งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 4 สื่อบันทึก ข้อมูล 1. จานแม่เหล็ก 2. จานแสง 3. DAT 4. บัตรอัจริยะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 4 สื่อบันทึก ข้อมูล 1. จานแม่เหล็ก 2. จานแสง 3. DAT 4. บัตรอัจริยะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 4 สื่อบันทึก ข้อมูล 1. จานแม่เหล็ก 2. จานแสง 3. DAT 4. บัตรอัจริยะ

2 1. จาน แม่เหล็ก 1. จานแม่เหล็กชนิดอ่อน ซึ่งใช้กับไมโค คอมพิวเตอร์ 1. จานแม่เหล็กชนิดอ่อน ซึ่งใช้กับไมโค คอมพิวเตอร์ 2. จานแม่เหล็กชนิดแข็ง ซึ่งใช้กับ ไมโครคอมพิวเตอร์และ เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาด ใหญ่ 2. จานแม่เหล็กชนิดแข็ง ซึ่งใช้กับ ไมโครคอมพิวเตอร์และ เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาด ใหญ่

3 ลักษณะของ แผ่นดิสก์ แผ่นปกคลุม พลาสติก แผ่นปกคลุม พลาสติก ช่องหัวอ่านและ เขียนข้อมูล ช่องหัวอ่านและ เขียนข้อมูล ช่องป้องกันการ เขียนข้อมูลทับ ช่องป้องกันการ เขียนข้อมูลทับ

4 ข้อควรระวังใน การเก็บรักษา อย่าใช้มือหรือสิ่งอื่นใดสัมผัสช่องอ่าน / บันทึก เพราะจะทำให้เกิดรอยเปื้อย และทำให้ข้อมูล คลาดเคลื่อนหรือหายไปได้ อย่าใช้มือหรือสิ่งอื่นใดสัมผัสช่องอ่าน / บันทึก เพราะจะทำให้เกิดรอยเปื้อย และทำให้ข้อมูล คลาดเคลื่อนหรือหายไปได้ อย่าใช้น้ำยาแอลกอฮอล์ ทินเนอร์ ทำความ สะอาดแผ่นจานบันทึกเป็นอันขาด อย่าใช้น้ำยาแอลกอฮอล์ ทินเนอร์ ทำความ สะอาดแผ่นจานบันทึกเป็นอันขาด อย่านำแผ่นจากบันทึกเข้าไปไว้ไกล้ ๆ บริเวณ สนามแม่เหล็ก อย่านำแผ่นจากบันทึกเข้าไปไว้ไกล้ ๆ บริเวณ สนามแม่เหล็ก อย่าทำให้แผ่นจานบันทึกโค้งหรืองอ อย่าทำให้แผ่นจานบันทึกโค้งหรืองอ อย่าวางของหนัก ๆ เช่นหนังสือทับแผ่นจาน บันทึก อย่าวางของหนัก ๆ เช่นหนังสือทับแผ่นจาน บันทึก อย่าใช้ตัวหนีบหรือยางรัดแผ่นจานบันทึก อย่าใช้ตัวหนีบหรือยางรัดแผ่นจานบันทึก

5 อย่าใช้ปากกาหมึกแห้งหรือดินสอเขียนบนป้าย บนจานบันทึก เพราะจะทำให้เป็นรอย ใช้ปากกา สีเมจิกจะปลอดภัยกว่า อย่าใช้ปากกาหมึกแห้งหรือดินสอเขียนบนป้าย บนจานบันทึก เพราะจะทำให้เป็นรอย ใช้ปากกา สีเมจิกจะปลอดภัยกว่า อย่าใช้ยางลบลบข้อความใด ๆ บนป้ายซอง เพราะเศษยางลยอาจเปรอะช่องอ่าน / บันทึก อย่าใช้ยางลบลบข้อความใด ๆ บนป้ายซอง เพราะเศษยางลยอาจเปรอะช่องอ่าน / บันทึก ติดป้ายบอกชื่อแผ่นจานบันทึกหรือแฟ้มข้อมูล ในแผ่นจานให้เรียบร้อย ติดป้ายบอกชื่อแผ่นจานบันทึกหรือแฟ้มข้อมูล ในแผ่นจานให้เรียบร้อย เมื่อนำแผ่นจานบันทึกใส่ในตู้อ่าน / บันทึก ต้อง ใช้ความระมัดระวัง อย่าใช้แรง จนทำให้แผ่นงอ เมื่อนำแผ่นจานบันทึกใส่ในตู้อ่าน / บันทึก ต้อง ใช้ความระมัดระวัง อย่าใช้แรง จนทำให้แผ่นงอ เก็บจานบันทึกไว้ในซองเสมอ เพื่อมิให้ฝุ่น ละอองเข้าไปในช่องอ่าน เก็บจานบันทึกไว้ในซองเสมอ เพื่อมิให้ฝุ่น ละอองเข้าไปในช่องอ่าน เวลาเก็บแผ่นจานบันทึก จงเก็บไว้ในกล่องและ วางในแนวตั้ง เวลาเก็บแผ่นจานบันทึก จงเก็บไว้ในกล่องและ วางในแนวตั้ง อย่าทิ้งจานบันทึกไว้ในที่มีอุณหภูมิร้อน / เย็น เกินไป เช่นในรถ ตู้เย็น อย่าทิ้งจานบันทึกไว้ในที่มีอุณหภูมิร้อน / เย็น เกินไป เช่นในรถ ตู้เย็น ถ้าไม่จำเป็นอย่านำจานบันทึกติดตัวไปไหนมา ไหนบ่อย ๆ เพราะเสี่ยงต่อการทำลายข้อมูลที่ บันทึกในแผ่น ถ้าไม่จำเป็นอย่านำจานบันทึกติดตัวไปไหนมา ไหนบ่อย ๆ เพราะเสี่ยงต่อการทำลายข้อมูลที่ บันทึกในแผ่น

