งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทุบเยื่อกระดาษ ภายหลังจากที่ได้เตรียมวัสดุในการผลิตกระดาษ ซึ่งได้แก่ เยื่อกระดาษ ( Pulp ) วัสดุช่วยเสริมเนื้อกระดาษ ( Loading material ) วัสดุช่วยเสริมคุณภาพพิเศษแก่เนื้อกระดาษ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทุบเยื่อกระดาษ ภายหลังจากที่ได้เตรียมวัสดุในการผลิตกระดาษ ซึ่งได้แก่ เยื่อกระดาษ ( Pulp ) วัสดุช่วยเสริมเนื้อกระดาษ ( Loading material ) วัสดุช่วยเสริมคุณภาพพิเศษแก่เนื้อกระดาษ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การทุบเยื่อกระดาษ ภายหลังจากที่ได้เตรียมวัสดุในการผลิตกระดาษ ซึ่งได้แก่ เยื่อกระดาษ ( Pulp ) วัสดุช่วยเสริมเนื้อกระดาษ ( Loading material ) วัสดุช่วยเสริมคุณภาพพิเศษแก่เนื้อกระดาษ ( Sizing material ) ตลอดจนสารเคมีเรียบร้อยแล้ว จะต้องนำวัสดุดังกล่าวมาทำการตี เยื่อกระดาษโดยใช้เครื่องตีเยื่อกระดาษ ( Beater ) เพื่อให้เกิดผล ต่อการผลิตกระดาษ 2 ประการ

2 1. ทำให้เส้นใยของเยื่อกระดาษ ( Pulp fiber ) ขาดเป็นฝอย ซึ่งจะมีผลทำให้
เนื้อกระดาษเรียบ 2. การตีกระดาษจะทำให้เกิดเมือกเหนียวในเยื่อกระดาษ ( Hydrated ) ซึ่งเมือกเหนียวนี้ จะมีคุณสมบัติคล้ายกาว ทำหน้าที่ยึดเกาะ เนื้อกระดาษให้มีความเหนียวทนทาน สำหรับการตีเยื่อกระดาษในสมัยโบราณ อาจใช้วิธีตีด้วยมือ โดยใช้ค้อนทุบ แต่ในการผลิตกระดาษระบบอุตสาหกรรมในปัจจุบันจะใช้เครื่องตีเยื่อกระดาษ ( Beater ) ซึ่งมีลักษณะเป็นลูกกลิ้ง ( Cylinder ) และมีฟันล้อเป็นครีบโดยรอบ ลูกกลิ้งทำหน้าที่หมุนตีเยื่อกระดาษให้ขาดเป็นฝอย

3 รูปเครื่องตีเยื่อกระดาษ ( Beater )

4 เมื่อต้องการให้เนื้อกระดาษมีความละเอียดยิ่งขึ้น
อาจผ่านเยื่อกระดาษที่ถูกตีแล้วไปยัง Jordan ซึ่งเป็นเครื่องจักร ที่มีใบมีด ฟันเยื่อกระดาษให้ละเอียดยิ่งขึ้น เยื่อกระดาษในขณะนี้ จึงจะมีชื่อเรียกว่า Stuff หรือ Furnish นำไปพักไว้ในถังเก็บ พร้อมที่จะส่งเข้าเครื่องจักรเพื่อทำการผลิตเป็นกระดาษต่อไป

5 การทำงานของเครื่องจักผลิตกระดาษแบบ Fourdrinier
ในอัตรา 1,200 ฟุต/นาที โดยเยื่อกระดาษที่ละเอียดผสมน้ำ ( Stuff ) จะไหลจาก ถังเก็บมาสู่ตะแกรง ( Wire ) ซึ่งมีลักษณะคล้ายสายพาน เยื่อกระดาษจะถูกเปลี่ยน บนผิวตระแกรง ในขณะที่ตะแกรงเคลื่อนที่น้ำจากเยื่อกระดาษจะไหลลงสู่เบื้องล่าง ซึ่งในระยะแรกเยื่อกระดาษจะมีปริมาณน้ำอยู่ประมาณ 99 % จะค่อยแห้งจนกระดาษ เป็นแผ่น ขณะเดียวกันด้านบนจะมีลูกกลิ้งกดรีดน้ำให้แห้ง และลูกกลิ้งเดียวกันนี้ จะทำหน้าที่กดให้ผิวกระดาษเรียบ ทั้งยังสามารถสร้างลักษณะลวดลายที่พิเศษ แก่ผิวกระดาษ หรือทำลายน้ำบนกระดาษอีกด้วย

6 เมื่อตะแกรงได้เคลื่อนที่จนสุดแล้ว ก็จะส่งม้วนกระดาษต่อไปยังลูกกลิ้งเพื่อรีดน้ำ
ให้เหลือน้อยลง และส่งต่อไปยังลูกกลิ้งสำหรับอบไอร้อนเพื่อทำให้กระดาษแห้งสนิท ทำการม้วนเป็นกระดาษม้วนเพื่อนำไปใช้ในการพิมพ์ต่อไป

7 การทำงานของเครื่องจักรผลิตกระดาษแบบ Cylinder machine
และกระดาษสุขภัณฑ์ โดยอาศัยลูกกลิ้งที่มีลักษณะเป็นตะแกรงหมุน เพื่อให้เยื่อกระดาษ ( Stuff ) ติดขึ้นมาเกาะบนผิวตะแกรง เมื่อลูกกลิ้งหมุน ครบรอบก็จะมีลูกกลิ้งลูกอื่นรับกระดาษไม่ผ่านกระบวนการต่าง ๆ เช่นเดียวกับ ระบบ Fourdrinier


ดาวน์โหลด ppt การทุบเยื่อกระดาษ ภายหลังจากที่ได้เตรียมวัสดุในการผลิตกระดาษ ซึ่งได้แก่ เยื่อกระดาษ ( Pulp ) วัสดุช่วยเสริมเนื้อกระดาษ ( Loading material ) วัสดุช่วยเสริมคุณภาพพิเศษแก่เนื้อกระดาษ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google