งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การกำหนดเทคนิคให้กับสไลด์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การกำหนดเทคนิคให้กับสไลด์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การกำหนดเทคนิคให้กับสไลด์
คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ (Computer at Work) 13 บทที่ การกำหนดเทคนิคให้กับสไลด์

2 การเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง
คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ (Computer at Work) การเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง  1. เปิดไฟล์ข้อมูลชื่อ ประหยัดพลังงาน.PPT คลิกข้อความให้มีกรอบล้อมรอบ  2. คลิกที่เมนู การนำเสนอภาพนิ่ง--> การเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง  3. คลิกที่ปุ่ม เพิ่มลักษณะพิเศษ-->เข้า--> ลักษณะพิเศษเพิ่ม...

3 2001-0001 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ (Computer at Work)
 4. คลิกที่รูปแบบ วงล้อ หรือรูปแบบใดก็ได้ 5. คลิกที่ปุ่ม ตกลง (ดูผลลัพธ์ที่ได้จากสไลด์)

4 2001-0001 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ (Computer at Work)
 6. คลิกเลือกข้อความที่ต้องการใส่ลูกเล่น ให้มีจุด Handle  7. คลิกที่รูปแบบ  8. คลิกที่ปุ่ม ตกลง  9. คลิกที่ปุ่ม เล่น (ดูผลลัพธ์ที่กำหนดลูกเล่นให้กับข้อความ)

5 การเคลื่อนไหวแบบกำหนดเวลา
คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ (Computer at Work) การเคลื่อนไหวแบบกำหนดเวลา  1. คลิกที่ข้อความให้มีจุด Handle  2. คลิกที่ปุ่มลูกศร ชื่อเรื่อง 1: 3. คลิกที่รายการ การกำหนดเวลา  4. คลิกที่ปุ่มลูกศรกำหนดเวลา  5. คลิกที่ปุ่ม ตกลง

6 การเคลื่อนไหวแบบกำหนดเวลา
คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ (Computer at Work) การเคลื่อนไหวแบบกำหนดเวลา  1. คลิกที่ข้อความให้มีจุด Handle  2. คลิกที่ปุ่มลูกศร ชื่อเรื่อง 1: 3. คลิกที่รายการ การกำหนดเวลา  4. คลิกที่ปุ่มลูกศรกำหนดเวลา  5. คลิกที่ปุ่ม ตกลง

7 การจัดลำดับการแสดงแผ่นสไลด์
คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ (Computer at Work) การจัดลำดับการแสดงแผ่นสไลด์  1. คลิกเลือกข้อความที่ต้องการ จัดลำดับให้มีเส้นกรอบ  2. คลิกที่ลูกศรเพื่อจัดลำดับใหม่ (เลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลง)

8 การเปลี่ยนรูปแบบการเคลื่อนไหว
คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ (Computer at Work) การเปลี่ยนรูปแบบการเคลื่อนไหว  1. คลิกเลือกข้อความที่ต้องการเปลี่ยนรูปแบบ  2. คลิกที่ปุ่ม เปลี่ยน  3. เลือกรูปแบบการแสดง ตามต้องการ

9 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ (Computer at Work)
การเปลี่ยนภาพนิ่ง วิธีที่ 1 การใช้เมนูคำสั่ง 1. คลิกที่เมนู การนำเสนอภาพนิ่ง--> การเปลี่ยนภาพนิ่ง 2. เลือกรูปแบบที่ต้องการเปลี่ยนภาพนิ่ง

10 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ (Computer at Work)
การเปลี่ยนภาพนิ่ง วิธีที่ 2 การใช้เมนูลัด 1. คลิกขวาที่แผ่นสไลด์ที่ต้องการเปลี่ยนภาพนิ่ง 2. จะปรากฎเมนูลัด คลิกการเปลี่ยนภาพนิ่ง วิธีที่ 3 การใช้ปุ่มการเปลี่ยนภาพนิ่ง 1. คลิกที่แผ่นสไลด์ที่ต้องการเปลี่ยนภาพนิ่ง 2. คลิกที่ปุ่ม การเปลี่ยนภาพนิ่ง

11 การเตรียมเอกสารประกอบการบรรยาย
คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ (Computer at Work) การเตรียมเอกสารประกอบการบรรยาย 1. คลิกที่เมนู แฟ้ม--> พิมพ์ 2. คลิกที่ลูกศร สิ่งที่พิมพ์: เลือก เอกสารประกอบคำบรรยาย

12 2001-0001 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ (Computer at Work)
3. คลิกเลือกจำนวนแผ่นสไลด์ต่อหน้า เช่นเลือก แบบ 6 แผ่นต่อหน้า 4. คลิกที่ปุ่ม แสดงตัวอย่าง 5. จะปรากฎหน้าต่างแสดงตัวอย่างแบบ สไลด์ 6 แผ่นต่อหน้า

13 2001-0001 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ (Computer at Work)
6. คลิกเลือกรูปแบบที่ต้องการ เพื่อดูตัวอย่าง ก่อนการพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ 7. คลิกที่สี/ระดับสีเทา: เพื่อกำหนดว่าจะให้พิมพ์ แบบสี หรือ แบบสีเทา หรือแบบขาวดำเท่านั้น 8. คลิกที่ปุ่ม ตกลง (เช็คก่อนกว่าติดตั้งเครื่องพิมพ์หรือยัง)

14 การกำหนดเทคนิคให้กับสไลด์
คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ (Computer at Work) 13 จบการนำเสนอ บทที่ การกำหนดเทคนิคให้กับสไลด์


ดาวน์โหลด ppt การกำหนดเทคนิคให้กับสไลด์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google