งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ( Computer at Work ) บทที่ การกำหนดเทคนิคให้กับสไลด์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ( Computer at Work ) บทที่ การกำหนดเทคนิคให้กับสไลด์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ( Computer at Work ) บทที่ การกำหนดเทคนิคให้กับสไลด์

2 2 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ( Computer at Work ) การเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง 2. คลิกที่เมนู การนำเสนอภาพนิ่ง --> การเคลื่อนไหวแบบ กำหนดเอง 1. เปิดไฟล์ข้อมูลชื่อ ประหยัดพลังงาน.PPT คลิกข้อความให้มี กรอบล้อมรอบ 3. คลิกที่ปุ่ม เพิ่ม ลักษณะพิเศษ --> เข้า --> ลักษณะพิเศษเพิ่ม...

3 3 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ( Computer at Work ) 5. คลิกที่ปุ่ม ตก ลง ( ดูผลลัพธ์ที่ได้ จากสไลด์ ) 4. คลิกที่รูปแบบ วงล้อ หรือรูปแบบใดก็ได้

4 4 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ( Computer at Work ) 6. คลิกเลือกข้อความที่ ต้องการใส่ลูกเล่น ให้มีจุด Handle 8. คลิกที่ปุ่ม ตกลง 9. คลิกที่ปุ่ม เล่น ( ดูผลลัพธ์ที่กำหนด ลูกเล่นให้กับข้อความ ) 7. คลิกที่รูปแบบ

5 5 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ( Computer at Work ) การเคลื่อนไหวแบบกำหนดเวลา 4. คลิกที่ปุ่มลูกศร กำหนดเวลา 5. คลิกที่ปุ่ม ตกลง 1. คลิกที่ข้อความให้มีจุด Handle 2. คลิกที่ปุ่มลูกศร ชื่อเรื่อง 1: 3. คลิกที่รายการ การกำหนดเวลา

6 6 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ( Computer at Work ) การเคลื่อนไหวแบบกำหนดเวลา 4. คลิกที่ปุ่มลูกศร กำหนดเวลา 5. คลิกที่ปุ่ม ตกลง 1. คลิกที่ข้อความให้มีจุด Handle 2. คลิกที่ปุ่มลูกศร ชื่อเรื่อง 1: 3. คลิกที่รายการ การกำหนดเวลา

7 7 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ( Computer at Work ) การจัดลำดับการแสดงแผ่นสไลด์ 1. คลิกเลือก ข้อความที่ต้องการ จัดลำดับให้มี เส้นกรอบ 2. คลิกที่ลูกศรเพื่อ จัดลำดับใหม่ ( เลื่อนขึ้นหรือ เลื่อนลง )

8 8 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ( Computer at Work ) การเปลี่ยนรูปแบบการเคลื่อนไหว 1. คลิกเลือกข้อความที่ต้องการเปลี่ยนรูปแบบ 2. คลิกที่ปุ่ม เปลี่ยน 3. เลือกรูปแบบการแสดง ตามต้องการ

9 9 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ( Computer at Work ) การเปลี่ยนภาพนิ่ง วิธีที่ 1 การใช้เมนูคำสั่ง 1. คลิกที่เมนู การ นำเสนอภาพนิ่ง --> การเปลี่ยนภาพนิ่ง 2. เลือกรูปแบบที่ต้องการเปลี่ยนภาพนิ่ง

10 10 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ( Computer at Work ) การเปลี่ยนภาพนิ่ง วิธีที่ 3 การใช้ปุ่มการเปลี่ยน ภาพนิ่ง 1. คลิกที่แผ่นสไลด์ที่ ต้องการเปลี่ยนภาพนิ่ง 2. คลิกที่ปุ่ม การเปลี่ยนภาพนิ่ง 2. จะปรากฎเมนูลัด คลิกการเปลี่ยนภาพนิ่ง วิธีที่ 2 การใช้เมนูลัด 1. คลิกขวาที่แผ่นสไลด์ที่ ต้องการเปลี่ยนภาพนิ่ง

11 11 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ( Computer at Work ) การเตรียมเอกสารประกอบการบรรยาย 1. คลิกที่เมนู แฟ้ม --> พิมพ์ 2. คลิกที่ลูกศร สิ่งที่ พิมพ์ : เลือก เอกสารประกอบ คำบรรยาย

12 12 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ( Computer at Work ) 3. คลิกเลือกจำนวนแผ่น สไลด์ต่อหน้า เช่นเลือก แบบ 6 แผ่นต่อหน้า 4. คลิกที่ปุ่ม แสดงตัวอย่าง 5. จะปรากฎหน้าต่างแสดง ตัวอย่างแบบ สไลด์ 6 แผ่นต่อหน้า

13 13 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ( Computer at Work ) 6. คลิกเลือกรูปแบบที่ ต้องการ เพื่อดูตัวอย่าง ก่อนการพิมพ์ออกทาง เครื่องพิมพ์ 7. คลิกที่สี / ระดับสีเทา : เพื่อ กำหนดว่าจะให้พิมพ์ แบบสี หรือ แบบสีเทา หรือแบบขาวดำเท่านั้น 8. คลิกที่ปุ่ม ตกลง ( เช็คก่อนกว่าติดตั้ง เครื่องพิมพ์หรือยัง )

14 14 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ( Computer at Work ) บทที่ จบการ นำเสนอ การกำหนดเทคนิคให้กับสไลด์


ดาวน์โหลด ppt 1 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ( Computer at Work ) บทที่ การกำหนดเทคนิคให้กับสไลด์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google