยการอัด นิยมใช้ ทดสอบวัสดุที่มีคุณสมบัติเปราะ เช่น เหล็กหล่อ หรือคอนกรีต เพราะจะ ให้ผลการทดสอบถูกต้องแน่นอนกว่า การทดสอบกับโลหะเหนียว  การทดสอบเริ่มจากเพิ่มแรงอัดอย่าง ช้าๆ และสม่ำเสมอ จนกระทั่งชิ้นงาน เสียรูป และแตก  รูปร่างของชิ้นงานจะเป็น ทรงกระบอก หรือลูกบาศก์

6 6 4. การเสียรูปอาจจะมีลักษณะพอง ออก เหมือน รูปถัง (Barrel) ซึ่ง จะไม่เกิดคอคอดเหมือนกับการ ทดสอบ โดยการดึง F F

7 7 ข้อควรระวังในการทดสอบ  ส่วนปลายชิ้นทดสอบ จะต้องตกแต่ง หรือเตรียมให้พื้นผิวราบและตั้งฉากกับ แกนชิ้นทดสอบ เพราะจะทำให้แรงอัด สามารถกระทำได้ตามแนวแกนชิ้น ทดสอบ ชิ้นงานเอียง เนื่องจากแรงอัดไม่ กระทำตามแนวแกน และมีแรงเสียดทาน

8 8  ขณะทดสอบมักจะเกิด การโก่งงอ ได้ ซึ่งเรียกว่า Buckling หรือเกิด การดัดเนื่องจาก มีความเค้นดัด (Bending stress) เนื่องจากชิ้น ทดสอบมีความสูงเกินไป เมื่อ เทียบกับพื้นที่หน้าตัด ชิ้นงานโก่งงอ เนื่องจากชิ้น ทดสอบอาจสูง เกินไป

9 9

10 10  เนื่องจากการขยายตัวออก ทางด้านข้างของชิ้นทดสอบ ส่งผลให้ เกิดความเสียดทาน บริเวณผิวสัมผัสระหว่างแท่น รองรับ (Bearing block) กับ ปลายชิ้นทดสอบ จะเป็นผลทำให้เกิดระบบความ เค้นที่ซับซ้อน ซึ่งก่อให้เกิดความ ยุ่งยากมากในการคำนวณหา ความเค้นที่ถูกต้อง

11 11  ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนสูงและ พื้นที่หน้าตัดของชิ้นทดสอบ จะต้องมีอัตราส่วนตามมาตรฐาน และเหมาะสมกับเครื่องทดสอบ ในทางปฎิบัตินิยมเลือกใช้ชิ้น ทดสอบที่มีขนาด ความสูง (h) ประมาณ สอง เท่า ของเส้นผ่านศูนย์กลาง (d) ( h  2d )

12 12 พฤติกรรมของวัสดุภายใต้แรงอัด 1. วัสดุเปราะ เช่น เหล็กหล่อ และ คอนกรีต เมื่อได้รับแรงอัดสูงเกินกว่า ความสามารถที่จะรับไว้ได้ ก็จะเกิด การแตกทันที โดยไม่เกิดการ เปลี่ยนแปลงขนาดรูปร่าง

13 13

14 14

15 15 รอยแตกของโลหะ เปราะภายใต้แรงอัด จะ มีรอยแตกทำมุม ประมาณ 45 องศา กับ แนวแรง แสดงว่า แตกหักด้วย แรงเฉือน (Shear) ทั้งนี้เพราะว่าวัสดุเปราะ มีค่า ความแข็งแรง เฉือนสูงสุดต่ำกว่า ความแข็งแรงอัดสูงสุด และความแข็งแรงดึง สูงสุด 45 °

16 16 2. โลหะเหนียว เช่นเหล็กกล้า และ อลูมิเนียม เมื่อได้รับแรงอัดสูงเกินกว่า ความแข็งแรงที่จุดคราก ก็จะเกิดการ เปลี่ยนแปลงรูปร่าง โดยมีขนาดเส้น ผ่านศูนย์กลางขยายโตขึ้น พองออก เหมือนถัง (Barrel shape) ซึ่งทำให้มี พื้นที่รองรับแรงอัดได้เพิ่มขึ้น

17 17 จากมาตรฐาน ASTME9 ได้กำหนด สัดส่วนของชิ้นงานที่เหมาะสมไว้ดังนี้ 1. Short specimen h=0.9d เหมาะสำหรับ Bearing metal 2. Medium specimen h=3d เหมาะสำหรับ การทดสอบ ทั่วไป 3. Long specimen h=8d เหมาะสำหรับ การหาค่า Modulus of elasticity d h Z X Y

18 18 Compressive strength Percent of compression 60 50 40 30 20 10 0 500 1000 1500 Zn Steel Cast iron โลหะส่วนใหญ่จะมีค่าความต้านทานแรงอัดสูงสุด (Ultimate compressive strength) มากกว่า ความต้านทานแรงดึงสูงสุด (Ultimate tensile strength) Mechanical properties

19 19 Vertical strain Horizontal strain ΔhΔh hOhO dOdO dfdf hfhf

20 20  Compression strength  Poission ratio  Young’s Modulus (Elastic limit)

21 21 วิธีการทดสอบ แท่นกดล่าง แท่นกดบน specimen r Spherical seat Spherical Bearing block Bearing block

22 22 Spherical seat Spherical Bearing block Bearing block

23 23  Spherical seat จะช่วย กระจายแรงอัดให้สม่ำเสมอทั่วทั้ว พื้นที่หน้าตัด  การอัดต้องอัดตามแนวแกน และ จากเพิ่มแรงอัดอย่างช้าๆ และ สม่ำเสมอ  สิ้นสุดการทดสอบเมื่อ วัสดุเปราะ อัดจนชิ้นทดสอบแตก วัสดุเหนียว อัดจนชิ้นทดสอบมีความ สูงเหลือเพียง หนึ่งในสาม ของความ สูงเดิม  บันทึกค่าแรงอัดสูงสุด


ดาวน์โหลด ppt 1 บทที่ 7 การทดสอบแรงอัด Compression Test 1302 423 Industrial Materials Testing Dr. Sukangkana Lee.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google