6 ฮาร์ดดิสก์ ฮาร์ดดิสก์ส่วนใหญ่จะประกอบด้วย แผ่นจานแม่เหล็ก สองแผ่นหรือ มากกว่าจัดเรียงอยู่บนแกนเดียวกัน เรียกว่า Spindle ทำให้แผ่น แม่เหล็กหมุนไปพร้อม ๆ กัน จาก การขับเคลื่อนของมอเตอร์ด้วย ความเร็ว 3,600 รอบต่อนาที แต่ ละหน้าของแผ่นจานจะมีหัวอ่าน / เขียนประจำเฉพาะ โดยหัวอ่าน / เขียนทุกหัวจะเชื่อมติดกันคล้ายหวี สามารถเคลื่อนเข้าออกระหว่าง แทร็กต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว ฮาร์ดดิสก์ส่วนใหญ่จะประกอบด้วย แผ่นจานแม่เหล็ก สองแผ่นหรือ มากกว่าจัดเรียงอยู่บนแกนเดียวกัน เรียกว่า Spindle ทำให้แผ่น แม่เหล็กหมุนไปพร้อม ๆ กัน จาก การขับเคลื่อนของมอเตอร์ด้วย ความเร็ว 3,600 รอบต่อนาที แต่ ละหน้าของแผ่นจานจะมีหัวอ่าน / เขียนประจำเฉพาะ โดยหัวอ่าน / เขียนทุกหัวจะเชื่อมติดกันคล้ายหวี สามารถเคลื่อนเข้าออกระหว่าง แทร็กต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว

7 2. จานแสง จุดเด่นที่สำคัญของจาน แสง คือ การอ่านหรือ บันทึกข้อมูลที่ไม่ต้องให้ หัวอ่านกดลงหรือสัมผัส กับจาน การอ่านจะใช้ ลำแสงส่องและสะท้อน กลับ จานก็มีขนาดเล็ก กะทัดรัด ไม่ต้องกลับ หัวอ่าน คงทน มีอายุการ ใช้งานได้ยาวนาน จุดเด่นที่สำคัญของจาน แสง คือ การอ่านหรือ บันทึกข้อมูลที่ไม่ต้องให้ หัวอ่านกดลงหรือสัมผัส กับจาน การอ่านจะใช้ ลำแสงส่องและสะท้อน กลับ จานก็มีขนาดเล็ก กะทัดรัด ไม่ต้องกลับ หัวอ่าน คงทน มีอายุการ ใช้งานได้ยาวนาน

8 ซีดีรอม ประเภทของซีดีรอม ประเภทของซีดีรอม 1. Yellow CD 1. Yellow CD 2. Red CD / Audio CD 2. Red CD / Audio CD 3. CD-ROM XA หรือ Multi- Session CD 3. CD-ROM XA หรือ Multi- Session CD 4. ซีดีรอมที่ออกแบบผสมกัน ระหว่าง Data และ Audio 4. ซีดีรอมที่ออกแบบผสมกัน ระหว่าง Data และ Audio


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 4 สื่อบันทึก ข้อมูล 1. จานแม่เหล็ก 2. จานแสง 3. DAT 4. บัตรอัจริยะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google