งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประดิษฐ์แผนที่ดาววงกลม. 1. กระดาษขนาด A4 หนา 180 แกรม ( หรือหนากว่า ) จำนวน 2 แผ่น 2. สติกเกอร์ใสขนาด A4 จำนวน 3 แผ่น 3. แผ่นใสขนาด 11.5 x 15 cm จำนวน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประดิษฐ์แผนที่ดาววงกลม. 1. กระดาษขนาด A4 หนา 180 แกรม ( หรือหนากว่า ) จำนวน 2 แผ่น 2. สติกเกอร์ใสขนาด A4 จำนวน 3 แผ่น 3. แผ่นใสขนาด 11.5 x 15 cm จำนวน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประดิษฐ์แผนที่ดาววงกลม

2 1. กระดาษขนาด A4 หนา 180 แกรม ( หรือหนากว่า ) จำนวน 2 แผ่น 2. สติกเกอร์ใสขนาด A4 จำนวน 3 แผ่น 3. แผ่นใสขนาด 11.5 x 15 cm จำนวน 1 แผ่น 4. ไม้บรรทัดยาว 30 cm จำนวน 1 อัน 5. ตาไก่ทองเหลือง 1 อัน 6. กระดาษแข็ง หรือ แผ่น รองตัด 1 แผ่น 7. มีด, กรรไกร, กาวยาง หรือเทปกาวสองหน้า 8. ค้อน วัสดุอุปกรณ์ สำหรับ สร้าแผนที่ดาว วงกลม แผ่นแผนที่ ดาว

3 ขั้นตอนและวิธีการประกอบ แผนที่ดาว 1. พิมพ์รูปแผ่นแผนที่ และแผ่นขอบ ฟ้าลงบนกระดาษ หนา ขนาด A4 ทั้งสองแผ่น 2. นำสติกเกอร์ใสเคลือบกระดาษ A4 ที่พิมพ์แล้วทั้งสอง แผ่น โดยเคลือบแผนที่ดาวทั้ง ด้านหน้าและด้านหลัง แต่เคลือบแผ่นขอบฟ้าเฉพาะ ด้านหน้า โดยใช้ ไม้บรรทัดรีดสติกเกอร์ บนแผ่นรอง ตัด หรือ กระดาษแข็ง 3. ใช้กรรไกร หรือมีดตัดขอบของ แผนที่ดาว และแผ่นขอบฟ้า ทั้ง 2 แผ่น 4. นำแผ่นขอบฟ้ามาทากาว หรือติด กาวสองหน้า ที่ขอบของด้านหลังของบริเวณที่ ต้องตัดออก เพื่อติดแผ่นเส้นกริด ( หน้า 4) และ ตัดแผ่นใสใน ส่วนที่ยื่นเกินแผ่นขอบฟ้าออกมา 5. ใช้มีดเจาะรู ให้ทะลุจุดศูนย์กลาง ของแผ่นขอบฟ้า และแผ่นแผนที่ 6. ใช้มีดกรีดกระดาษ เพื่อตัด กระดาษบริเวณท้องฟ้า ของแผ่นขอบฟ้าออก แต่ไม่ควร กรีดแรงจนทำให้ แผ่นใสด้านล่างทะลุ 7. นำแผ่นแผนที่ และแผ่นขอบฟ้าที่ ตัดแล้วมาประกบกันโดยให้รูตรงจุด ศูนย์กลางตรงกัน แล้วนำตาไก่อุด ตรงรูใช้ค้อนตีให้แน่น 8. ทดสอบการใช้งานโดยการหมุน แผ่นบน และแผ่นล่างสวนทางกัน ให้คล่อง แล้วนำไปทดลองดูดาว ได้เลย แผ่นขอบฟ้า บริเวณที่ต้องตัดออก เพื่อ แทนที่ด้วยเส้นกริด

4


ดาวน์โหลด ppt การประดิษฐ์แผนที่ดาววงกลม. 1. กระดาษขนาด A4 หนา 180 แกรม ( หรือหนากว่า ) จำนวน 2 แผ่น 2. สติกเกอร์ใสขนาด A4 จำนวน 3 แผ่น 3. แผ่นใสขนาด 11.5 x 15 cm จำนวน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google